Země

Jsme tam, kde je nás nejvíc potřeba. V terénu máme víc než 800 pracovníků, kteří zachraňují dětské životy v místech největších humanitárních katastrof, jako jsou Sýrie nebo Jižní Súdán. Zjistěte více o naší práci v zemích, v nichž působíme.

Vyberte zemi:

Vietnam

Vietnam je hustě zalidněnou zemí, kde žije téměř 87 milionů lidí. Ačkoli mnoho lidí má Vietnam stále spojený s válkou, ve skutečnosti je to země plná okouzlujících přírodních krás. Trpí však tzv. koncentrovanou epidemií HIV/AIDS.

Fakta o zemi

  • Počet obyvatel: 87 milionů

MAGNA zásah

MAGNA ukončila všechny své aktivity na pomoc obětem HIV/AIDS ve Vietnamu v roce 2012. 

Otevření mise ve Vietnamu: 2010

Oblasti zásahu: Hanoi

Počet pracovníků v terénu: 27 (v roce 2011)

Krize ve Vietnamu ve zkratce

Vietnam trpí koncentrovanou epidemií HIV/AIDS. Znamená to, že nejvyšší míra prevalence se zatím nachází mezi tzv. primární HIV populací, kam patří uživatelé drog, aplikující si drogu nitrožilně, prostitutky či homosexuálové. U těchto skupin obyvatelstva se obecné rozšíření nemoci pohybuje kolem 28 % v rámci jedné provincie, prevalence v rámci celkové populace v zemi je však 0,53 %. To odpovídá přibližně 293 000 lidem nakaženým virem HIV v roce 2007.

Jak MAGNA ve Vietnamu pomáhá?

V únoru 2012 jsme všechny své aktivity zaměřené na pomoc komunitám postiženým  HIV/AIDS ukončili. 

Naše činnost se soustředila na vybudování integrované péče v oblasti prevence přenosu HIV z matky na dítě ve třech hanojských zdravotnických zařízeních - v Národní pediatrické nemocnici, Obstetric Hanoi Hospital a v Mother Center Hospital.

  • Komplexní zdravotní asistence 458 HIV pozitivním dětem a 286 dětem vystaveným nákaze virem HIV.
  • 10 tisíc konzultací s lékařem a odbornými pracovníky.
  • 7 777 testovaných těhotných žen na přítomnost viru HIV.
  • Zavedení metody testování Dry Blood Spot (DBS) na včasnou identifikaci HIV u dětí mladších 18 měsíců v National Pediatric Hospital. Toto zařízení se stalo jedním z prvních poskytovatelů tohoto testu v zemi. 
Chci taky přispět