MAGNA bojuje proti hladu a podvýžive

10. 09. 2009

Zdieľať

Hlad a podvýživa zostávajú naďalej jednou z najvážnejších hrozieb 21.storočia. Samotná potravinová kríza súčastne výrazne zhoršila už pôvodne chronickú krízu detskej podvýživy. Podvýživa tvorí až 11% celosvetových liečebných nákladov a aj napriek tomu je to problém, ktorý svetová komunita stále zanedbáva. Každým dňom hlad a chudoba zabije 25 000 životov; každých 5 sekúnd zomrie vo svete dieťa na následky hladomoru. Nedostatok jedla a potravinová kríza zasahuje citelne každého siedmeho človeka.

Deti sa stávajú podvýživené v prípadoch, že sa im nedostáva adekvátneho prísunu živýn nevyhnutých pre telo, a funkčnosť jeho obranyschopných mechanizmov, ktoré čelia infekciám a zabezpečujú rast a rozvoj dieťaťa. V prípade, že nedostatok živýn začne byť sygnifikantným dlhodobým javom, telo dieťaťa začne chradnúť – čo v skutočnosti znamená, že telo začne čerpať nevyhnutné živiny z vlastného tkaniva, čo spôsobuje chradnutie detského organizmu. Chradnutie je znakom akútnej podvýživy.

Podvýživa postihuje najviac a prevažne deti mladšie ako 2 roky. Avšak malé deti mladšie ako 5 rokov, adolescenti, tehotné a dojčiace matky, starý ľudia a ľudia s chronickými ochoreniami (vrátane HIV/AIDS a TB) patria takisto k najohrozenejším skupinám.

Magna, Deti v Núdzi sa zamerala na zlepšenie výživy u detí v ohrozených oblastiach a hľadá a zabezpečuje možné spôsoby zdravého rastu a vývinu dieťaťa. Usilujeme sa zabrániť detskej podvýžive a v prípade výskytu ju následne, okamžite a účinne liečiť. Dnes máme dlhodobé skúsenosti s distribúciou jedla, s monitorovaním týchto distribúcií a prispievaním k náhradným nutričným programom.

Magna Deti v Núdzi sprostredkúva zdravotné zásoby a balíčky s jedlom pre podvýživené deti na troch kontinentoch. Sprostredkúvame liečbu náhradnou terapeutickou stravou a distribúciu RUTF (ready to use food), ktorá je dizajnovaná a balená k okamžitému použitiu a výrazne napomáha k zvýšeniu hmotnosti a prísunu adekvátnych vitamínov a minerálov pre podvýživené deti.

Magna Deti v Núdzi liečila v roku 2008 1.692 detí trpiacich podvýživou prostredníctvom náhradných balíčkov s jedlo a terapeutickej stravy a hospitalizovala 316 detí v akútnom a kritickom stave podvýživy. Celkovo sme vykonali 6.038 nutričných konzultácii s pacientom a spolu distribuovali 33.026 balíčkov RUTF (terapeutická pasta).

Magna Deti v núdzi si uvedomuje kritickú situáciu hladu a podvýživy vo svete a aj prostredníctvom kampane, ktorú spúšťame v mesiaci október v rámci Svetového dňa výživy (16. október) by sme chceli upriamiť pozornosť verejnosti na tento problém.

Kampaň poukazuje na aktivity Magna Deti v núdzi a na možnosti ako aj Slovaci môžu pomocť hladujúcim vo svete.

Teraz môžete pomôcť aj VY! Zapojte sa do zbierky! A Vaša pomoc sa dostane presne tam, kde treba!

Súčasťou kampane je verejná zbierka s rôznymi možnosťami pomoci. Jedným zo spôsobou je zaslanie prázdnej SMS na číslo 804 v hodnote 3 euro zo siete Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko. Každá Vaša SMS pomôže Magne deti v núdzi pokračovať v projektoch, ktoré pomáhajú podvýživeným ľudom. Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko odovzdajú 100 percent výnosu zbierky organizácii Magna Deti v núdzi.

V HYPERNOVE PROTI HLADU A PODVÝŽIVE

Prispejte ľubovoľnou sumou do pokladničiek, ktoré nájdete v sieti Hypernova na celom Slovensku. Váš príspevok poputuje na pomoc deťom trpiacim hladom a podvýživou vo svete.

Pokladničky nájdete na konci každej pokladne v predajniach v Bratislave a v Košiciach a na infopultoch v ostatných predajniach na Slovensku.

AJ ŠTRÚDLOU PROTI HLADU A PODVÝŽIVE

Aj vy ste mohli v novembri bojovať proti utrpeniu, ktoré vo svete spôsobuje hlad a podvýživa.

Kúpou jednej porcie štrúdle v sume 1 € v sieti reštaurácii PROGASTRO PRESTO

prispeli kupujúci celkovej sume 1346 €, táto suma bude využitá v programoch boja proti podvýžive.

Akcia trvala od 01.11. – 30.11.2009

Mediálni partneri kampane na Slovensku sú:

TV Markíza, TV Doma, TV JOJ, Fashion TV, rádio Expres, rádio FM, rádio Regina, rádio Slovensko, rádio Sity, Azet, Zoznam, Superdeal, Boomerang, Palace Cinema

Kampaň pre Magna Deti v núdzi vytvorila bez nároku na honorár agentúra VACULIK ADVERTISING.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia