Kambodža: Najnovšie správy z aktivít Magna Deti v núdzi

06. 11. 2007

Zdieľať

V posledných mesiacoch sa aktivity Magna Deti v Núdzi v Kambodži rozšírili a zabezpečujú komplexnejšiu starostlivosť pre HIV/AIDS a podvyživené deti. Kambodža patrí medzi 20 najchudobnejších krajín sveta a ukazovatele stavu podvýživy, TBC a HIV/AIDS v krajine sú stále alarmujúce. 

Každú hodinu sa v Kambodži nakazí človek HIV/AIDS a každú hodinu sa z dieťaťa vďaka AIDS stáva sirota. Až 143 detí z tisíc zomrie do 5 rokov, až 46% je podýživených. Skoro 30 rokov po vojne sa krajina stále nie je schopná sama vyrovnať so svojimi problémami.

Rehabilitácia Chey Chumneas nemocnice – pediatrické oddelenie
Chey Chumneas nemocnica, kde Magna Deti v Núdzi pôsobí od marca 2006 je jedinou nemocnicou s pediatrickým oddelením v provincii Kandal,  ktorá je napojená na 15 menších zdravotníckych zariadení so spádovou oblasťou oklo 200 tisíc ľudí. V praxi to znamená, že nemocnica je najváčším zdravotníckym zariadením v celej provincii s populáciou viac ako 1,2 milióna ľudí.

Magna Deti v Núdzi prevzala lôžkovú časť pediatrického oddelenia v júli 2007  v katastrofálnom stave. Bez kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, zdravotníckych zariadení, zásob liekov a samozrejme bez pacientov. V období od januára do júna 2007 bolo na oddelení ošetrených priemerne 10 pacientov za mesiac. Po vstupe Magna Deti v Núdzi na oodelenie sa zvýšil počet hospitalizácií na 250 za mesiac, čo predstavuje priemerne 50 detí denne na lôžku. Tento stav by samozrejme nebol možný, bez vyškolenia a zamestnania dostatočného množstva lekárov a sestier, vybudovania vlastného logistického systému, zakúpenia prístrojov (EKG monitory, ultrasound, laboratórne vybavenie, syringe a infusion pumpy atd.), zavedenia nepretržitej prevádzky aj s lekárskym dozorom, osobitného zásobovania oddelenia liekmi prostredníctvom Magnou kontrolovanej lekárne. Okrem všeobecnej pediatrie, oddelenie dnes poskytuje aj špeciálnu starostlivosť a liečbu pre podvýživené deti.

Za prvé tri mesiace Magna hospitalizovala 671 pacientov s prevážne infekčnými a dýchacími problémami. 

ARVT program pre deti v Chey Chumneas nemocnici
Magna Deti v Núdzi v spolupráci s NCHADS a NHCC zabezpečuje starostlivosť pre 280 HIV/AIDS detí, ktoré sú v ambulantnej starostlivosti. Magna zabezpečuje liečbu oportúnnych infekcií, laboratórne vyšetrenia a odbornú lekársku starostlivosť pre HIV/AIDS deti v programe.

Nutričné rehabilitačné centrum v Chey Chumneas nemocnici
Magna Deti v Núdzi reagovala na stav podvýživy v Kambodži, kde každé druhé dieťa je podvýživené a v posledných mesiacoch spustila špecializované centrum na podvýživu, ktoré poskytuje podvýživeným deťom lekárske ošetrenie, laboratórne vyšetrenia, stravu, terapeutické jedlo, konzultácie s rodičmi alebo opatrovateľmi a pravidelnú návštevu detí v ich príbytkoch (HBC program).

Magna Deti v Núdzi prevádzkuje pre hospitalizované deti terapeutickú stravu (F-100 a F-75), ktorá dokáže dieťaťu zabezpečiť potrebné nutričné hodnoty a pomôže mu navrátiť jeho pôvodnú váhu. Pediatrické oddelenie Chey Chumneas nemocnice je len jedným zo štyroch v celej Kambodži. Pre deti, ktoré nemusia byť hospitalizované Magna Deti v Núdzi v spolupráci s Clinton foundation zabezpečuje Plumpy nut.

Program neustále narastá a každý mesiac sa v priemere navýši o 15 až 20 detí. V súčasnosti máme v programe 116 deti, v štádiu strednej a ťažšej podvýživy.

PMTCT program
Magna Deti v Núdzi prevádzkuje jeden z najväčších a najúspešnejších programov na zastavenie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa v Kambodži. V piatich nemocniciach (vrátane najväčšej pôrodnice v krajine), kde Magna prevádzkuje PMTCT program, tehotné pozitívne ženy majú až 98% šancu, aby ich dieťa bolo negatívne. V rámci PMTCT programu Magna takisto zabezpečuje testovanie a konzultácie pre ľudí na  HIV/AIDS. Do Magna PMTCT programu zatiaľ vstúpilo 152 žien.

Klinika pre HIV/AIDS deti 
Magna Deti v Núdzi prevádzkuje ARVT liečbu pre HIV/AIDS deti od roku 2003. Klinika okrem podávania ARVT liečby zabezpečuje deťom liečbu oportunistických infekcií a screening na podvýživu. Základné lekárske ošetrenie Magna zabezpečuje aj pre rodinných príslušníkov detí zaregistrovaných v programe. V súčasnosti je na klinike zaregistrovaných 96 HIV/AIDS detí.

Home Base Care program pre HIV/AIDS deti
Pre HIV/AIDS pacientov je okrem liečby potrebné správne dodržiavanie životosprávy, dostatok jedla a akceptácia spoločnosti. Program HBC, ktorý Magna prevádzkuje pre HIV/AIDS deti od roku 2004 zabezpečuje deťom stravu, vzdelanie, transport na pravidelné vyšetrenia a counseling. Magna sociálni pracovníci navštevujú deti v pravidelných intervaloch u nich doma (2-3 týždenne), kedy kontrolujú či dieťa správne užíva liečbu, či jej má dostatok, takisto kontrolujú hygienu a celkový stav rodiny. Program Magna Deti v Núdzi prevádzkuje v troch provinciach – Phnom Penh, Kandal a Takeo – pre spolu 186 detí.

Sirotince pre HIV/AIDS deti 
Množstvo detí kvoli HIV/AIDS osirelo, množstvo sa pr pôrode nakazilo. V súčasnosti sa predpokladá, že až 20 tisíc detí je HIV pozitívnych a 77 tisíc kvoli AIDS osirelo. Magna Deti v Núdzi prevádzkuje sirotince pre HIV pozitívne siroty v Phnom Penhe a Takhmau, kde sa staráme o 50 detí.

Vzdelávacie centrum pre deti
Počas letných mesiacov vzdelávacie centrum prevádzkovalo letnú školu, kde mali deti možnosť naužiť sa tancovať, kresliť, hrať divadlo a športovať. Pre tie, ktoré mali záujem sa vzdelávať aj počas prázdnin Magna prevádzkovala doučovacie hodiny. Centrum v letných mesiacoch denne navštevovalo až 100 detí.

Magna Deti v Núdzi pôsobí v Kambodži od roku 2002.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia