Jak jsme řízeni

Otevření misí a projektu

MAGNA většinu svých projektů zajišťuje a provozuje samostatně. V případě, že se týmy v terénu dozví o krizové situaci nebo konkrétním problému, který má vliv na zranitelné skupiny obyvatelstva, zorganizují v dané oblasti průzkumnou misi. Shromážděné informace nám umožní rozhodnout, zda je zásah nutný či nikoliv. V této fázi bereme v potaz několik faktorů: stav obyvatelstva, zhodnocení jeho potřeb, možnost volného přístupu do daného regionu a slučitelnost této operace se strategií MAGNA. Poté, co jsou definovány naše možnosti, posíláme do terénu personál a potřebný materiál.

Následná kontrola, hodnocení a uzavření mise jsou pravidelně vyhodnocované operačním centrem. Cílem je zabezpečit co nejlepší odpověď na průběžný vývoj na lékařských, technických a politických frontách. Tato hodnocení měří vhodnost programů a použitých prostředků a jsou často vykonávána pracovníky z centrály při návštěvách dané oblasti. Operační centrum věnuje velkou pozornost vývoji bezpečnostních podmínek a pokud to situace vyžaduje, může rozhodnout o dočasném nebo trvalém stažení mezinárodních týmů.

Operační centrum může také rozhodnout o skončení mise v případě, že se krize vyřeší, jsou dosaženy cíle projektu nebo pokud projekt převzaly místní struktury.

KEŇA/SOMÁLSKA HRANICE. 2011. Denisa Augustinova během výjezdu MAGNA týmu k pacientům během hladomoru. © Martin Bandžák/MAGNA

Síť MAGNA

MAGNA se skládá ze čtyřech přidružených organizací (MAGNA ČR, MAGNA SR, MAGNA AT, MAGNA US), které mají svoji vlastní vnitřní organizaci, členy i oddělené financování.

MAGNA ČR se od roku 2006 přímo podílí na plánování, realizaci a financování humanitárních aktivit ve světě a sehrává také důležitou podpůrnou roli při náboru pracovníků a získávání finančních prostředků na zdravotní humanitární činnost.

Operační centrum, které má MAGNA v Bratislavě na Slovensku, přímo řídí a plánuje realizaci humanitárních aktivit po celém světě.

DR KONGO. Kasai. 2018. Martin Bandžák v MAGNA podporované nemocnici ve vesnici Bilomba. © MAGNA

Zakladatelé MAGNA

Myšlenka založení organizace, která bude přinášet svědectví a poskytovat zdravotní pomoc dětem z krizových oblastí světa, přišla v roce 2000. Tehdy se fotograf Martin Bandžák a psycholožka Denisa Augustínová vrátili ze zdravotnického zařízení pro oběti černobylské katastrofy na Kubě. Na místě strávili několik měsíců, zdokumentovali příběhy dětí z Ukrajiny a Běloruska, které i 15 let po tragédii trpěly různými anomáliemi a závažnými chorobami. Zařízení „Tarara“ se nacházelo několik kilometrů od hlavního města Havana a sloužilo k ukrytí těchto dětí před světem. Jejich příběhy tehdy šokovaly veřejnost a byly publikovány v mnoha slovenských i českých médiích.

Na základě této zkušenosti došlo k založení organizace MAGNA, jejíž základní pilíře jsou:

  • Svobodně si moci vybrat místo na poskytnutí zdravotní a sociální pomoci.
  • V době humanitárních krizí rychle zasáhnout tam, kde je to nejvíce třeba, a pomoc dětem a jejich rodinám, bez ohledu na jejich etnické, náboženské nebo politické zájmy.
  • Vytvářet inovativní zdravotnické projekty na pomoc jednotlivcům.
  • Dokumentovat osudy obětí katastrof a přinášet svědectví ze zapomenutých částí světa, která by se k široké veřejnosti jinak nedostala.
Zjistit víc o zakladatelích MAGNA

IRÁK. 2018. MAGNA tým během rozhovoru se ženami z jezídskej komunity, oběťmi Islámského státu. © Martin Bandžák / MAGNA

Orgány společnosti

V čele organizace stojí ředitel, který je statutárním orgánem a zastupuje organizaci navenek. Dalšími orgány společnosti, zřízenými dle zákona, jsou správní rada a dozorčí rada.

 

Ředitel

Martin Bandžák

 

Zakladatelé

Martin Bandžák

Denisa Augustínová

 

Správní rada

Lucie Medková

Denisa Augustínová

Iva Barešová

 

Dozorčí rada

Martin Kušík

Vanda Wolfová

Pavel Škarupa

FILIPÍNY. 2013. MAGNA přechodné zdravotní centrum pro oběti cykónu Haiyan. © Martin Bandžák / MAGNA

Tým MAGNA v ČR

Tým MAGNA v České republice má za úkol získávat materiální a finanční prostředky pro humanitární zdravotnické projekty, získávat pracovníky do terénu, realizovat vzdělávací projekty a informační kampaně, dále spolupracovat s médii a informovat veřejnost o problémech lidí a dětí žijících v krizových oblastech světa. 

Ředitel

Martin Bandžák

Operační a programové oddělení

Denisa Augustínová

Finance 

Iva Barešová
Lucie Hyšková

Každý rok MAGNA vysílá do terénu kolem 15 svých pracovníků, kteří po boku přes 500 lokálních pracovníků asistují a pomáhají léčit děti a jejich rodiny v nouzi.

HAITI. 2010. MAGNA tím chirurgů během konzultace před operací. © Martin Bandžák / MAGNA

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím