POMÔŽTE AJ VY SPOLU S MAGNA DETI V NÚDZI ĽUĎOM POSTIHNUTÝM ZEMETRASENÍM NA HAITI!

Haiti, najchudobnejšiu krajinu amerického kontinentu zasiahlo v noci 12.1.2010 ničivé zemetrasenie. Magna Deti v núdzi realizuje lekársku a materiálnu pomoc obetiam ničivého zemetrasenia na Haiti. Magna Deti v núdzi vyhlásila dňa 15.1.2010 verejnú zbierku na POMOC PRE HAITI, ktorá stále trvá!

Všetci môžete prispieť na účet 1331793003/1111, variabilný symbol 12012010, IBAN: SK5611110000001331793003, SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Verejná zbierka POMOC PRE HAITI je otvorená do 15.4.2010 a jej priebežný výnos umožní navýšiť poskytovanú materiálnu a lekársku pomoc prostredníctvom Magna Deti v núdzi priamo na mieste. Ku dňu 23.2.2010 sme na zbierkovom účte Pomoc pre HAITI zaznamenali výnos vo výške 17.360 €, Magna Deti v núdzi zároveň vyčlenila na pomoc pre Haiti čiastku 19.500 € zo svojho fondu pre humanitárnu pomoc Magna Positive.

Spoločnosť UniCredit Bank Slovakia a.s sa zamestnaneckou zbierkou, ktorá bola ukončená 28.2.2010, rozhodla podporiť verejnú zbierku Magna Deti v núdzi na pomoc Haiti. Zamestnanci UniCredit Bank Slovakia a.s. prispeli k zbierke sumou 1120.50 € za čo im aj touto cestou Ďakujeme! 

4.2.2010

“Situácia na Haiti je stále veľmi vážna. Aj napriek tomu, že najkritickejšia fáza, ktorá pretrvávala v prvých týždňoch po zemetrasení, je už za nami.” To boli prvé vety, ktoré počuli naši kolegovia na koordinačnom stretnutí medicínskych tímov, keď 3.2.2010 dorazili do Port au Prince. “V nemocniciach chýba lokálny personál, množstvo z haitských lekárov a sestier sa snaží zabezpečiť svoje rodiny, väčšina z nich stratila strechy nad hlavou a miestna vláda im nevypláca žiadnu mzdu. Koordinácia všetkých aktivít v nemocniciach stojí a padá na zahraničných humanitárnych tímoch, veľká časť takýchto tímov doteraz prišla na Haiti len na veľmi krátku dobu, často je to len na pár dní, čo situáciu nesmierne komplikuje” informoval nás šéf misie Martin Bandžák. Magna zdravotnícky tím v súčasnosti pôsobí v Haitan Community hospital, kde zabezpečujeme a pokrývame hlavne chirurgickú časť nemocnice, zabezpečujeme najmä pacientov s pooperačnými komplikáciami, prevádzame reamputácie a ešte stále príjmame aj pohotovostné prípady nových, doteraz neošetrených pacientov zranených počas zemetrasenia.

Dieťa po amputácii oboch končatín čaká na kontrolu  v Haitan Community hospital, kde Magna pôsobí v rámci humanitárnej operácie na Haiti. © by Martin Bandžák

2.2.2010

Humanitárna kríza, ktorá nastala na Haiti v dôsledku ničivého zemetrasenia je skutočne enormná, pre obrovské množstvo ľudí stále pretrváva stav akútneho ohrozenia života. Je potrebná medicínska pomoc pre množstvo pacientov, po vážnych zraneniach, po zákrokoch, ale i pre ľudí, ktorí dodnes zdravotnú pomoc nedostali. Tento stav bude pretrvávať určite ešte mnohé týždne. Lekári a záchranné tímy, ktoré na Haiti zasahovali v prvých týždňoch po zemetrasení odchádzajú a je potrebné, aby sa doplnili odborné kapacity, ktorých je na Haiti nedostatok.

Magna Deti v núdzi má skúsenosti s prácou v takto kritickom prostredí, po dôkladnom zvážení sme sa preto rozhodli reagovať na výzvu našich medzinárodných partnerov a vyslať na Haiti medicínsky tím. Prvý turnus lekárov odišiel na Haiti 2.2.2010 a pozostáva z dvoch slovenských lekárov- senior chirurgov, dvoch skúsených zdravotníkov, operačnej sestry a zdravotníckeho koordinátora stiahnutého z kambodžskej misie. Šéfom tejto humanitárnej misie je Martin Bandžáka, ktorý koordinuje logistickú a organizačnú časť všetkých aktivít a má bohaté skúsenosti z viacerých humanitárnych operácií ( tsunami India, cyklon Nargis v Myjanmarsku). Práve chirurgický tím, je v súčasnej situácii na Haiti, skutočne veľmi potrebný, nakoľko množstvo pacientov po urgentných zákrokoch má komplikovaný , až život ohrozujúci stav, ktorý vyžaduje ďalšie zákroky.

Na Haiti spolu s medicínskym tímom odišla aj materiálna humanitárna pomoc v podobe medicínskeho materiálu a liekov.

Naši kolegovia budú pôsobiť priamo v hlavnom meste Port au Prince v Diquini Hospital a budú rotovať medzi ďalšími operačnými oddeleniami v troch ďalších nemocnciach v spolupráci s francúzskym medicínskym tímom, ktorý je súčasťou francúzskeho programu humanitárnej pomoci. Verejnosť má i naďalej možnosť prispieť na nami poskytovanú pomoc na Haiti v rámci verejnej zbierky na č.ú. : 1331793003/1111, variabilný symbol 12012010. 

22.1.2010

Magna Deti v núdzi sa rozhodla vyslať na Haiti zdravotnícky team a vyčleniť prostriedky na zabezpečenie terapeutickej stravy pre hladujúcich a podvýživených a pitnej vody. Naši kolegovia v súčastnosti riešia s partnermi, ktorí sú priamo na Haiti, presné miesto ich nasadenia, budú pôsobiť priamo v nemocnici v Port-au-Prince a doplnia tak odborný personál, ktorý je už dnes 10 dní v neustálom nasadení. O ďalších krokoch, ktoré budeme podnikať Vás budeme priebežne informovať.

Situácia na Haiti je podľa informácii našich partnerov veľmi zložitá. Z troch miliónov postihnutých je zrhuba 300.000 detí vo veku do 2 rokov, zhruba 240.000 tehotných žien a kojacich matiek, práve tieto skupiny obyvateľstva sú najviac ohrozené nedostatkom potravy. 
Na Haiti je aj približne 130.000 HIV pozitívnych pacientov nastavených na ARV liečbu, je veľmi pravdepodobné, že veľká časť z nich nemá prístup k liečbe, čo sa ešte viac zhoršuje silnou migrácia obyvateľstva. Na Haiti je v súčasnosti funkčných 43 nemocníc, polovicu z nich tvoria poľné a vojenské nemocnice, k dispozícii sú aj dve nemocnice, ktoré sú na lodiach.

Zároveň ĎAKUJEME všetkým, ktorí podporujú naše aktivity a umožňujú nám pomáhať!

Spoločnosť UniCredit Bank Slovakia a.s sa zamestnaneckou zbierkou rozhodla podporiť verejnú zbierku Magna Deti v núdzi na pomoc Haiti. Ďakujeme!