Zprávy

5.6.2015 | Zprávy

Nepál: Měsíc po zemětřesení

NEPÁL, Bhimtar, 2015. MAGNA zdravotničtí pracovníci v průběhu práce v dočasném zdravotním centru ve vesnici Bhimtar, Sindupalchowk. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Před měsícem, 25. dubna, udeřilo v Nepálu zemětřesení s magnitudou 7,8, jehož epicentrum se nacházelo severozápadně od hlavního města Káthmandú. Zemětřesení těžce postihlo 14 ze 75 distriktů v zemi, zahynulo při něm přes 8 000 lidí a více než 288 000 domů bylo zničeno. Zemi stále sužují stovky následných otřesů. Kvůli složité humanitární situaci způsobené katastrofou požádala 26. dubna nepálská vláda o humanitární pomoc. Za dva týdny poté, v úterý 12. května, otřáslo Nepálem další zemětřesení o síle 7,3, které mělo epicentrum poblíž vesnice Chilankha v distriktu Dolakha. V dalších hodinách byly cítit silné následné otřesy, včetně těch o síle 5,6 a 6,3 Richterovy stupnice, jejichž epicentra se nacházely v distriktech Sindhupalchowk a Ramechhap. Podle vládních údajů bylo zasaženo celkem 32 distriktů, včetně těch, které se stále vzpamatovávají ze zemětřesení z 25. dubna – například distrikty Dolakha, Sindhupalchowk, Kavre, Kathmandu, Lalitpur a Bhaktapur.

Magna Děti v tísni (MAGNA) se okamžitě zmobilizovala a 26. dubna se rozhodla poslat do Nepálu humanitární pomoc a slovenské i mezinárodní dobrovolníky. 3 dny po zemětřesení bylo ve spolupráci s místní výzkumnou agenturou MAGNY, Nepal School of Social Work (NSSW), provedeno zhodnocení situace v terénu v postižené oblasti Sipappokhari (distrikt Sindupalchowk), které koordinoval MAGNA Koordinátor pro duševní zdraví, vyslaný za tímto účelem okamžitě z Indie. Následně byl do oblasti Sipappokhari vyslán tým 10 sociálních pracovníků, který reportoval veškeré škody vedení MAGNY v Nepálu. Zhodnocení situace ukázalo rozsáhlé škody v celé oblasti a velkou potřebu zdravotnické a psychosociální pomoci mezi populací postiženou zemětřesením, která nebyla poskytována v době hodnocení žádnou jinou národní nebo mezinárodní organizací. Mezi další priority specifikované v rámci terénního průzkumu patří také poskytování základní zdravotní péče, poskytování sanitace a hygienického materiálu.

V prvním měsíci po zemětřesení posiluje MAGNA své operace v postižených oblastech, kde momentálně intervenují 2 týmy (v dalších dnech MAGNA vyšle další tým) v distriktu Sindhupalchowk. Akutní intervence MAGNY je vytvořena okolo aktivit zaměřených na poskytování mentální a primární zdravotnické péče a psychosociální pomoci postižené populaci, hlavně ve 3 oblastech: Sipappokhari, Bhimtar a Badegaun. K této pomoci navíc ještě MAGNA distribuuje základní potřeby, jako jsou sanitační a hygienické balíčky (MAGNA celkem rozdistribuje 3 000 hygienických babíčků) a tablety na čištění vody. Dále MAGNA vytvořila a vyškolila týmy 15 zdravotních sester, terapeutů, sociálních pracovníků a psychologů, kteří mají za úkol asistovat a zlepšit lidskou a materiální kapacitu zničených zdravotnických zařízení, které momentálně operují v nouzovém stavu a nutně potřebují základní léky a zdravotnický materiál. MAGNA se zaručila dodat základní zdravotnický materiál, který je potřebný v oblasti, kde je riziko chronických a virových nákaz (v Sipappokharije momentálně identifikován jeden případ cholery a je zde stálé riziko propuknutí tetanu) a 3 zdravotnické stany, které budou fungovat jako dočasná zdravotnická a psychosociální střediska. Naše přítomnost v terénu zabezpečuje pomoc hlavně pro oběti traumatu a naše aktivity se zaměřují na prevenci rozvoje dlouhodobých psychosociálních problémů, hlavně u dětí. MAGNA společně se svým partnerem v terénu AmeriCares a dodávkami ze Slovenska a České republiky dále zajistí v následujících 3 měsících dostatečné dodávky léků a zdravotnického materiálu do 3 zdravotnických středisek.

Dva týdny po zemětřesení začala MAGNA poskytovat emoční a psychologickou první pomoc pro děti a přeživší ve 3 vybraných vesnicích. Zdravotnická zařízení jsou úplně nebo částečně zničené a momentálně pracují jen v nouzovém stavu. Kromě existujícího vládního zdravotnického personálu poskytla MAGNA podporu základní zdravotnické péče vysláním 3 zdravotníků, kteří pomáhají s každodenním provozem zdravotnických středisek. Primární zdravotnická péče obsahuje péči o reprodukční zdraví a léčbu infekčních onemocnění přetrvávajících po zemětřesení, průjmů, respiračních infekcí, vysokých horeček a nově se objevující malárie, tetanu a cholery.

I když akutní pomoc ze zahraničí přichází rychle, MAGNA má již zkušenosti z předchozích katastrof, že psychosociální pomoc je kriticky důležitá pro tisíce lidí, kteří utrpěli velkou ztrátu. Hlavně ženám a dětem chybí podpůrné skupiny a bezpečná střediska v jejich komunitách, a potřeba takovýchto zařízení ve veliká. Děti jsou ohrožené oddělením od svých rodin kvůli vysídlení nebo ztrátě členů rodiny při zemětřesení. Existující riziko násilí založeného na pohlaví, obchod s ženami a dívkami, riziko násilí, zneužívání, zanedbávání, a vykořisťování může být v návaznosti na zemětřesení zesíleno, a to hlavně vůči zranitelným částem populace, jako jsou marginalizovaní, chudí, nebo ti, kteří žijí v odlehlých oblastech. Dopad zemětřesení nepochybně ovlivní psychosociální stav dětí, hlavně těch, které čelí možnosti dlouhodobého vysídlení. Pro 2 660 dětí z 26 škol nacházejících se v oblasti intervence MAGNY byla přerušena výuka, kvůli tomu, že jejich školy byly silně poškozeny nebo úplně zničeny. MAGNA týmy budou poskytovat profesionální školení a dodávat praktické psychosociální nástroje místním skupinám dobrovolníků, učitelům a zdravotnickým pracovníkům, kteří povedou podpůrné skupiny, bezpečná centra a child-friendly koutky pro ženy a děti. Bezpečná centra a podpůrné skupiny, které MAGNA zřídí, posílí ženy a děti ve 3 vybraných komunitách a vytvoří místní síť vyškolených pracovníků a vládních úředníků, kteří budou schopni poskytovat psychosociální pomoc obětem i po skončení projektu.

Příjemci naší pomoci pocházejí z oblastí Nepálu postižených zemětřesením, hlavně z jednoho z nejvíce zasažených distriktů – Sindhupalchowk – kde bylo přímo zasaženo 273 976 lidí (což tvoří 959% celkové populace tohoto distriktu). Je nutné zmínit, že náš projekt se také zaměří na příjemce zasažené zemětřesením, kteří se mezitím odstěhovali z oblastí zničených zemětřesením na nepálský venkov. Odhaduje se, že v oblastech 3 VDCs žije momentálně 25 000 lidí. Aktivity MAGNY dosáhnou přibližně 17 500 (65-70%) populace této oblasti.

MAGNA aktivity a plány pro první 3 měsíce intervence

Partneři organizace a intervencí v terénu: Nepálské ministerstvo zdravotnictí, Health Cluster partneři (OCHA, WHO mimo jiné), AmeriCares.

Podpora ze Slovenska a České republiky: Orange Foundation, SPP Foundation, Bubo Travel Agency, O2, Orange, Slovak Telekom, Hartmann Rico, DB Schenker, Seesame PR agentura, Radio Expres, Istropolitana Ogilvy and téměř 20.000 jednotlivců.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.

Poslední příběhy

25.11.2019 | Sexuální násilí

Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Předčasně narozená Salam ze Sýrie

Ruch na chodbách, dětský pláč, ztišené hlasy, desítky malých pacientů nebo dospělých žen čekají na vyšetření. Napjaté ticho vládne snad jen v místnosti, kde v inkubátorech o život bojuje několik miminek. Novorozenci bojují s běžnou žloutenkou nebo jinými chorobami, ale mnozí od narození bojují také o holý život a nemocnice Al Ekha je prozatím jejich poslední zastávkou. Jako pro malou Salam.

Píše Denisa Augustínová: Děti ztracené generace bez pomoci umírají. Jejich nepřítelem jsou hlad, nemoci a války

Zakladatelka MAGNA Denisa Augustínová ve svém nejnovějším blogu píše o tom, jak v mnoha zemích vyrůstá ztracená generace, která nezná nic jiného jen strádání, hlad, nemoci, válku a násilí. A také o tom, jak dětem v takové situaci MAGNA pomáhá překonat podvýživu, zdravotní problémy, extrémní násilí a traumata.

16. říjen je Světový den výživy: MAGNA v Jižním Súdánu pomáhá dětem ohroženým hladomorem

Více než 820 milionů lidí na celém světě hladoví. Počet hladovějících již pátý rok roste, přičemž největší nárůst zaznamenala Afrika. 16. října si připomínáme Světový den výživy #WorldFoodDay. Upozorňuje na lidi, kteří trpí nedostatkem jídla nebo chorobnou podvýživou.

25.11.2019 | Sexuální násilí

Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Předčasně narozená Salam ze Sýrie

Ruch na chodbách, dětský pláč, ztišené hlasy, desítky malých pacientů nebo dospělých žen čekají na vyšetření. Napjaté ticho vládne snad jen v místnosti, kde v inkubátorech o život bojuje několik miminek. Novorozenci bojují s běžnou žloutenkou nebo jinými chorobami, ale mnozí od narození bojují také o holý život a nemocnice Al Ekha je prozatím jejich poslední zastávkou. Jako pro malou Salam.

Píše Denisa Augustínová: Děti ztracené generace bez pomoci umírají. Jejich nepřítelem jsou hlad, nemoci a války

Zakladatelka MAGNA Denisa Augustínová ve svém nejnovějším blogu píše o tom, jak v mnoha zemích vyrůstá ztracená generace, která nezná nic jiného jen strádání, hlad, nemoci, válku a násilí. A také o tom, jak dětem v takové situaci MAGNA pomáhá překonat podvýživu, zdravotní problémy, extrémní násilí a traumata.

16. říjen je Světový den výživy: MAGNA v Jižním Súdánu pomáhá dětem ohroženým hladomorem

Více než 820 milionů lidí na celém světě hladoví. Počet hladovějících již pátý rok roste, přičemž největší nárůst zaznamenala Afrika. 16. října si připomínáme Světový den výživy #WorldFoodDay. Upozorňuje na lidi, kteří trpí nedostatkem jídla nebo chorobnou podvýživou.

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím