Země

Jsme tam, kde je nás nejvíc potřeba. V terénu máme víc než 800 pracovníků, kteří zachraňují dětské životy v místech největších humanitárních katastrof, jako jsou Sýrie nebo Jižní Súdán. Zjistěte více o naší práci v zemích, v nichž působíme.

Vyberte zemi:

Jižní Súdán

Jižní Súdán se po získání nezávislosti na Súdánu stal v červenci 2011 nejmladší zemí světa. Mírová dohoda z roku 2005, která vedla ke vzniku Jižního Súdánu, ukončila nejdelší civilní válku v Africe. Avšak v prosinci 2013 se země s více než 12 miliony obyvatel ocitla znovu v chaosu. Občanská válka vypukla uprostřed boje o moc mezi prezidentem a jeho zástupcem.

Fakta o zemi

  • Počet obyvatel: 12,23 milionů
  • Počet vnitřně vysídlených lidí: 2 miliony
  • Index lidského rozvoje: 169. místo ze 188

MAGNA zásah

Otevření mise v Jižním Súdánu: 2011

Oblasti zásahu: střední Equatoria, Jonglei

Pracovníci v terénu: 150

Krize v Jižním Súdánu ve zkratce

Více než tři roky trvající konflikt, který se vyznačoval extrémním násilím vůči civilistům, přiměl miliony lidí z Jižního Súdánu opustit své domovy. Stovky tisíc lidí nemají přístup k základním potravinám, vodě, primární a sekundární zdravotní péči a žijí ve strachu.

Jak MAGNA pomáhá v Jižním Súdánu?

V roce 2016 MAGNA dál reaguje na naléhavé zdravotní potřeby lidí postižených násilím a udržuje své programy zdravotní péče v zemi. Navzdory špatné bezpečnostní situaci pomáháme těm, kteří nás nyní nejvíce potřebují.

  • V Džubě v táboře pro více než 60 tisíc vnitřně vysídlených obyvatel provozujeme tři zdravotní centra a zajišťujeme očkování proti spalničkám, dětské obrně, choleře a jiným život ohrožujícím nemocem.
  • Zajišťujeme dodávku léků a technickou podporu pro šest zdravotních center v oblastech Duk v Jonglei. V komunitách díky 90 pracovníkům bojujeme proti chorobám, jako jsou malárie, zápal plic nebo průjem.
  • Jako odpověď na propuknutí hladomoru jsme otevřeli tři nutriční terapeutická centra v oblastech Duk v Jonglei.
Chci taky přispět