Kdo jsme

Jsme zdravotnická humanitární organizace

MAGNA působí mezinárodně a poskytuje pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi, včetně obětí přírodních katastrof, válek a konfliktů. V terénu máme lékaře, zdravotníky, ale i technické a jiné odborníky, kteří zajišťují humanitární pomoc a pomáhají léčit děti a jejich rodiny.

Organizace byla založena v roce 2001 na Slovensku - Martinem Bandžákem a Denisou Augustínovou - a na základě jejich přímé zkušenosti s epidemií AIDS v Kambodži začala poskytovat zdravotní pomoc obětem katastrof po celém světě. Prostřednictvím MAGNA nemocnic zajišťujeme dětem a jejich rodinám zdravotní péči, léky a jídlo.

MAGNA zásah v roce 2019

 • 303 000 ambulantních konzultací
 • 11 200 podvyživených dětí v programech výživy
 • 10 000 asistovaných porodů (včetně císařských řezů)
 • 176 000 dětí očkovaných proti spalničkám
 • 3 295 dětí léčených v HIV/AIDS programech
 • 396 vyškolených zdravotnických pracovníků
 • 1 509 léčených obětí sexuálních znásilnění
MAGNA report aktivit 2019

KAMBODŽA. Phnom Penh. 2006. MAGNA HIV/AIDS klinika. © Martin Bandžák/MAGNA

Pacient je u nás na prvním místě

Zdravotnické projekty jsou zaměřené především na záchranu životů a zmírnění utrpení těch, kteří jsou v nouzi. Ozbrojené konflikty a nestabilní politická situace mají zničující vliv na obyčejné lidi. Běžnými následky, často spojenými s nedostatečnými lokálními zdravotnickými službami, jsou přímé násilí, nucené vysídlování, epidemie, hladovění a psychická traumata. Poskytování zdravotní pomoci obětem konfliktů a krizí je pro pracovníky MAGNA hlavní prioritou. Utrpení spojené s infekčními nemoceni, které jsou ze strany místních struktur zanedbávány, je další z hlavních oblastí programového zaměření MAGNA.

Organizace si klade za cíl poskytnout adekvátní ošetření a péči lidem postiženým chorobami jako HIV/AIDS, cholera, malárie a další. MAGNA také reaguje na potřeby lidí, kteří jsou vyloučeni z přístupu k základní zdravotnické péči a pomáhá obětem přírodních katastrof.

Jak to děláme

JIŽNÍ SÚDÁN. Juba. 2018. Tábor pro vysídlených lidí. © Martin Bandžák / MAGNA

Při naší práci dodržujeme tyto principy

Nezávislost: MAGNA pracuje v souladu se svými vlastními zásadami. Aktivity MAGNA nejsou v žádném případě ovlivněné politickými subjekty ani vnitřní nebo zahraniční politikou konkrétní vlády.

Nestrannost: MAGNA pracuje s přísným respektem politické a náboženské neutrality a nestrannosti.

Nediskriminace: MAGNA neakceptuje žádnou formu diskriminace na základě rasy, pohlaví, etnického původu, náboženství, národnosti, přesvědčení nebo sociální třídy.

Volný a přímý přístup k obětem: MAGNA svoji činnost zakládá na potřebě volného přístupu k obětem a plné nezávislosti ve svých projektech. MAGNA se snaží získat všechny potřebné prostředky k dosažení tohoto cíle. Organizace řadí distribuci svých zdrojů přímo, aby zajistila, že zasáhnou většinu cílových skupin obyvatelstva.

Etika: MAGNA zakládá svoji činnost na legálních a spravedlivých postupech, které se řídí etickými principy, včetně nevyužívání dětí a dodržování klíčových sociálních práv.

Profesionalita: Konceptualizace, implementace, řízení a hodnocení programů MAGNA vždy probíhá na vysoké úrovni profesionality. MAGNA využívá svoje zkušenosti s cílem maximalizovat efektivitu a zdroje.

Protikorupční jednání: MAGNA odmítá přímo nebo nepřímo podporovat podvodné jednání a zavazuje se při vykonávání svých aktivit minimalizovat rizika korupce.

Transparentnost a zodpovědnost: MAGNA se zavazuje plně a transparentně přistupovat ke svým příjemcům, partnerům a finančním dárcům tak, že poskytuje přístup k informacím o přidělování a správě finančních prostředků. Organizace se zavazuje zajistit všechny potřebné nástroje na zabezpečení správného řízení svých činností.

MAGNA je signatářem kodexu ICRC / NGO.

Finanční transparentnost

KUBA. Tarara. 2000. Zařízení pro děti z Černobylu. © Martin Bandžák / MAGNA

Proč to děláme

Myšlenka založení organizace, která bude přinášet svědectví a poskytovat zdravotní pomoc dětem z krizových oblastí světa, přišla v roce 2000. Tehdy se fotograf Martin Bandžák a psycholožka Denisa Augustínová vrátili ze zdravotnického zařízení pro oběti černobylské katastrofy na Kubě. Na místě strávili několik měsíců, zdokumentovali příběhy dětí z Ukrajiny a Běloruska, které i 15 let po tragédii trpěly různými anomáliemi a závažnými chorobami. Zařízení „Tarara“ se nacházelo několik kilometrů od hlavního města Havana a sloužilo k ukrytí těchto dětí před světem. Jejich příběhy tehdy šokovaly veřejnost a byly publikovány v mnoha slovenských i českých médiích.

Na základě této zkušenosti došlo k založení organizace MAGNA, jejíž základní pilíře jsou:

 • Svobodně si moci vybrat místo na poskytnutí zdravotní a sociální pomoci.
 • V době humanitárních krizí rychle zasáhnout tam, kde je to nejvíce třeba, a pomoc dětem a jejich rodinám, bez ohledu na jejich etnické, náboženské nebo politické zájmy.
 • Vytvářet inovativní zdravotnické projekty na pomoc jednotlivcům.
 • Dokumentovat osudy obětí katastrof a přinášet svědectví ze zapomenutých částí světa, která by se k široké veřejnosti jinak nedostala.

MAGNA byla založena na Slovensku v roce 2001.

Více o zakladatelích MAGNA

KAMBODŽA. Phnom Penh. 2003. MAGNA HIV/AIDS klinika. © Martin Bandžák/MAGNA

První mise

AIDS v Kambodži – V roce 2002 se tisíce lidí staly obětmi pandemie AIDS, která zasáhla zemi a způsobila obrovské ztráty na životech. Po rodičích, kteří nákaze podlehli (uvádí se, že v tomto období na onemocnění spojené s AIDS zemřelo až 250 000 lidí), zůstali sirotci, z nichž mnozí byli nakaženi už při narození, a umírali na ulicích bez jakékoliv lékařské pomoci. V zemi neexistovala zdravotní pomoc, mezinárodní organizace jako Lékaři bez hranic nebo Lékaři světa postupně začali s léčbou dospělých, ostatní jen přihlíželi. Nefunkční zdravotní systém a extrémní chudoba rodin, z kterých děti pocházely, jim neumožňovala se o ně postarat. Nakaženým dětem, tzv. „druhé vlně“, neměl kdo poskytnout potřebnou léčbu a péči.

Martin Bandžák a Denisa Augustínová se stali očitými svědky této tragédie. Pragmaticky a s velkým nasazením začali situaci řešit a otevřeli zařízení pro léčbu nakažených dětí v hlavním městě Phnom Penh. Zabezpečili jim antiretrovirální (ARV) léčbu, která mnohým zachránila život. Povolali do země týmy zdravotníků ze Slovenska, místní lékaře zaučili a zapojili je do práce. Za pár měsíců MAGNA nastavila léčbu svého prvního pacienta a stala se tak jednou z prvních organizací, které začaly dětské pacienty uzdravovat právě antiretrovirální léčbou.

Martin Bandžák říká: „V roce 2002 jsme v Kambodži v místních sirotčincích našli HIV pozitivní děti, které byly přivázané k posteli, bez léků a bez jakéhokoliv zájmu. To nás nastartovalo, začali jsme jejich příběhy nejen dokumentovat, ale také je léčit. Vytvořili jsme systém, který mnohým z nich zachránil život.“

Náš první pacient Rany má dnes 18 let a žije a pracuje v Phnom Penhu. Stejně jako tisíce dalších dětí, kterým jsme pomohli zachránit život. Dnes je MAGNA lídrem v léčbě HIV/AIDS a nadále poskytuje pomoc obětem HIV/AIDS v Kambodži.

Od té doby MAGNA zakládá zdravotnické mise a vysílá své týmy na záchranu dětských životů a zmírňování utrpení potřebných. S cílem ochrany lidského života dokumentuje jejich osudy a přináší svědectví, která by se k široké veřejnosti jinak nedostala.

Časová osa

DR KONGO. Kinshasa. 2009. Zničená nemocnice. © Martin Bandžák/MAGNA

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím