Keňa: Liečime 2.500 HIV/AIDS pacientov v nemocnici Kombewa

26. 08. 2008

Zdieľať

Magna Deti v Núdzi spustila nový projekt pre HIV/AIDS ľudí na západe Kene, v provincii Nyanza a v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Kenskej republiky a lokálnou nemocnicou Kombewa prevádzkuje v súčasnosti ARV liečbu pre 2.500 HIV/AIDS pacientov, z toho 160 je detí. ARV je jediná dostupná liečba pre HIV/AIDS pacientov a dokáže im predĺžiť život o 10-15 rokov. Pacienti vďaka vyššej imunite žijú dlhší a kvalitnejší život.

Magna Deti v Núdzi takisto zabezpečuje pre HIV pozitívne gravidné ženy bezpečný pôrod v nemocnici, liečbu a postanatálnu starostlivosť smerujúcu k minimalizovaniu možného prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Od začiatku projektu sme vykonali 5.367 prenatálnych kontrol, 1.758 gravidných žien bolo testovaných na HIV/AIDS a  385 bolo identifikovaných ako HIV pozitívnych. V našich zariadeniach porodilo 1.153 žien, z toho 253 detí sa narodilo HIV pozitívnym ženám. Celkovo sme vyškolili 42 komunitných pracovníkov  na  správne užívanie  ARV  liečby a  2  nutricionistky  na správny výživu pre HIV/AIDS pacientov. 

Provincia Nyanza na západe krajiny je najpostihnutejšou provinciou v Keni s najvyššou prevelanciou HIV/AIDS ľudí. V oblasti, kde Magna Deti v Núdzi pôsobí je prevelancia medzi gravidnými ženami až 24%, čo v praxi znamená, že každá štvrtá gravidná žena je HIV pozitívna. V celkovej populácii je to 15,4%. Keňa je jednou z mála krajín, ktorá v priebehu posledného roka zaznamenala nárast výskytu vírusu HIV. 

Na projekte sa podieľa vyše 60 lokálnych pracovníkov, vrátane lekárov, zdravotných sestier a sociálnych pracovníkov. Projekt je priamo na mieste koordinovaný slovenskými pracovníkmi. Magna Deti v Núdzi v Keni poskytuje lekársku a sociálnu starostlivosť pre HIV/AIDS pacientov v dvoch nemocniciach od roku 2006.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Slovakaid, programu Zachráň bábo a individuálnych príspevkov.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia