MAGNA je slovenská humanitárna organizácia, ktorá sa zameriava na poskytovanie zdravotníckej a nutričnej pomoci v humanitárnych katastrofách, konfliktoch a v komunitách – liečime deti a ich rodiny tam, kde je to najviac potrebné. Naše projekty vznikajú na základe aktuálnych potrieb – sme tam, kde ľudia akútne potrebujú zdravotnícku pomoc. Vďaka odbornému tímu a skúsenostiam vieme reagovať rýchlo, zhodnotiť potreby a začať poskytovať zdravotnícku pomoc rýchlo a systematicky.

Z tohto dôvodu sme zareagovali na najväčšiu humanitárnu udalosť – utečeneckú krízu v Európe v poslednom období a už od začiatku septembra poskytujeme zdravotnú starostlivosť deťom a ich rodinám na úteku. Po krátkom pôsobení v Maďarsku sme zabezpečovali lekársku starostlivosť na srbsko-chorvátskych hraniciach, v utečeneckom tábore Opatovac. Od 3. novembra pôsobíme v novo vybudovanom utečeneckom centre Slavonski Brod v Chorvátsku. Dva zdravotnícke tímy, pozostávajúce zo štyroch lekárov a štyroch sestier, prekladateľov a pomocného personálu tu každý deň a noc (v spolupráci s chorvátskym ministerstvom zdravotníctva) liečia deti a ich rodiny – denne ošetríme v priemere 600 – 800 pacientov. Poskytovanie systematickej zdravotníckej starostlivosti počas ich cesty je vitálne dôležité. Zdravotnícke tímy pozostávajú z profesionálov aj dobrovoľníkov, ktorí sa striedajú v zmenách a turnusoch. MAGNA na základe doterajších skúseností vypracovala medicínske štandardy, medzi najčastejšie zdravotné problémy patria ochorenia dýchacích ciest, hnačky, poranenia nôh, podchladenia, ale aj zhoršenia a komplikácie vyplývajúce z chronických ochorení. Celkovo sme doteraz odliečili 35.000 ľudí.

MAGNA na svoju činnosť získava finančné prostriedky najmä od individuálnych darcov, ale aj od korporátnych a inštitucionálnych donorov.

Naše projekty majú trvanie od 6 mesiacov po niekoľko rokov, závisí od ich zamerania a aktuálnej situácie. Liečime v teréne, na mieste a pomáhame zachraňovať životy. Spolupracujú s nami lekári a zdravotnícki pracovníci nielen zo Slovenska, ale rôznych národností. Ak sa pozrieme na všetky naše projekty, 95% nášho personálu tvoria lokálni pracovníci, čo prispieva k stabilite našich projektov a udržateľnosti pomoci. Spolu je ich vo svete na našich projektoch vyše 500.

Za 15 rokov svojej existencie MAGNA už poskytovala zdravotnícku pomoc na troch kontinentoch – v krajinách, ako sú Nepál, Južný Sudán, Keňa, keňsko-somálska hranica, Demokratická republika Kongo, Kambodža, Mjanmarsko, Vietnam, Filipíny, Haiti, Nikaragua, India. MAGNA tímy pomáhali v najväčších humanitárnych katastrofách – tsunami v juhovychodnej Azii, cyklon Nargis v Barme a Hayian na Filipínach, pri ničivých zemetraseniach na Haiti a v Nepále. V humanitárnych katastrofách sa MAGNA orientuje predovšetkým na primárnu zdravotnícku pomoc a poskytovanie psychosociálnej pomoci. V dlhodobých projektoch sa zameriavame na liečbu HIV/AIDS, detských pacientov liečime už 13 rokov a v Kambodži sa vďaka našim výsledkom menia a zefektívňujú Národné liečebné smernice krajiny. Významné zlepšenie sme dosiahli v oblasti odstraňovania detskej podvýživy v Demokratickej republike Kongo, každý mesiac tu z nášho programu benefituje 11.500 detí pod 5 rokov a takmer 12.000 žien. Dlhodobo sa venujeme aj zdravotnej pomoci obetiam sexuálneho násilia. V roku 2010 sme otvorili našu prvú kliniku v hlavnom meste Demokratickej republike Kongo, kde je problém sexuálneho násilia obrovský a dnes poskytujeme pomoc tisícom obetí v  8 nemocniciach. Približne 80% našich pacientov predstavujú deti. Program sme rozšírili aj do Južného Sudánu, kde sme tento rok spustili kliniku v oblasti North Kapoeta. V Južnom Sudáne MAGNA prevádzkuje rozsiahle preventívne programy a očkovanie kampane pre deti a ženy v utečeneckých táboroch v Jube pre 65.000 ľudí.

Takže doslova, liečime tu a teraz, vďaka vám.