Jižní Súdán

Report aktivit 2019

V roce 2019 se MAGNA v Jižním Súdánu zaměřila na projekty v oblasti zdraví matek a dětí, reprodukčního zdraví a výživy.

V oblasti Duk Pagaak v okrese Duk ve státě Jonglei jsme zřídili stabilizační centrum, centrum primární zdravotní péče a mobilní jednotku.

Před intervencí MAGNA zdravotní a nutriční služby v Duk Pagaak vůbec neexistovaly. Těhotné ženy a děti kráčely z Duk Pagaak do Duk Padiet i více než 6 hodin, aby získaly přístup ke zdravotní a nutriční péči. Jejich putování za zdravotní péčí bylo navíc poznamenáno velkými bezpečnostními riziky. Společný rychlý průzkum zdraví a výživy, který provedl tým MAGNA a Okresní zdravotní úřad v únoru 2018, odhalil příliv obyvatel ze sousedních okresů (např. z oblasti Ayod) do Duk Pagaak, čímž se ještě zvýšil počet vnitřně vysídlených osob a zvýšilo se zatížení stávajících zařízení, kde MAGNA poskytuje péči.

Zdravotní středisko MAGNA v Duk Pagaak se stalo jediným přístupným zdravotnickým zařízením i pro lidi z různých vzdálených lokalit, kteří hledají lékařskou pomoc.

 

Situace v zemi

Dlouhodobé vlivy občanské války v Jižním Súdánu způsobily jednu z největších komplexních humanitárních krizí současnosti. V roce 2019 potřebovalo humanitární asistenci a ochranu 7,1 milionu lidí. Konfliktem bylo vysídleno 4,2 milionu lidí, přičemž 2,2 milionu jsou vnitřně vysídlení a 2 miliony jsou jako uprchlíci v sousedních zemích. Hlavními faktory během celého trvání konfliktu, které způsobují zhoršování situace a zvyšování počtu vysídlených, jsou násilí a nízká bezpečnost, místní a mezietnické konflikty, krádeže dobytka spojené s vražděním, znásilňováním a rabováním, zřídkavá dostupnost základních služeb, téměř neexistující síť zdravotnických zařízení, vysoká úroveň chudoby, neustálý nedostatek potravin pro více než polovinu populace a hrozící hladomor, jakož i omezené možnosti zajištění živobytí. Ve vážném ohrožení nedostatkem potravin bylo na začátku roku 2019 téměř 6,2 milionu obyvatel Jižního Súdánu (asi 54%).

V roce 2019 nemělo přístup k adekvátní zdravotní péči přibližně 4 472 000 obyvatel Jižního Súdánu. Zdravotní systém země, která vznikla v roce 2011, je téměř úplně nefunkční z důvodu dlouhodobé občanské války a neexistující infrastruktury.

Země je zcela závislá na mezinárodní humanitární pomoci. Více než tři čtvrtiny zdravotnických zařízení provozují zahraniční mimovládní organizace. Pouze asi pětina všech zdravotnických zařízení v zemi je plně funkčních.

Duk Pagaak

Podvýživa

V reakci na akutní podvýživu, která v okrese Duk ohrožuje život mnoha dětí, MAGNA zavedla preventivní, screeningové a léčebné postupy pro léčbu středně těžké a závažné akutní podvýživy pro nejzranitelnější skupiny obyvatelstva - děti ve věku 6 - 59 měsíců a těhotné a kojící ženy. Zaměřili jsme se na těžkou akutní podvýživu (SAM), přičemž naše činnost sestává z komunitních aktivit, jako jsou MUAC screening komunitními zdravotnickými pracovníky, suplementace vitamínu A a odčervování, ambulantní léčba a hospitalizace pro nejtěžší případy. Závažná akutní podvýživa je nejextrémnější formou podvýživy, která vystavuje děti hrozbě úmrtí devětkrát více než jejich zdravé vrstevníky.

Pokračovali jsme také ve zlepšování přístupu ke zdravotní péči nejzranitelnějších skupin obyvatelstva zaměřením na hlavní příčiny nemocnosti a úmrtnosti. Při programování využíváme integrovaný přístup a zlepšujeme přístup komunity ke kvalitní zdravotní a nutriční péči vytvořením dobře strukturovaného a funkčního týmu zaměřeného na nejzranitelnější oblasti v Duk Pagaak. Nejenže nám to umožnilo snížit vzdálenost a čas strávený při dosahování zdravotnických a nutričních služeb, ale také to zlepšilo celkovou reakci na potřeby obyvatelstva. Pomohli jsme posílit schopnosti zdravotnických pracovníků v poskytování kvalitních zdravotnických služeb prostřednictvím odborné přípravy založené na schopnostech, což umožní zvýšení kvality lidských zdrojů pro lepší udržitelnost zdravotní péče.

Zdraví pro matku a dítě

MAGNA postiženému obyvatelstvu pomáhala i poskytováním primární zdravotní péče a zvyšováním připravenosti na vypuknutí epidemií se zaměřením především na vnitřně vysídlené osoby, dívky, chlapce, muže a ženy postižené zraňujícími konflikty. Zdravotnickou a nutriční pomoc MAGNA poskytovala v centru primární zdravotní péče umístěném v Pagaaku a v Tindire a za pomoci mobilního týmu.

Zdravotnický personál poskytoval ošetření a léčbu všem pacientům, včetně dětí do 5 let s těžkou a středně závažnou akutní podvýživou a zdravotními komplikacemi. Uskutečnil se screening v komunitě a osoby, u nichž bylo zjištěno, že jsou podvyživené, byly odeslány do ambulantní péče k lékařskému a nutričnímu vyšetření. Nutriční aktivity jsou velmi důležitou součástí komplexních humanitárních zásahů v této oblasti. Situace v okrese Duk Pagaak byla koncem roku 2019 považována za jednu z nejvážnějších v celém Jižním Súdánu, když po katastrofálních povodních podle analýzy integrované klasifikace fází potravinové bezpečnosti v lednu 2020 patřil Duk Pagaak do druhé nejhorší fáze a asi 40 000 lidí v Jižním Súdánu žilo v katastrofické fázi především v okresech Akobo, Duk a Ayod v Jonglei.

Lékařský tým MAGNA se zaměřoval na léčbu nejčastějších nemocí jako malárie, průjmová onemocnění, infekce dýchacích cest a infekce kůže, které jsou i nejčastější příčinou úmrtí zejména u dětí do 5 let.

Zároveň zařízení MAGNA v Duk Pagaak umožnilo bezpečné porody prováděné odborným zdravotním personálem, zatímco mnoho porodů proběhlo i doma pod vedením kvalifikovaných porodních komunitních pracovnic.

MAGNA působí v Jižním Súdánu od roku 2011.

AKTIVITY V ČÍSLECH

41 437
AMBULANTNÍCH KONZULTACÍ

5 705
PODVYŽIVENÝCH DĚTÍ V PROGRAMECH VÝŽIVY

231
VYŠKOLENÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

FINANCE

V roce 2019 vynaložila MAGNA v Jižním Súdánu 584 225 € na provozování zdravotnických programů a humanitární pomoci.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím