Sýrie

Report aktivit 2018

V roce 2018 MAGNA ve spolupráci se svými partnery realizovala v Sýrii dvě intervence, které se zaměřovaly na naléhavé potřeby zranitelného, válkou postiženého syrského obyvatelstva a zajistily zlepšený přístup k vysoce kvalitní porodnické, reprodukční, novorozenecké a dětské zdravotní péče.

Jeden projekt jsme realizovali v nemocnici Al-Ekha, v jedné z největších nemocnic pro porodnictví, reprodukční zdraví a gynekologickou chirurgii v severozápadní Sýrii v blízkosti táborů pro vnitřně vysídlené Syřany v okolí města Atmeh. Druhý projekt jsme realizovali v nemocnici v obklíčené severní části provincie Homs, která byla těžko dostupná. Z bezpečnostních důvodů se ale projekt musel přesunout do nemocnice Al Farabi nedaleko hranice mezi opozicí a vládními silami v provincii Aleppo.

 

Aktivity v číslech


56 394
ambulantních konzultací

75 000 žen mělo přístup k vysoko-kvalitní porodnické a gynekologické péči

1 034 asistovaných porodů (včetně císařských řezů)

1 814 hospitalizovaných pediatrických pacientů

339 léčených obětí sexuálního násilí

23 189 lidí vzdělaných v oblasti reproduktivního zdraví, hygieny, výživy

Situace v zemi

V roce 2018 syrský konflikt vstoupil do osmého roku trvání a nadále způsoboval masivní vysídlování obyvatelstva, ztráty na životech, ničení infrastruktury a obrovské utrpení civilistů. Humanitární pomoc potřebovalo více než 13 milionů lidí. Počet obětí konfliktu se odhaduje na 400 000 až 500 000 životů. V roce 2018 zdokumentovala Syrská síť pro lidská práva 6.964 civilních obětí.

Zaznamenali jsme i významné porušování mezinárodního humanitárního práva. Útoky proti civilistům, mučení a také bezprecedentní útoky na zdravotnická zařízení se staly součástí bojové taktiky. Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2018 zaregistrovala nejméně 137 útoků na zdravotnická zařízení, přičemž 97 zdravotníků přišlo o život a 169 bylo zraněno. Toto ohrožení je jedním z důvodů, které omezují poskytování humanitární a zdravotnické pomoci v některých oblastech.

Situace v provincii Idlib a v okolních oblastech provincií Hama a Aleppo, které jsou pod kontrolou povstalců, je na hranici humanitární katastrofy. V Idlib žilo více než 3 miliony lidí, z nich asi 1,9 milionu jsou vnitřně vysídlení Syřané. Mnozí museli během konfliktu utíkat již podruhé nebo potřetí na nové místo, kde dočasně žijí. Poskytování pomoci do těchto oblastí, zejména do oblastí s vysokou koncentrací nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, zůstává velmi omezené. Akutní je nedostatek zdravotnických služeb, zdravotnických zařízení, materiálu, léků a zdravotnických pracovníků. V roce 2018 se ještě zvýšily i přímé útoky na zdravotnická zařízení v této oblasti.

Průzkum nenaplněných zdravotnických potřeb v červenci 2018 ukázal, že téměř polovina domácností v Idlib uvedla ohrožení a strach při pobytu mimo domov jako hlavní překážku přístupu ke zdravotnickým službám. Podle průzkumu REACH z října 2018 v provinciích Hama, Idleb a Aleppo byla ve zkoumaných komunitách zdravotní péče pro více než tři čtvrtiny hodnocených lidí nejvyšší prioritou. 65% hodnocených komunit ale uvedlo, že v komunitě nefungují zdravotnická zařízení.

Severní Homs a Al Farabi

MAGNA ve spolupráci se svými partnery provozovala nemocnici v těžko přístupné oblasti Severní Homs. Vyškolili jsme místní zdravotnický personál, který poskytoval lékařskou odbornou pomoc včetně komplexní pohotovostní služby a nepřetržité péče o ženy v reprodukčním věku. Využívali rozšířené chirurgické služby stávajících operačních sálů. MAGNA také podpořila provoz mobilní ambulance v oblasti, která zvýšila přístup ke zdravotní péči pro vnitřně vysídlené lidi, jakož i pro původní obyvatelstvo postižené konfliktem.

Po útoku vládních sil v dubnu 2018 a po bezpečnostních hrozbách pro naše zdravotníky, jakož i z důvodu špatné bezpečnostní situace a vysídlení přibližně 27 000 lidí z oblasti Severní Homs do severozápadní části země jsme se rozhodli přesunout i projekt.

Začali jsme proto provozovat nemocnici Al Farabi s aktivitami zaměřenými na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, zejména děti, ženy, starší osoby, zraněné a lidi žijící s chronickými chorobami bez ohledu na jejich náboženství, pohlaví a bez ohledu na to, se kterou stranou konfliktu sympatizují. V nové oblasti jsme pokračovali i v poskytování mateřské a reprodukční péče. Mobilní jednotka se využívala na okamžitý transport pacientů se život ohrožujícími zraněními nebo nemocemi, jakož i žen, které potřebují neodkladnou zdravotní péči.

Nemocnice Al Ekha, Atmeh

Nemocnice Al Ekha se nachází nedaleko syrsko-tureckých hranic, v těsné blízkosti systému táborů pro vnitřně vysídlené u města Atmeh, v okrese Dana v provincii Idlib. Kempy jsou největší v severozápadní Sýrii s počtem obyvatel vyšším než 500 000. Nemocnice má dvě operační sály, oddělení pro vysoce rizikové těhotenství, postnatální péče a pooperační péči a poskytuje i novorozeneckou inkubátorovou péči, přičemž k dispozici je 6 inkubátorů, které fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je to hlavní nemocnice, která přijímá i případy z blízkých zdravotnických středisek, mobilních klinik a od komunitních zdravotnických pracovníků.

MAGNA zvýšila kapacitu nemocnice tak, aby byla schopna reagovat na potřeby místního obyvatelstva, a zvýšila přístup k reprodukčním, mateřským, novorozeneckým zdravotnickým službám a specializované komplexní záchranné a porodnické péči, včetně bezpečné transfuze krve nebo specializovaných zákroků poskytovaných těhotným ženám a novorozencům s komplikacemi ohrožujícími jejich život. Komplexní péče zachraňuje životy 75% žen, které by jinak zemřeli během těhotenství a porodu, a 25% žen, které by zemřeli po porodu. Provoz ambulance v nemocnici zvýšila i přístup zranitelných skupin obyvatelstva postiženého konfliktem žijících v táborech k pohotovostní lékařské péči. MAGNA také školila zdravotnický personál v komplexní porodnické péči a reprodukční a gynekologické péči včetně reakce na sexuální násilí a také v oblasti posilování komunitních doporučujících systémů.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím