Země

Jsme tam, kde je nás nejvíc potřeba. V terénu máme víc než 800 pracovníků, kteří zachraňují dětské životy v místech největších humanitárních katastrof, jako jsou Sýrie nebo Jižní Súdán. Zjistěte více o naší práci v zemích, v nichž působíme.

Vyberte zemi:

Nikaragua

Nikaragua je považována za druhou nejchudší zemi v Latinské Americe a Karibiku. V současnosti prochází demografickými změnami, neboť její obyvatelstvo většinou tvoří dospívající a mládež. Přibližně 50 % dětí a mládeže žije v chudobě a 19 % z nich v extrémní chudobě.

Fakta o zemi

  • Počet obyvatel: 5,8 milionů lidí
  • 48 % obyvatel je mladších 18 let
  • Umístění země v Indexu lidského rozvoje: 115. místo ze 169  

MAGNA zásah

MAGNA ukončila všechny své aktivity v Nikaragui v roce 2017.

Otevření mise v Nikaragui: 2007

Oblasti zásahu: Sutiava - Abangasca Norte, Abangasca Central, Abangasca Sur Goyena, Sur, Nueva Vida, Troilo, Los Barzones, Clariza Cardenas, Carlos Canales a Las Parcelas. 

Počet pracovníků v terénu: 66

Krize v Nikaragui ve zkratce

Chronická podvýživa je ve venkovských oblastech dvakrát vyšší než ve městech a u dětí ve věku od 6 do 9 let dosahuje až k 27,2 %. Úmrtnost matek se v roce 2008 odhadovala na 100 úmrtí na 100 000 porodů. Mateřská úmrtnost postihuje zejména chudé ženy s nízkou úrovní vzdělání a omezeným přístupem ke kvalitním zdravotním službám.

Jak MAGNA v Nikaragui pomáhala?

V lednu 2017 jsme všechny své aktivity v Nikaragui ukončili. 

Naše činnost zahrnovala distribuci materiální pomoci, traumatologické operace, psychosociální pomoc pro lidi v táborech a HIV/AIDS pacienty. Vybudovali a zařídili jsme nemocnice zaměřené na zdraví matek a dětí.

  • Přístup ke zdravotní péči prostřednictvím mobilní kliniky pro 8 327 obyvatel a 100 tisíc ambulantních vyšetření.
  • Výstavba stovek studní a suchých toalet.
  • Zavedení programu PMTCT na minimalizaci přenosu viru HIV z matky na dítě v odlehlých komunitách v oblasti Sutiava.
  • Distribuce výživné terapeutické stravy stovkám podvyživených dětí a léčba 112 dětí s akutní těžkou podvýživou.
  • Vzdělávání v oblasti domácího a sexuálního násilí, dětských psychických problémů a poruch chování.
  • Snížení počtu mladistvých těhotných dívek v oblasti Sutiava na necelá 2 %.
Chci taky přispět