Aktuálně

Přečtěte si nejnovější příběhy, informace a názory na problémy zdraví a naši práci po celém světě.

7.6.2016 | Zprávy

Sýrie: Jak tu zachraňujeme životy

© REUTERS/Bassam Khabieh

Karina Slováková, koordinuje humanitární misi MAGNA v Sýrii.

„Už jsem vyčerpal všechny svoje možnosti: nemohu odejít a nemohu ani zůstat, protože obě z těchto dvou možností jsou příliš nebezpečné a finančně náročné. Nemohu zemřít, protože mám děti a rodinu, o které je třeba se postarat."

Takové a podobné jsou možnosti lidí, kteří zůstali na území Sýrie. Pro ně, ale i pro ty, kterým se podařilo utéct, se zastavil čas hrozným způsobem – nečekaně, násilně, s brutálními následky, ztrátami blízkých, ztrátami domovů. Ztrátami minulosti, ztrátou budoucnosti, která je nejistá. Válka už trvá 5 let – po více než pěti letech Syřané zůstávají v zajetí hrozné reality. Sýrie byla před válkou moderní, i když silně tradiční zemí, s historií sahající 9000 let před Kristem. V roce 2011 se ale po příchodu Arabského jara zastavil jakýkoliv vývoj a v zemi nastalo období války, utrpení, smrti.

Válka v Sýrii má hlavního účastníka, který je středem a nástrojem válečných stran – je jím civilní obyvatelstvo. 13 a půl milionu lidí je v tomto období mimo své domovy. Téměř 9 milionů lidí je v situaci, kdy potřebují akutní humanitární asistenci a pomoc. Přes 6 a půl milionů jsou lidé tzv. vnitřně vysídleni – musí žít mimo své původních domovy. Tyto ohromné přesuny a vnitřní vysidlování obyvatel jsou jednou z válečných strategií vládních, ale i opozičních skupin participujících ve válce. Zároveň je to jediná ze zbývajících strategií přežití pro obyvatelstvo. Bombardování je účelové, není náhodné a terče útoků jsou známé a mají očekávaný výsledek. Tyto procesy obléhání a bombardování „čistí" a demograficky homogenizují jejich obyvatelstvo na různých územích podle zájmu, podle politických, rasových, či náboženských rozdělení a zájmů vojenských stran. Větší města jsou v obklíčení už téměř od vzniku konfliktu. Jejich infrastruktura je soustavně narušována a jejich území průběžně bombardované více skupinami, které v tomto konfliktu bojují. Takto vznikala a vzniká milionová populace vnitřně vysídleného obyvatelstva, která se usazuje v odlehlých rurálních částech země a podle možností mimo obklíčená území.

MAGNA má dlouholetou expertízu v rámci mobilních jednotek, či už to byly ty v Nikaragui, které se každý den snažily pomoci lidem v odlehlých vesnicích, anebo ty v Barmě po Nargis, či nedávná mobilní jednotka zachraňující lidi po zemětřesení v Nepálu. Naše dnešní pomoc je však situována na válečném území. Sýrie je oblast s množstvím nových neznámých a nečitelných okolností. Museli jsme přizpůsobit naše osvědčené způsoby humanitární intervence. Vnitřně vysídlení znamená, že velká část obyvatelstva opustila svoje domovy ve velkých městech, které jsou doslova bojištěm a terčem bombardování. Žijí v odlehlých komunitách, kde je nebezpečí bombardování relativně nižší. Žijí tam však úplně mimo základní zdroje a vybudované infrastruktury zdravotní péče. Proto je potřebné, abychom jim pomáhali prostřednictvím mobilních klinik, které za nimi budou přicházet a léčit je tam, kde žijí. Působíme v oblasti na sever od města Homs ve „spádové oblasti" s přibližně 200 000 obyvateli. Naše mobilní zdravotnické týmy se vydávají na denní výjezdy při dodržení maximální možné úrovně bezpečnosti. Bezpečnost je prvořadá a je rovnocenná s bezpečností lidí, kterým pomáháme.

Mobilní zdravotnický tým se skládá z lékaře, sestry, porodní asistentky, psychologa a případně výživového poradce. Velmi důležité je, aby pomoc byla pravidelná a stabilní – abychom v oblasti operovali podle pevně stanoveného režimu a dlouhodobě. V jednotlivých osidlech si snažíme najít stabilní místo – například na farmě, v dočasných domech – kam pravidelně se zdravotnickým týmem přicházíme. Poskytujeme primární zdravotnickou péči, staráme se o těhotné ženy a zejména děti, předcházíme podvýživě. Když v oblastech identifikujeme problémy sexuálního násilí, řešíme i tyto případy. Kromě toho poskytujeme i psychosociální péči, která je v těchto traumatizovaných komunitách mimořádně důležitá. Náročnost provozu těchto jednotek, jak po logistické, kapacitní, tak i finanční stránce, je na území s dlouhodobě přetrvávajícím konfliktem vysoká, ale je to jediný způsob, jak tu zachraňovat životy.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.

Poslední příběhy

21.4.2020 | COVID-19, Epidemie, V médiích

Šéfka organizace Magna: Afrika čelí epidemiím. My jsme uvěřili, že nás se to netýká

Humanitární organizace Magna dosud pomáhala zejména v Africe a v Asii. Soustředila se na regiony, kde je nejhorší přístup k vodě, lékům a zdravotní péči. V době pandemie nového koronaviru Magna vůbec poprvé pomáhá i na Slovensku. "Jižní Súdán či Demokratická republika Kongo mají s epidemiemi časté zkušenosti, stále jsou na horší startovní pozici. Na druhé straně, my v Evropě jsme zas podlehli klamavému pocitu, že nám se něco takové už nemůže stát," říká pro SME spoluzakladatelka Magny DENISA Augustínová.

MAGNA pomáhá doma, protože i tady jí je teď třeba

MAGNA poskytne materiální pomoc, zdravotní a vzdělávací služby slovenským seniorům v domovech a ochranné pomůcky onkologickým pacientům jako reakci na pandemii COVID-19 na Slovensku.

24.3.2020 | COVID-19, Report

COVID 19: Situační zpráva v souvislosti se šířením koronaviru a COVID-19 na misích MAGNA

Více než 160 zemí oznámilo případy koronavirového onemocnění COVID-19. WHO prohlásil ohniště za pandemii. Na mnoha místech, kde pracujeme je omezená kapacita reagovat na příliv pacientů s novým onemocněním, které může vyžadovat intenzivní péči. Ochrana pacientů a zdravotnických pracovníků postižených pandemií je nezbytná.

22.3.2020 | COVID-19, V médiích

V boji s koronavirem nám mohly pomoci příklady z Afriky. Je chrání nezájem.

Přestože se tyto situace podle vedoucí operační sekce organizace MAGNA Denisy Augustinově nedají zcela srovnávat, z epidemiologických nákaz, jako je ebola, cholera či dokonce spalničky, se můžeme poučit v Čechách i na Slovensku.

21.4.2020 | COVID-19, Epidemie, V médiích

Šéfka organizace Magna: Afrika čelí epidemiím. My jsme uvěřili, že nás se to netýká

Humanitární organizace Magna dosud pomáhala zejména v Africe a v Asii. Soustředila se na regiony, kde je nejhorší přístup k vodě, lékům a zdravotní péči. V době pandemie nového koronaviru Magna vůbec poprvé pomáhá i na Slovensku. "Jižní Súdán či Demokratická republika Kongo mají s epidemiemi časté zkušenosti, stále jsou na horší startovní pozici. Na druhé straně, my v Evropě jsme zas podlehli klamavému pocitu, že nám se něco takové už nemůže stát," říká pro SME spoluzakladatelka Magny DENISA Augustínová.

MAGNA pomáhá doma, protože i tady jí je teď třeba

MAGNA poskytne materiální pomoc, zdravotní a vzdělávací služby slovenským seniorům v domovech a ochranné pomůcky onkologickým pacientům jako reakci na pandemii COVID-19 na Slovensku.

24.3.2020 | COVID-19, Report

COVID 19: Situační zpráva v souvislosti se šířením koronaviru a COVID-19 na misích MAGNA

Více než 160 zemí oznámilo případy koronavirového onemocnění COVID-19. WHO prohlásil ohniště za pandemii. Na mnoha místech, kde pracujeme je omezená kapacita reagovat na příliv pacientů s novým onemocněním, které může vyžadovat intenzivní péči. Ochrana pacientů a zdravotnických pracovníků postižených pandemií je nezbytná.

22.3.2020 | COVID-19, V médiích

V boji s koronavirem nám mohly pomoci příklady z Afriky. Je chrání nezájem.

Přestože se tyto situace podle vedoucí operační sekce organizace MAGNA Denisy Augustinově nedají zcela srovnávat, z epidemiologických nákaz, jako je ebola, cholera či dokonce spalničky, se můžeme poučit v Čechách i na Slovensku.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím