Zprávy

24.6.2016 | Zprávy

MAGNA: Pomoc obětem sexuálního násilí v konfliktech musí být součástí zdravotní pomoci

KONGO. Kinshasa. Ze série obětí sexuálního násilí. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA si tento týden připomíná Mezinárodní den za odstranění sexuálního násilí v konfliktech. Zdravotní péče o oběti je součástí MAGNA zdravotnických misí ve světě, a proto je den vyjádření podpory mimořádně důležitý. „Oběti sexuálního násilí potřebují okamžitou a komplexní lékařskou pomoc. MAGNA ji poskytuje ženám, dětem anebo mužům v oblastech zasažených vojenským konfliktem či přírodní katastrofou. Zároveň v této oblasti vzděláváme a měníme postoje komunit." říká o misích výkonný ředitel MAGNA Martin Bandžák.

Sexuální násilí je průvodním jevem ztráty majetku, násilného odebrání půdy, úmrtí blízkých, vypuknutí konfliktu nebo občanské války. Oběti tohoto druhu násilí potřebují okamžitou zdravotní pomoc a psychosociální podporu. MAGNA zdravotníci ji poskytují. Program SGBV je jednou z hlavních úloh zdravotnických projektů v DR Kongo a Jižním Súdánu, jako také součástí misí v oblastech zasažených přírodní katastrofou či humanitární krizí v Nepále, Haiti, Filipínách, Kambodži a Sýrii. „Sexuální násilí se stalo promyšlenou strategií v konfliktech, kterou útočníci získávají kontrolu nad komunitami, zastrašují obyvatele a vyhánějí je ze svých domovů. Je to vojenská taktika, která zabraňuje budování míru." komentuje situaci konfliktních zón Ban Ki-moon, generální tajemník OSN. V úterý se na půdě Organizace spojených národů v New Yorku uskutečnila panelová diskuse zaměřená na prevenci, oběti a legislativní normy související se sexuálním násilím.

MAGNA prosazuje komplexní přístup, který spočívá v poskytnutí akutní lékařské pomoci, psychologické a právní podpory a zapojení celé komunity do léčení individuálního a kolektivního trauma. V praxi to vypadá následovně – MAGNA zdravotník poskytne oběti medicínskou pomoc do 72 hodin po násilném útoku. Oběť má zabezpečenou péči a vyšetření na přítomnost přenosných infekcí a virů jako HIV/AIDS, hepatitida a tetanus, jako také prevenci nechtěného těhotenství. Ve většině případů má rodina a společnost silné reakce. Dokonce oběť vyčlení ven z komunity. Z tohoto důvodu MAGNA poskytuje psychologickou podporu a vzdělávání celé komunity a jejího lídra. Klade se důraz na změnu chování společnosti - aby se oběť měla možnost znovu začlenit do společenského a ekonomického života a případ právně řešit. V tomto období je potřeba intenzivní psychologická podpora poskytnuta odborníky.

Inovací v našem přístupu je zapojení mužů a chlapců. Muži pracující ve veřejných funkcích jako prokurátoři, soudci, policisté a vojáci se vzdělávají na MAGNA trénincích. Ze zkušenosti vyplývá, že se následně chovají mnohem zodpovědněji, mají více informací o tomto druhu násilí a jeho následcích. Důkazem toho je, že v DR Kongo až 70 % případů v MAGNA zdravotnických zařízeních nahlásí policisté. Na začátku projektu, před několika lety, to bylo jen 0,9 %.

MAGNA pomáhá obětem sexuálního násilí už od roku 2011. Jen od začátku roku 2015 jsme v DR Kongo léčili a asistovali 801 obětem sexuálního násilí. 1467 komunitních lídrů, policistů, zdravotních sester a mladých lidí jsme poučili o důležitosti ochrany před sexuálním násilím a příznacích tohoto násilí. 83 zdravotníků bylo vytrénováno na poskytnutí okamžité zdravotní pomoci a 418 komunitních pracovníků bylo vyškoleno na identifikaci a asistenci obětem v komunitách.

MAGNA aktuálně působí v 8 nemocnicích v Kinshase, kde 100 MAGNA pracovníků poskytuje bezplatnou zdravotní a psychosociální asistenci obětem sexuálního násilí. Až 90 procent všech obětí tvoří děti.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.

Poslední příběhy

Pomáháme neviditelným ženám přežít

Právo na život je nejdůležitějším základním právem každé ženy. V krizích, které probíhají po celém světě, patří právě ženy k těm nejzranitelnějším. Z toho důvodu se také stávají nejčastějšími oběťmi násilí.

Děti a matky ze země za kopcem, kde světlo znamená smrt

Každý druhý uprchlík ze Sýrie v Libanonu je dítě. Při spojení "každý druhý" se některým z nich vybaví v paměti kruté vraždění. V zástupu na školním dvoře přežil jen každý druhý žák.

Jižní Súdán: Kde si matky nemohou dovolit oplakávat své dítě

Po vyprahlé cestě pomalu kráčí postava. Teprve po chvíli se ukáže, že k shluku staveb se přibližuje žena s dítětem na rukou. Na první pohled se nedá odhadnout jeho věk. Je na kost vyhublé a má vysokou teplotu.

Pomáháme dětem přežít kritický první měsíc života

Pro budoucí maminky v rozvojových krajinách je kritické období porodu, pro novorozence je to celý první měsíc života. Péče o matku a dítě je jednou z našich hlavních MAGNA aktivit.

Pomáháme neviditelným ženám přežít

Právo na život je nejdůležitějším základním právem každé ženy. V krizích, které probíhají po celém světě, patří právě ženy k těm nejzranitelnějším. Z toho důvodu se také stávají nejčastějšími oběťmi násilí.

Děti a matky ze země za kopcem, kde světlo znamená smrt

Každý druhý uprchlík ze Sýrie v Libanonu je dítě. Při spojení "každý druhý" se některým z nich vybaví v paměti kruté vraždění. V zástupu na školním dvoře přežil jen každý druhý žák.

Jižní Súdán: Kde si matky nemohou dovolit oplakávat své dítě

Po vyprahlé cestě pomalu kráčí postava. Teprve po chvíli se ukáže, že k shluku staveb se přibližuje žena s dítětem na rukou. Na první pohled se nedá odhadnout jeho věk. Je na kost vyhublé a má vysokou teplotu.

Pomáháme dětem přežít kritický první měsíc života

Pro budoucí maminky v rozvojových krajinách je kritické období porodu, pro novorozence je to celý první měsíc života. Péče o matku a dítě je jednou z našich hlavních MAGNA aktivit.

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím