Zprávy

Přečtěte si nejnovější příběhy, informace a názory na problémy zdraví a naši práci po celém světě.

29.6.2015 | Zprávy

Nepál: První dojmy byly smutné a šokující, ale ne beznadějné

NEPÁL. MAGNA koordinátorka Karin Slováková při prohlídce novorozeného dítěte ve stanovém zdravotním centru Bhimtar v oblasti Sindupalchowk. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Karin Slováková, MAGNA koordinátorka v Nepálu.

Bylo krátce po zemětřesení, přesněji šest dní, kdy MAGNA tým dorazil do Káthmándú. Pokud jste měli možnost navštívit některé z asijských měst, tak víte, že jejich ulice jsou obvykle plné ruchu, že život se odehrává právě zde: množství malých obchodů, lidé prodávající a nakupující přímo na chodnících, stovky malých svatyní postavených při cestách a chodnících, kde se kolemjdoucí zastaví, provedou krátký obřad a pokračují dál v cestě. V neděli, když jsme dorazili, tomu tak nebylo. Všechno bylo pozavírané a i domy, které otřesy přežily, byly prázdné. Ulice byly vyprázdněny a městem se neslo zlověstné ticho.

Hromadný přesun z města

Nepál je ve své krátké historii známý jako země, kde jsou hromadné migrační přesuny součástí života většiny lidí: za prací, do bezpečí, za nadějí prožít život důstojně, bez násilí, s možností lepší budoucnosti pro své děti. Není to honba za bohatstvím a blahobytem, ​​spíše hledání bezpečí, možnosti uplatnění se a důstojného žití. V Nepálu je množství míst, kde základní lidské potřeby jako bezpečí, jídlo, práce či lékařská péče nejsou dostupné, ale lidé je přesto obývají.

Podobný hromadný přesun obyvatel z města se spustil krátce po zemětřesení. V první řadě to byl strach o rodiny žijící v postižených horských částech země. Množství lidí následkem zemětřesení ztratilo nejen práci, ale i střechu nad hlavou a ve zničeném městě nenacházelo klid či sílu začít znovu. Zbývající obyvatelstvo, které v Káthmándú zůstalo, se soustřeďovalo v okolí svých zničených domů, kde hlídali své nechráněné rozpadlé příbytky a své zraněné životy. Na chvíli nebyl důvod nikam chodit, na chvíli se zastavily životy desítkám tisíců lidí. No jakkoli byl život v Káthmándú ochromen, vize znovuobnovení města byla velmi silná. První dojmy byly smutné a šokující, ale ne beznadějné.

Situace byla jiná v odlehlých horských a rurálních částech Nepálu, které byly také zasaženy zemětřesením. Země se možná otřásla toutéž silou a intenzitou jako v Káthmándú, ale následky zde byly nesrovnatelně více devastující. Mnoho lidí zemřelo, obrovské množství jich bylo zraněno. V mnohých částech země bylo zničeno více než 90% obydlí. V oblasti Sindhupalchowk, kde má MAGNA své působiště, bylo zničeno 63 000 domů z 65 000. Co tato čísla znamenají? Znamenají, že dnes tito lidé nemají střechu nad hlavou, jich několik-generační domy postavené z cihel a bláta již neexistují. Oblast nedisponuje zdroji na obnovu původních příbytků a stavba nových domů je v nedohlednu.

MAGNA týmy neztrácejí naději

V tomto okamžiku je prioritou Magna Děti v tísni řešit samotnou záchranu lidských životů, jejich fyzický a psychický stav a pomoci lidem znovuobnovit přístup ke zdravotní péči, zabezpečit dodávky jídla, léků a dočasných přístřešků.

Koordinace humanitární pomoci na menších oblastních úrovních je nesmírně výkonná. Místní vládní a nevládní organizace se za podpory a pomoci mezinárodních humanitárních týmů snaží mapovat potřeby obyvatel právě v těchto úplně nedostupných nebo těžko dostupných oblastech, kde hlavní překážkou i nadále zůstává horský terén. I přesto však neztrácíme odhodlání dostat se i do těch nejodlehlejších koutů Himalájí k lidem, kteří přežili.

Výkonnost našich týmů byla zvýšena samotnou relokací celých jednotek přímo do oblasti, 80km od Káthmándú, odkud se nejlépe rozeznávají momentálně a nově vznikající potřeby. Před odjezdem jsme přijali a vyškolili zkušené lokální sociální pracovníky, zdravotní sestry a konzultanty, kteří zde spolu s místními zdravotníky a dobrovolníky tvoří zdravotní, psychosociální a sociální týmy poskytující potřebnou pomoc. Naše aktivity jsou zaměřeny na obnovu zdravotní péče a přes psychologické konzultace při zdravotnických zařízeních na ozdravení zlomené psychiky unavených a katastrofou postižených lidí.

Je ohromně povzbuzující, když lidé doma v Čechách mají zájem dozvědět se, co se v katastrofami postižených částech děje. Toto je jen malá část ze světového humanitárního úsilí tady v Nepálu a jen malá část přírodních nebo lidmi způsobených katastrof. Je důležité si uvědomit, že bezpečí a základní životní potřeby nejsou samozřejmostí ve většině světa a že jako členům stále globálnějších společností by nám už dnes neměly být osudy těchto lidí vůbec lhostejné.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.

Poslední příběhy

Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Předčasně narozená Salam ze Sýrie

Ruch na chodbách, dětský pláč, ztišené hlasy, desítky malých pacientů nebo dospělých žen čekají na vyšetření. Napjaté ticho vládne snad jen v místnosti, kde v inkubátorech o život bojuje několik miminek. Novorozenci bojují s běžnou žloutenkou nebo jinými chorobami, ale mnozí od narození bojují také o holý život a nemocnice Al Ekha je prozatím jejich poslední zastávkou. Jako pro malou Salam.

16.10.2019 | Hlasy z terénu

Denisa Augustínová: Děti ztracené generace bez pomoci umírají. Jejich nepřítelem jsou hlad, nemoci a války

Zakladatelka MAGNA Denisa Augustínová ve svém nejnovějším blogu píše o tom, jak v mnoha zemích vyrůstá ztracená generace, která nezná nic jiného jen strádání, hlad, nemoci, válku a násilí. A také o tom, jak dětem v takové situaci MAGNA pomáhá překonat podvýživu, zdravotní problémy, extrémní násilí a traumata.

Mezinárodní den eliminace násilí na ženách 2019

25. listopad je Mezinárodním dnem eliminace násilí na ženách. Tento rok je zaměřen specificky na boj proti znásilnění. Násilí vůči ženám a dívkám je totiž jedním z nejrozšířenějších způsobů porušování lidských práv, přičemž se z něj stal i nástroj válečných konfliktů.

Předčasně narozená Salam ze Sýrie

Ruch na chodbách, dětský pláč, ztišené hlasy, desítky malých pacientů nebo dospělých žen čekají na vyšetření. Napjaté ticho vládne snad jen v místnosti, kde v inkubátorech o život bojuje několik miminek. Novorozenci bojují s běžnou žloutenkou nebo jinými chorobami, ale mnozí od narození bojují také o holý život a nemocnice Al Ekha je prozatím jejich poslední zastávkou. Jako pro malou Salam.

16.10.2019 | Hlasy z terénu

Denisa Augustínová: Děti ztracené generace bez pomoci umírají. Jejich nepřítelem jsou hlad, nemoci a války

Zakladatelka MAGNA Denisa Augustínová ve svém nejnovějším blogu píše o tom, jak v mnoha zemích vyrůstá ztracená generace, která nezná nic jiného jen strádání, hlad, nemoci, válku a násilí. A také o tom, jak dětem v takové situaci MAGNA pomáhá překonat podvýživu, zdravotní problémy, extrémní násilí a traumata.

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím