Zprávy

Přečtěte si nejnovější příběhy, informace a názory na problémy zdraví a naši práci po celém světě.

26.10.2016 | Zprávy

MAGNA: Léčbu podvýživy často komplikují předsudky vůči „západní“ medicíně

KAMBODŽA. Takhmau. © Martin Bandžák/MAGNA

MUDr. Eva Vitáriušová Ph.D., je dětská lékařka na oddělení 2. dětské kliniky lékařské fakulty univerzity Komenského a dětské fakultní nemocnice s poliklinikou v Bratislavě. Věnuje se též pediatrické endokrinologii a diabetologii, poruchám látkové přeměny a výživy. S humanitární organizací MAGNA spolupracuje na nastavování medicínských léčebných standardů, jako i přímo v terénu na projektech v zemích jako Kambodža, Keňa či během utečenecké krize v Evropě. Na misi do Kambodži přišla v červenci 2007. V tom období se rozbíhal projekt obnovy dětského oddělení v nemocnici Chey Chumneas v provincii Kandal, souběžně s nutričním projektem při existujících projektech distribuce léčby pro HIV pozitivní pacienty jako i primární zdravotní péče. V následujícím rozhovoru nám přiblíží léčbu podvýživy a její zkušenosti z projektu v Kambodži.

Jak jste po medicínské stránce přistupovala k léčbě podvýživy v Kambodži?

Nutriční projekt byl velmi ambiciózní, a to právem. Jeho síla spočívá nejen v hospitalizační péči o podvyživené děti, ale zároveň v dalším pokračování, které sestávalo z usilovné terénní práce s celými rodinami. Jeho cílem bylo dítě v úvodu stabilizovat, ale po zvládnutí akutního stavu zapojit rodinu, zorganizovat distribuci nutriční pomoci a tak předejít recidivě stavu.

Můžete popsat, jak probíhá léčba podvyživeného dítěte?

Cílem léčby podvyživeného dítěte je stabilizace klinického stavu, úprava stavu výživy, čili postupný vzestup tělesné hmotnosti a terapie přidružených komplikací. Je to velmi pomalý proces. Základním kritériem či se dítě začne léčit ambulantně nebo vyžaduje hospitalizaci, je stanovení závažností podvýživy. Pokud musí zůstat v nemocnici, začneme ho léčit tzv. terapeutickým mlékem. Toto „mléko" má podle Světové zdravotnické organizace přesně určené energetické a nutriční složení, někdy jsme ho museli podávat sondou. Po krátkém intervalu přecházíme na mléko energeticky a nutričně vydatnější, přičemž tento postup respektuje možné komplikace z náhlého přísunu živin. Dávky se postupně zvyšují podle hmotnosti dítěte, nakonec můžeme pacienta propustit. Domů odcházejí děti s tzv. Ready To Use Therapeutic Food (hotové energeticky výživné jídlo). Každé podvyživené dítě bývá chronicky dehydratované, to znamená, že jeho ledviny a srdce nepracují tak jako u zdravého dítěte. Proto musíme velmi opatrně zvyšovat přísun tekutin, abychom nezpůsobili selhání srdce. Bezprostředními komplikacemi jsou také nízký cukr v krvi, změny v metabolismu minerálů, které neléčené mohou poškozovat mozek dítěte. Na druhé straně děti často trpí průjmy, zápaly dýchacích cest a kůže. Určitou specifickou skupinou jsou děti s tzv. kwashiorkorem. Je to stav způsobený výrazným nedostatkem bílkovin ve stravě. Dítě je celé nateklé, proto vypadá zdánlivě jako dobře živené. Stav těchto pacientů je v kontrastu s jejich zjevem kritický, neboť po zahájení léčby terapeutickým mlékem opuchliny okamžitě mizí a demaskují se všechny závažné komplikace v plné síle.

S čím jste se v terénu setkávala?

Pacienti a rodiny jsou často nevzdělaní lidé s určitými předsudky vůči „západní" medicíně. Často se setkáváme s nedůvěrou vůči lékařům a našim postupům. Nejednou upřednostní neověřené „tradiční" léčebné postupy. Když se bariéra prolomí, jsou to velmi disciplinovaní a vděční pacienti.

Dalším úskalím naší práce je dostupnost lékařské pomoci a limitovaná dostupnost terapeutických vyšetření. Jsou místa, kde prakticky neexistuje odborná pomoc, navíc pacienti nemají dost finančních prostředků a samozřejmě fyzické síly překonávat dlouhou cestu do zdravotnického zařízení. I když nějaké v okolí je, často nemá logistické, vědomostní a materiální vybavení na pomoc pro podvyživené dítě. V tomto směru však MAGNA vyvinula maximální úsilí a zabezpečuje základní vyšetření přímo v provinční nemocnici a promptní spolupráci s lépe vybavenými zařízeními, abychom léčbu zvládli.

Co jste si z mise v Kambodži odnesla?

Celý program jako takový a možnost být jeho součástí byl a je pro mě obrovským příběhem. Jednotlivé osudy vyléčených dětí jsou inspirací pro další práci a pomoc ostatním novým pacientům. Dojemné byly i příběhy samotných členů terapeutického kolektivu, včetně lékařů, sester, terénních pracovníků, kteří se velmi odevzdaně věnovali práci za častých nelehkých podmínek. Bylo mi ctí pracovat s takovými lidmi.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.

Poslední příběhy

Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Předčasně narozená Salam ze Sýrie

Ruch na chodbách, dětský pláč, ztišené hlasy, desítky malých pacientů nebo dospělých žen čekají na vyšetření. Napjaté ticho vládne snad jen v místnosti, kde v inkubátorech o život bojuje několik miminek. Novorozenci bojují s běžnou žloutenkou nebo jinými chorobami, ale mnozí od narození bojují také o holý život a nemocnice Al Ekha je prozatím jejich poslední zastávkou. Jako pro malou Salam.

16.10.2019 | Hlasy z terénu

Denisa Augustínová: Děti ztracené generace bez pomoci umírají. Jejich nepřítelem jsou hlad, nemoci a války

Zakladatelka MAGNA Denisa Augustínová ve svém nejnovějším blogu píše o tom, jak v mnoha zemích vyrůstá ztracená generace, která nezná nic jiného jen strádání, hlad, nemoci, válku a násilí. A také o tom, jak dětem v takové situaci MAGNA pomáhá překonat podvýživu, zdravotní problémy, extrémní násilí a traumata.

Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Předčasně narozená Salam ze Sýrie

Ruch na chodbách, dětský pláč, ztišené hlasy, desítky malých pacientů nebo dospělých žen čekají na vyšetření. Napjaté ticho vládne snad jen v místnosti, kde v inkubátorech o život bojuje několik miminek. Novorozenci bojují s běžnou žloutenkou nebo jinými chorobami, ale mnozí od narození bojují také o holý život a nemocnice Al Ekha je prozatím jejich poslední zastávkou. Jako pro malou Salam.

16.10.2019 | Hlasy z terénu

Denisa Augustínová: Děti ztracené generace bez pomoci umírají. Jejich nepřítelem jsou hlad, nemoci a války

Zakladatelka MAGNA Denisa Augustínová ve svém nejnovějším blogu píše o tom, jak v mnoha zemích vyrůstá ztracená generace, která nezná nic jiného jen strádání, hlad, nemoci, válku a násilí. A také o tom, jak dětem v takové situaci MAGNA pomáhá překonat podvýživu, zdravotní problémy, extrémní násilí a traumata.

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím