Finanční transparentnost

Odkud máme finance

MAGNA ČR reaguje na světové humanitární krize efektivním využitím prostředků. Celkem 100 % z vašich darů využíváme na léčbu dětí a jejich rodin v MAGNA nemocnicích.

Jak to děláme?

Administrativní, marketingové a personální náklady spojené s chodem kanceláře v Praze jsou financovány výlučně ze zdrojů MAGNA. Díky tomu můžeme na léčbu dětí a jejich rodin v MAGNA nemocnicích použít 100 % darů od české veřejnosti. Některé humanitární projekty jsou financované z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Provoz a aktivity MAGNA ČR v roce 2017

V roce 2017 obdržela MAGNA v ČR finanční dary od soukromých dárců ve výši 3,5 mil. Kč. Na růstu darů v roce 2016 se významně podílí dar MAGNA partnera určený přímo na provoz a rozvoj organizace. Z veřejných zdrojů obdržela MAGNA ČR v roce 2017 12,8 milionů Kč, tyto prostředky byly zcela použity na realizaci zdravotnické humanitární pomoci. Jedná se o nárůst o 100% proti výši veřejných zdrojů v roce 2016.

Chci podpořit MAGNA

KEŇA. Kombewa. 2008. MAGNA HIV/AIDS centrum. © Martin Bandžák/MAGNA

Jak používáme dary získané v ČR

Vaše pomoc nám umožňuje poskytovat zdravotní péči kdykoli a kdekoli je to potřeba. Celých 100 % z vašich darů využíváme na léčbu dětí a jejich rodin v MAGNA nemocnicích. 

Více jak 83% zdrojů MAGNA ČR 2017 byla použita na realizaci zdravotnické humanitární pomoci. Náklady na rozvoj dárcovství a běžný provoz činily v roce 2017 3,2 mil. Kč. Tento nárůst souvisí s rozhodnutím organizace věnovat se intenzivně rozvoji dárcovství s využitím daru od MAGNA partnera, určeného na tento účel. Fundraisingové investice do dárcovských programů, které jsou zaměřeny nejen na okamžitý příjem darů na aktuální krizovou pomoc, ale také na rozšiřování dárcovské základny, umožní v příštích letech stabilní, okamžité a rozsáhlejší financování pomoci v budoucích humanitárních krizích.

Díky štědrosti podporovatelů i z České Republiky jsme mohli v roce 2017 zajistit přímou pomoc statis.cům dětem a jejich rodinným příslušníkům. MAGNA ČR podpořila v roce 2017 projekty v Sýrii, Kambodži, Kongu, Jižním Súdánu a Iráku.

Finanční zpráva MAGNA ČR 2017

DR KONGO. Kasai. 2018. © Martin Bandžák/MAGNA

Výroční zprávy MAGNA ČR

Jsme odhodláni být plně zodpovědní a transparentní vůči dětem a komunitám, v nichž pracujeme, našim dárcům, příznivcům, lidem a organizacím, které umožňují naši práci.

Každý rok zveřejňujeme výroční zprávu mapující aktivity MAGNA ČR včetně financování humanitárních projektů v zahraničí, stejně jako provozní náklady samotné kanceláře.

Výroční zprávy MAGNA ČR: 

VZ 2017

VZ 2016

VZ 2015

VZ 2014  

VZ 2013 

VZ 2012 

VZ 2011

VZ 2010

VZ 2009

VZ 2008

VZ 2007

HAITI. Port-Au-Prince. 2010. © Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA ve světě

MAGNA report aktivit 2017

Vaše dary každoročně pomáhají realizovat tisíce konzultací, případů poskytnuté léčby a očkovacích vakcín.

Jsme nezisková organizace a 100 % finančních prostředků od našich dárců v České republice je vyčleněno na plnění našeho sociálního poslání – na léčbu dětí a jejich rodin v MAGNA nemocnicích v krizových oblastech světa.

Administrativní, marketingové a personální náklady spojené s chodem kanceláře v Praze jsou financovány výlučně ze zdrojů MAGNA partnera.

Díky štědrosti podporovatelů i z České Republiky jsme mohli v roce 2017 zajistit přímou pomoc statisícům dětem a jejich rodinným příslušníkům. MAGNA ČR podpořila v roce 2017 projekty v Sýrii, Kambodži, Kongu, Jižním Súdánu a Iráku.

Využívání prostředků MAGNA je přísně kontrolováno a audity finančních zpráv jsou veřejně dostupné.

MAGNA report aktivit 2017

FILIPÍNY. Cyklón Hayian. 2013. © Martin Bandžák/MAGNA

Dárci a partneři MAGNA ČR

Dbáme na to, aby všechny dárcovské příspěvky sloužily k léčbe a zachraňování životů a nebyly použity na administrativu či marketing organizace. Díky velkorysé podpoře Martina a Danky Kúšikových, kterí od roku 2016 pokrývají administrativní, marketingové a personální náklady spojené s chodem kanceláře v Praze, jde každá koruna, tedy 100 % z Vámi darované částky, rovnou do našich programů

Martin Kúšik: "Podporujeme projekty, které v dlouhodobém časovém horizontu míří k systémové změně a je pro ně důležitá udržitelnost. Myslím, že budování MAGNA nemocnic v Kambodži a v jiných zemích a poskytování léčby dětem, je správná cesta."

Partnerství s Martinem a Dankou Kúšikovými nám umožní také směřovat prostředky od firem, nadací a institucí výlučně na pokrytí nákladů spojených s implementací projektů.

Chci podpořit MAGNA

MYANMAR. Zóna sucha. 2013. © Martin Bandžák/MAGNA

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím