Země

Jsme tam, kde je nás nejvíc potřeba. V terénu máme víc než 800 pracovníků, kteří zachraňují dětské životy v místech největších humanitárních katastrof, jako jsou Sýrie nebo Jižní Súdán. Zjistěte více o naší práci v zemích, v nichž působíme.

Vyberte zemi:

Haiti

Zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy stupnice zasáhlo v lednu 2010 hlavní město Port-au-Prince. V jeho důsledku zemřelo víc než 300 000 lidí, své domovy ztratilo 1,5 milionu obyvatel.

Fakta o zemi

  • Počet obyvatel: 10,85 milionů lidí
  • Haiti získalo jako první země v Karibiku nezávislost už v roce 1804. Dodnes se ostrov potýká s politickým násilím a četnými přírodními katastrofami. 

MAGNA zásah

MAGNA ukončila všechny své aktivity na pomoc obětem zemětřesení v roce 2013.

Otevření mise na Haiti: 2010

Oblasti zásahu: Port-Au-Prince

Počet pracovníků v terénu: 20 (v roce 2012)

Krize na Haiti ve zkratce

Systém zdravotní péče na Haiti není schopen zajistit základní lékařské úkony, jako je léčba poranění či péče o těhotné. Politická nestabilita, konflikty a přírodní katastrofy zapříčinily, že se Haiti stalo nejchudší zemí na západní polokouli.

Jak MAGNA na Haiti pomáhala?

V lednu 2013 jsme všechny aktivity zaměřené na pomoc lidem postiženým zemětřesením ukončili.

Naše týmy distribuovaly materiální pomoc, prováděly traumatologické operace a poskytovaly psychosociální pomoc lidem v táborech a pacientům s HIV/AIDS. Vybudovali a zařídili jsme nemocnice zaměřené na péči o matky a děti.

  • Lékařský tým MAGNA prováděl v Haitian Community Hospital kromě každodenní péče o pacienty také chirurgické zákroky sestávající z amputací, reoperací a běžných chirurgických výkonů. Lékaři se věnovali více než 3300 pacientům. 
  • Distribuovali jsme stany, přikrývky a další potřeby v celkové hodnotě 5 milionů korun.
  • Zavedli jsme psychosociální intervenci pro lidi v táborech Aviation, Nazon, Solino, Corvington, FEED a v institutu Fame Pereo. Skupinových sezení se zúčastnilo
    2 057 pacientů, 1 778 osob jsme léčili individuálně.  
  • Kromě programů psychosociální pomoci jsme vybudovali a vybavili nové zdravotní středisko pro matky s dětmi v Port-au-Prince. 
Chci také přispět