Války a konflikty

Válka a ozbrojené konflikty ničí životy

Během konfliktů provozujeme zdravotní asistenci prostřednictvím mobilních klinik, léčíme zraněné a podporujeme traumatologická oddělení.

Distribucí vysoce výživné terapeutické stravy léčíme podvýživu u dětí, poskytujeme lékařskou péči pro oběti sexuálního násilí a podporujeme porodnice a oddělení pro matky.

Syrský konflikt, který začal v roce 2011, způsobil největší krizi vysídlování obyvatelstva od druhé světové války.

Humanitární pomoc zoufale potřebují miliony lidí. Přibližně 4,8 milionu lidí uteklo ze země a odhaduje se, že 6,5 milionu bylo vysídleno.

Válku v Sýrii doprovází extrémní násilí. Civilní oblasti jsou běžně bombardovány, často v tzv. „útocích dvojitého kohouta”, při kterých po prvním zásahu hned následuje další, směřovaný na záchranné týmy a zdravotnická zařízení přijímající zraněné. Řada útoků u obyvatel vyvolala symptomy související s vystavením účinkům chemických látek.

MAGNA ze sousedních zemí (Libanon) na dálku poskytuje podporu syrským lékařským sítím a podporuje vznik zdravotnických zařízení v oblastech, které jsou válkou nejvíce zasaženy. Nemocnicím distribuujeme léky a zdravotnický materiál, poskytujeme technické poradenství a finanční podporu na pokrytí provozních nákladů.

Válkou zasažené oblasti Ninewa a Mosul v Iráku

Odhaduje se, že až 5,5 milionu lidí v nouzi vyžadujících některou z forem humanitární pomoci. Patří mezi ně například vysoce zranitelní obyvatelé hostitelských komunit, lidé, kteří zůstali v konfliktních oblastech během konfliktu, nově vysídlení nebo lidé čelící sekundárnímu vysídlení.

Oblast Ninewa v současnosti poskytuje útočiště 225 084 jednotlivcům rozdělených mezi různé formální a neformální osady. Přístup k základním zdravotnickým službám je v oblasti Ninewa akutně potřebný, přičemž kapacity zdravotnictví jsou výrazně přetížené a v oblastech zasažených konfliktem jsou služby dokonce přerušeny. Dodávání léků a zdravotnických prostředků na záchranu života je nepravidelné z důvodu nejistoty, nepřístupnosti cesty, nedostatku elektrické energie a paliva či přerušení dodavatelských řetězců.

Zhoršený přístup k antikoncepci, postnatální péči, bezpečným porodům a nedostatečný přístup k očkování dětí a mládeže má přímý vliv na těhotné a kojící ženy a děti. Situace je dále komplikována skutečností, že přísná kontrola a omezení pohybu ovlivnily pohyb všeho postiženého obyvatelstva s výrazným dopadem na ženy a děti, protože se jejich přístup ke zdravotnickým službám snížil na minimum. Cílem MAGNA je zlepšit služby v oblasti reprodukčního zdraví poskytované rodinám navrátilců na západním břehu města Mosul prostřednictvím mobilního týmu pro reprodukční zdraví. Snažíme se o vytvoření a posílení spravedlivého přístupu, kvality, využití a pokrytí služeb zdravotní péče v oblasti reprodukčního zdraví prostřednictvím mobilního týmu v sousedních částech západního břehu Mosulu a podporujeme ambulantní kliniku mateřské nemocnice Al-Batool. Naléhavé lékařské služby a komplikované případy mezi ženami směřujeme do blízké nemocnice.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím