Aktuálně

Přečtěte si nejnovější příběhy, informace a názory na problémy zdraví a naši práci po celém světě.

29.6.2015 | Zprávy

Nepál: První dojmy byly smutné a šokující, ale ne beznadějné

NEPÁL. MAGNA koordinátorka Karin Slováková při prohlídce novorozeného dítěte ve stanovém zdravotním centru Bhimtar v oblasti Sindupalchowk. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Karin Slováková, MAGNA koordinátorka v Nepálu.

Bylo krátce po zemětřesení, přesněji šest dní, kdy MAGNA tým dorazil do Káthmándú. Pokud jste měli možnost navštívit některé z asijských měst, tak víte, že jejich ulice jsou obvykle plné ruchu, že život se odehrává právě zde: množství malých obchodů, lidé prodávající a nakupující přímo na chodnících, stovky malých svatyní postavených při cestách a chodnících, kde se kolemjdoucí zastaví, provedou krátký obřad a pokračují dál v cestě. V neděli, když jsme dorazili, tomu tak nebylo. Všechno bylo pozavírané a i domy, které otřesy přežily, byly prázdné. Ulice byly vyprázdněny a městem se neslo zlověstné ticho.

Hromadný přesun z města

Nepál je ve své krátké historii známý jako země, kde jsou hromadné migrační přesuny součástí života většiny lidí: za prací, do bezpečí, za nadějí prožít život důstojně, bez násilí, s možností lepší budoucnosti pro své děti. Není to honba za bohatstvím a blahobytem, ​​spíše hledání bezpečí, možnosti uplatnění se a důstojného žití. V Nepálu je množství míst, kde základní lidské potřeby jako bezpečí, jídlo, práce či lékařská péče nejsou dostupné, ale lidé je přesto obývají.

Podobný hromadný přesun obyvatel z města se spustil krátce po zemětřesení. V první řadě to byl strach o rodiny žijící v postižených horských částech země. Množství lidí následkem zemětřesení ztratilo nejen práci, ale i střechu nad hlavou a ve zničeném městě nenacházelo klid či sílu začít znovu. Zbývající obyvatelstvo, které v Káthmándú zůstalo, se soustřeďovalo v okolí svých zničených domů, kde hlídali své nechráněné rozpadlé příbytky a své zraněné životy. Na chvíli nebyl důvod nikam chodit, na chvíli se zastavily životy desítkám tisíců lidí. No jakkoli byl život v Káthmándú ochromen, vize znovuobnovení města byla velmi silná. První dojmy byly smutné a šokující, ale ne beznadějné.

Situace byla jiná v odlehlých horských a rurálních částech Nepálu, které byly také zasaženy zemětřesením. Země se možná otřásla toutéž silou a intenzitou jako v Káthmándú, ale následky zde byly nesrovnatelně více devastující. Mnoho lidí zemřelo, obrovské množství jich bylo zraněno. V mnohých částech země bylo zničeno více než 90% obydlí. V oblasti Sindhupalchowk, kde má MAGNA své působiště, bylo zničeno 63 000 domů z 65 000. Co tato čísla znamenají? Znamenají, že dnes tito lidé nemají střechu nad hlavou, jich několik-generační domy postavené z cihel a bláta již neexistují. Oblast nedisponuje zdroji na obnovu původních příbytků a stavba nových domů je v nedohlednu.

MAGNA týmy neztrácejí naději

V tomto okamžiku je prioritou Magna Děti v tísni řešit samotnou záchranu lidských životů, jejich fyzický a psychický stav a pomoci lidem znovuobnovit přístup ke zdravotní péči, zabezpečit dodávky jídla, léků a dočasných přístřešků.

Koordinace humanitární pomoci na menších oblastních úrovních je nesmírně výkonná. Místní vládní a nevládní organizace se za podpory a pomoci mezinárodních humanitárních týmů snaží mapovat potřeby obyvatel právě v těchto úplně nedostupných nebo těžko dostupných oblastech, kde hlavní překážkou i nadále zůstává horský terén. I přesto však neztrácíme odhodlání dostat se i do těch nejodlehlejších koutů Himalájí k lidem, kteří přežili.

Výkonnost našich týmů byla zvýšena samotnou relokací celých jednotek přímo do oblasti, 80km od Káthmándú, odkud se nejlépe rozeznávají momentálně a nově vznikající potřeby. Před odjezdem jsme přijali a vyškolili zkušené lokální sociální pracovníky, zdravotní sestry a konzultanty, kteří zde spolu s místními zdravotníky a dobrovolníky tvoří zdravotní, psychosociální a sociální týmy poskytující potřebnou pomoc. Naše aktivity jsou zaměřeny na obnovu zdravotní péče a přes psychologické konzultace při zdravotnických zařízeních na ozdravení zlomené psychiky unavených a katastrofou postižených lidí.

Je ohromně povzbuzující, když lidé doma v Čechách mají zájem dozvědět se, co se v katastrofami postižených částech děje. Toto je jen malá část ze světového humanitárního úsilí tady v Nepálu a jen malá část přírodních nebo lidmi způsobených katastrof. Je důležité si uvědomit, že bezpečí a základní životní potřeby nejsou samozřejmostí ve většině světa a že jako členům stále globálnějších společností by nám už dnes neměly být osudy těchto lidí vůbec lhostejné.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.

Poslední příběhy

21.4.2020 | COVID-19, Epidemie, V médiích

Šéfka organizace Magna: Afrika čelí epidemiím. My jsme uvěřili, že nás se to netýká

Humanitární organizace Magna dosud pomáhala zejména v Africe a v Asii. Soustředila se na regiony, kde je nejhorší přístup k vodě, lékům a zdravotní péči. V době pandemie nového koronaviru Magna vůbec poprvé pomáhá i na Slovensku. "Jižní Súdán či Demokratická republika Kongo mají s epidemiemi časté zkušenosti, stále jsou na horší startovní pozici. Na druhé straně, my v Evropě jsme zas podlehli klamavému pocitu, že nám se něco takové už nemůže stát," říká pro SME spoluzakladatelka Magny DENISA Augustínová.

MAGNA pomáhá doma, protože i tady jí je teď třeba

MAGNA poskytne materiální pomoc, zdravotní a vzdělávací služby slovenským seniorům v domovech a ochranné pomůcky onkologickým pacientům jako reakci na pandemii COVID-19 na Slovensku.

24.3.2020 | COVID-19, Report

COVID 19: Situační zpráva v souvislosti se šířením koronaviru a COVID-19 na misích MAGNA

Více než 160 zemí oznámilo případy koronavirového onemocnění COVID-19. WHO prohlásil ohniště za pandemii. Na mnoha místech, kde pracujeme je omezená kapacita reagovat na příliv pacientů s novým onemocněním, které může vyžadovat intenzivní péči. Ochrana pacientů a zdravotnických pracovníků postižených pandemií je nezbytná.

22.3.2020 | COVID-19, V médiích

V boji s koronavirem nám mohly pomoci příklady z Afriky. Je chrání nezájem.

Přestože se tyto situace podle vedoucí operační sekce organizace MAGNA Denisy Augustinově nedají zcela srovnávat, z epidemiologických nákaz, jako je ebola, cholera či dokonce spalničky, se můžeme poučit v Čechách i na Slovensku.

21.4.2020 | COVID-19, Epidemie, V médiích

Šéfka organizace Magna: Afrika čelí epidemiím. My jsme uvěřili, že nás se to netýká

Humanitární organizace Magna dosud pomáhala zejména v Africe a v Asii. Soustředila se na regiony, kde je nejhorší přístup k vodě, lékům a zdravotní péči. V době pandemie nového koronaviru Magna vůbec poprvé pomáhá i na Slovensku. "Jižní Súdán či Demokratická republika Kongo mají s epidemiemi časté zkušenosti, stále jsou na horší startovní pozici. Na druhé straně, my v Evropě jsme zas podlehli klamavému pocitu, že nám se něco takové už nemůže stát," říká pro SME spoluzakladatelka Magny DENISA Augustínová.

MAGNA pomáhá doma, protože i tady jí je teď třeba

MAGNA poskytne materiální pomoc, zdravotní a vzdělávací služby slovenským seniorům v domovech a ochranné pomůcky onkologickým pacientům jako reakci na pandemii COVID-19 na Slovensku.

24.3.2020 | COVID-19, Report

COVID 19: Situační zpráva v souvislosti se šířením koronaviru a COVID-19 na misích MAGNA

Více než 160 zemí oznámilo případy koronavirového onemocnění COVID-19. WHO prohlásil ohniště za pandemii. Na mnoha místech, kde pracujeme je omezená kapacita reagovat na příliv pacientů s novým onemocněním, které může vyžadovat intenzivní péči. Ochrana pacientů a zdravotnických pracovníků postižených pandemií je nezbytná.

22.3.2020 | COVID-19, V médiích

V boji s koronavirem nám mohly pomoci příklady z Afriky. Je chrání nezájem.

Přestože se tyto situace podle vedoucí operační sekce organizace MAGNA Denisy Augustinově nedají zcela srovnávat, z epidemiologických nákaz, jako je ebola, cholera či dokonce spalničky, se můžeme poučit v Čechách i na Slovensku.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím