Jižní Súdán

Report aktivit 2018

V roce 2018 MAGNA v Jižním Súdánu úspěšně zrealizovala projekty v oblasti zdraví matek, reprodukčního zdraví, výživy a vakcinace.

V oblasti Duk Pagaak v okrese Duk ve státě Jonglei jsme zřídili stabilizační centrum, centrum primární péče a mobilní jednotku. MAGNA je hlavním humanitárním aktérem ve zdravotnických a výživových službách v celé oblasti. V táboře pro vnitřně vysídlené osoby POC UN HOUSE v hlavním městě Juba jsme během různých kampaní úspěšně očkovali desítky tisíc vnitřně vysídlených osob.

Situace v zemi

Humanitární situace v Jižním Súdánu, těžko zkoušeném občanskou válkou, byla v roce 2018 kritická a humanitární pomoc potřebovalo více než 7 milionů lidí. Odhaduje se, že téměř 6,1 milionu obyvatel Jižního Súdánu, přibližně 59% z celkové populace, bylo v roce 2018 v těžké potravinové nejistotě (fáze IPC 3, IPC 4 a IPC 5). Zdravotní systém země, která vznikla v roce 2011, je téměř úplně nefunkční z důvodu dlouhodobé občanské války a neexistující infrastruktury. Země je zcela závislá na mezinárodní humanitární pomoci. Více než tři čtvrtiny zdravotnických zařízení provozují zahraniční nevládní organizace. Pouze asi pětina všech zdravotnických zařízení v zemi je plně funkčních.

Aktivity v číslech

22 105 ambulantních konzultací

111 402 lidí vzdělaných v oblasti výživy a zdraví kojenců a malých dětí

61 259 lidí očkovaných proti spalničkám, meningitidě a jiným smrtelným nemocím

3 666 těžko podvyživených dětí přijatých do programů výživy

 

Duk Pagaak

Před intervencí MAGNA zdravotní a nutriční služby v Duk Pagaak vůbec neexistovaly. Těhotné ženy a děti kráčely z Duk Pagaak do Duk Padiet i více než 6 hodin, aby získaly přístup ke zdravotní a nutriční péči. Jejich putování za zdravotní péči bylo navíc poznamenáno velkými bezpečnostními riziky. Společný rychlý průzkum zdraví a výživy, které uskutečnily MAGNA a Okresní zdravotní úřad v únoru 2018, odhalil příliv obyvatel ze sousedních okresů (např. z oblasti Ayod) do Duk Pagaak, čímž se ještě zvýšil počet vnitřně vysídlených osob a zvýšilo se zatížení stávajících zařízení, kde MAGNA poskytuje péči. Dozvěděli jsme se také, že primárné zdravotní středisko MAGNA se stalo jediným přístupným zdravotnickým zařízením i pro lidi z různých vzdálených lokalit, kteří hledají lékařskou pomoc.

V reakci na akutní podvýživu, která v okrese Duk ohrožuje život mnoha dětí, MAGNA zavedla preventivní, screeningové a léčebné postupy pro léčbu středně těžké a závažné akutní podvýživy pro nejzranitelnější skupiny obyvatelstva - děti ve věku 6 - 59 měsíců a těhotné a kojící ženy. Zaměřili jsme se na těžkou akutní podvýživu (SAM), přičemž naše činnost sestává z komunitních aktivit, jako jsou MUAC screening komunitními zdravotnickými pracovníky, suplementace vitamínu A a odčervování, ambulantní léčba a hospitalizace pro nejtěžší případy. Závažná akutní podvýživa je nejextrémnější formou podvýživy, která vystavuje děti hrozbě úmrtí devětkrát více než jejich zdravé vrstevníky.

Pokračovali jsme také ve zlepšování přístupu ke zdravotní péči nejzranitelnějších skupin obyvatelstva zaměřením se na hlavní příčiny nemocnosti a úmrtnosti. Při programování využíváme integrovaný přístup a zlepšujeme přístup komunity ke kvalitní zdravotní a nutriční péče vytvořením dobře strukturovaného a funkčního týmu zaměřeného na nejzranitelnější oblasti v Duk Pagaak. Nejenže nám to umožnilo snížit vzdálenost a čas strávený při dosahování zdravotnických a nutričních služeb, ale také zlepšilo celkovou reakci na potřeby obyvatelstva. Pomohli jsme posílit schopnosti zdravotnických pracovníků v poskytování kvalitních zdravotnických služeb prostřednictvím odborné přípravy založené na schopnostech, což umožní zvýšení kvality lidských zdrojů pro lepší udržitelnost zdravotní péče.

POC Juba

V táboře POC OSN v Jubě jsme v roce 2018 realizovali různé vakcinační programy pro děti do 5 let, těhotné a kojící ženy a také další zranitelné skupiny vnitřně vysídlených obyvatel, jako jsou těhotné ženy v reprodukčním věku, proti tetanu, dětské obrně, spalničkám, choleře a poskytovaly jsme také vitamín A. Naši sociální mobilizátoři v táboře mobilizovaly a vzděláváni komunity o důležitosti očkování a o pěti klíčových metodách podporujících rodinné zdraví.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím