Jak to děláme

Naše týmy jsou přímo na místě

Každý rok vysíláme do terénu lékaře, zdravotní sestry, logistiky, administrátory a další profesionály, kteří pracují přímo v terénu po boku místního zdravotnického personálu.

Jsme odhodláni zajistit, že se naše pomoc skutečně dostane k těm, kterým je určená. Z tohoto důvodu trváme na tom, aby byl našim pracovníkům umožněn přístup do zdravotnických zařízení, musí komunikovat s lidmi přímo na místě a nezávisle tak posoudit potřeby poskytnutí pomoci.

Naše rozhodnutí zasáhnout v čase krize je založené pouze na našem nezávislém posudku a potřebách lidí, nikoliv na politických, ekonomických nebo náboženských zájmech.

Kde pomáháme

JIŽNÍ SÚDÁN. Terekeka. 2014. Na cestě k pacientům. © MAGNA

Jaké projekty realizujeme

MAGNA týmy zabezpečují lékařskou pomoc (konzultace s lékařem, nemocniční a nutriční péči, očkování, chirurgické zákroky, porodní péči a péči o novorozence nebo terapeutickou péči) a materiální pomoc (léky, stravu, přístřeší apod.). V případech, kdy je to nutné, stavíme také zdravotnická zařízení.

Pomáháme léčit děti v nouzi, oběti živelných katastrof nebo ozbrojených konfliktů. Naše zdravotnické projekty pomáhají okamžitě i dlouhodobě, některé léčebné programy trvají desetiletí. Naše týmy ročně vyšetří tisíce pacientů.

Reagujeme na katastrofy 

Dokážeme rychle reagovat na mimořádné události. 15. prosince 2013 vypukla v Jižním Súdánu občanská válka, kde hned první den přišlo o život tisíce lidí. Další statisíce opustily svoje domovy a hledaly úkryt. V té době jsme už v zemi měli svůj tým, který i navzdory špatné bezpečnostní situaci okamžitě začal pomáhat obětem. Už 17. prosince jsme jediné fungující nemocnici ve městě (Juba Teaching Hospital) poskytli zdravotnický materiál, chirurgické potřeby a léky. Následně MAGNA otevřela zdravotní centrum v táboře pro více než 100 000 vysídlených lidí a do dnešního dne jim poskytuje nezbytné očkování a další zdravotní pomoc.

Dokonce i když právě nepůsobíme v zemi, kde katastrofa vznikne, jsme schopni na ni reagovat v řádu několika dní. Když v roce 2013 zasáhnul Filipíny zničující tajfun, naše týmy dorazily třetí den po katastrofě na ostrov Cebu a okamžitě začaly s distribucí humanitární pomoci – hygienických balíčků, rýže a přístřešků pro 15 000 lidí.

Poskytujeme zdravotní péči

K některým katastrofám se schyluje pozvolna. Nemoci ničí celou populaci, nestabilita podrývá zdravotní systém, lidé bývají záměrně vyloučeni z lékařské péče. Naším posláním je zajistit zdravotní péči, dlouhodobě se zaměřujeme na léčbu podvýživy,  pacientů s HIV/AIDS a s opomíjenými tropickými chorobami. 

Spolupracujeme s organizacemi a vládami, abychom zlepšili zdravotní péči a ukončili stav humanitární krize.

Mobilní zdravotné jednotky

Ve vybraných zemích vznikají mobilní týmy, které zajišťují lékařskou péči i v nedostupných oblastech. Pouze tak ošetříme co nejvíc pacientů. V roce 2016 cestoval náš mobilní tým přes obléhané území v oblasti Homs v Sýrii. Za půl roku jsme pomohli víc než 50 000 lidem.

Zlepšujeme přístup ke zdravotní péči

Stavíme a renovujeme nemocnice, zřizujeme ambulance i kliniky. V roce 2010 zemětřesení na Haiti výrazně ochromilo zdravotní infrastrukturu a tím i přístup pacientů k lékaři. Nemocnice, zdravotní centra a kliniky byly buď zničené nebo poškozené do takové míry, že se v nich nedalo pracovat. Proto MAGNA jako součást svojí humanitární aktivity, kromě urgentní záchrany lidských životů, vybudovala a kompletně zařídila zdravotní centrum pro matku a dítě v Port-au-Prince.

Více o zdravotní pomoci

DR KONGO. Iboko. 2018. © Martin Bandžák/MAGNA

Řízení projektů

Za implementaci humanitárních projektů je zodpovědné operační centrum v Bratislavě na Slovensku. Rozhoduje o personálních, logistických a finančních prostředcích potřebných k implementaci a řízení mise a projektů.

Kromě toho v průběhu celého roku monitoruje projekty pomocí nástrojů, jako jsou měsíční zprávy vypracované terénními týmy nebo čtvrtletní hodnocení realizované řídícími pracovníky. Zpracovává také výroční zprávu, která obsahuje informace o aktivitách vykonávaných v terénu a o získaných zdravotnických datech.

Všechny projekty jsou podrobně popsány ještě předtím, než reálně začnou, a jsou hodnoceny po celou dobu svého trvání. V případě potřeby dochází k revizi jasně definovaných kvantitativních, ale také kvalitativních cílů. Doba trvání našeho zásahu je určená pouze na základě těchto jasně definovaných potřeb, které jsou v průběhu mise postupně přehodnocovány. Projekty a potřeby jsou hodnoceny průběžně prostřednictvím standardizovaného systému sběru dat a za pomoci průběžně vytvářených studií.

Každý MAGNA projekt má svůj podrobný rozpočet, který je v průběhu roku na pravidelné bázi přehodnocován. Projektoví koordinátoři sledují rozpočty jednotlivých projektů s cílem zajistit, aby všechny operace byly vykonávány zodpovědně a v souladu s cíli projektu. Všechny rozpočty jsou kontrolovány a podléhají schvalování představenstvem MAGNA.

MAGNA většinu svých projektů zajišťuje a provozuje samostatně. V ojedinělých případech je možné poskytnout finanční podporu také jiným humanitárním organizacím, komunitním skupinám nebo zdravotnickým zařízením, s kterými v určitých oblastech spolupracujeme.

Finanční transparentnost

LIBANON. Baalbeck. 2017. © Martin Bandžák/MAGNA

Spolupráce a partnerství

MAGNA spolupracuje s velkým množstvím partnerů, mezi které patří:

  • Ministerstva zdravotnictví ve všech zemích, kde implementujeme naše projekty, a to na okresní, krajské i národní úrovni
  • Národní a mezinárodní nevládní organizace
  • Evropský humanitární fond (ECHO)
  • Mezinárodní organizace jako WHO / UNICEF / WFP / UNFPA
  • Akademické instituce

Tato partnerství a spolupráce nám pomáhají efektivně rozšířit pokrytí a rozsah našich programů s cílem zajistit, aby z nich měl prospěch co největší počet lidí, stejně jako identifikovat osvědčené postupy a učení.

Následujeme uznávané mezinárodní standardy pro zdravotnickou praxi a humanitární oblast. Patří mezi ně zdravotní politika Světové zdravotnické organizace (WHO), stejně jako kodex Červeného kříže.

Chci podpořit MAGNA

KEŇA. Kombewa. 2008. Terapeutické jídlo v MAGNA vyživovacím centru. © Martin Bandžák/MAGNA

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím