Země

Jsme tam, kde je nás nejvíc potřeba. V terénu máme víc než 800 pracovníků, kteří zachraňují dětské životy v místech největších humanitárních katastrof, jako jsou Sýrie nebo Jižní Súdán. Zjistěte více o naší práci v zemích, v nichž působíme.

Vyberte zemi:

Barma

V roce 2011 zahájila Barma proces politické, sociální a hospodářské reformy. Lidé získali více práv, snížil se počet pronásledovaných a do země přišlo více zahraničních investorů. Navzdory těmto změnám potřebuje stále mnoho lidí ve venkovských oblastech lékařskou péči. 

Fakta o zemi

  • Počet obyvatel: 53,2 milionu
  • Počet lidí zasažených krizí: 1,7 milionu
  • Umístění země v Indexu lidského rozvoje: 148. místo ze 188

MAGNA zásah

MAGNA ukončila všechny své aktivity v Barmě v roce 2013.

Otevření mise v Barmě: 2008

Oblasti zásahu: delta řeky Iravádí, oblast Magwey

Pracovníci v terénu: 5 (v roce 2013)

Krize v Barmě ve zkratce

Lékařská péče v zemi je stále nedostatečná. Organizace spojených národů odhaduje, že pokračující politická nestabilita a náboženské napětí vyhnaly z domovů na 375 000 lidí, tisíce dalších utekly do sousedního Thajska. V táborech podél thajských hranic žije více než 100 000 barmských uprchlíků. Přibližně 22,6 % dětí v Barmě má na svůj věk příliš nízkou váhu nebo podváhu.

Jak MAGNA v Barmě pomáhala?

V lednu 2013 jsme všechny své aktivity na pomoc dětem a jejich rodinám v Barmě ukončili.

Naše činnost se soustředila na distribuci materiální pomoci, přístup ke zdravotní péči lidem při katastrofách a na léčbu dětské podvýživy.

  • 250 000 obětí cyklonu Nargis získalo v roce 2008 prostřednictvím nestátních klinik humanitární pomoc a léky. 
  • Provedli jsme orientační školení a rychlé antropometrické hodnocení dětí ve věku od 6 do 59 měsíců. Zaměřili jsme se na oblast Magway, kde je podvýživa vysoce riziková. 
  • Abychom snížili počet dětí s akutní podvýživou, zahájili jsme ve zdravotnických zařízeních v regionu Magway komplexní program na jejich léčbu.
Chci taky přispět