Kde jsme pomáhali

Report aktivit 2017

TADY A TEĎ

Zachraňujeme dětské životy v místech největších humanitárních katastrof, jako jsou Sýrie nebe Jižní Súdán. Zjistěte více o naší práci v zemích, v nichž jsme působili v roce 2017.

IRAK. Mosul. 2017. Lidé utíkají přes řeku Tigris ze západní části Mosulu. © Martin Bandžák / MAGNA

Irák

V Iráku jsme v roce 2017 provozovali programy ve dvou provinciích (Duhok, Ninewa) a reagovali na důsledky ozbrojeného konfliktu a omezeného přístupu ke zdravotní péči. Strategickými prioritami našeho působení v zemi byla podpora zefektivnění zdravotní péče o matku a dítě, boj s infekčními chorobami, ale také reakce na mimořádné události, které vznikaly v rámci různých programů.

Obyvatelstvo má omezený přístup ke zdravotní péči a násilí přimělo miliony lidí opustit své domovy.

V Iráku působilo XX MAGNA pracovníků, kteří se přímo podíleli na projektech v roce 2017 a reagovali na potřeby iráckého obyvatelstva prostřednictvím své účasti na humanitární pomoci.

Naš zásah v roce 2017

 • 53 824 léčení v rámci základní zdravotní péče
 • 7 678 předporodních, poporodních a novorozeneckých konzultací
 • 12 537 lidí vzdělaných v rámci zdravotních konzultací v komunitách

Finance

Aktivity v Iráku byly v roce 2017 financovány z darů individuálních soukromých dárců a zdrojů Ministerstva zahraničí České republiky.

MAGNA na operaci v Iráku v roce 2017 celkově vynaložila XX.

JIŽNÍ SÚDÁN. Juba. 2017. Tábor pro vysídlených lidí. © Martin Bandžák / MAGNA

Jižní Sudán

V Jižním Súdánu jsme v roce 2017 provozovali programy ve dvou provinciích (Juba, Jonglei) a reagovali na důsledky ozbrojeného konfliktu a omezeného přístupu obyvatelstva ke zdravotní péči. Strategickými prioritami našeho působení v zemi byla podpora primární zdravotní péče, výživy, zdraví matek, včetně boje se sexuálním násilím, prevence infekčních onemocnění, ale také reakce na mimořádné události, které vznikaly v rámci různých programů.

Lékařští profesionálové byli každý den na místě, aby pomohli pacientům navzdory násilí a bezpečnostním problémům v různých oblastech hlavního města Juba, v táborech pro více než 60 000 vnitřně vysídlených osob, a také v oblasti Jongolei.

Obyvatelstvo má malý přístup ke zdravotní péči a násilí přimělo miliony lidí opustit své domovy.

MAGNA v Jižním Súdánu měla a podpořila v roce 2017 přímo 36 pracovníků, mezi něž patří lidé, kteří se přímo podíleli na projektech v roce 2017 a reagují na potřeby Jižního Súdánu prostřednictvím provádění 4 zdravotníckych humanitárních intervencí.

Naš zásah v roce 2017

 • 58 532  dětí a těhotných žen očkovaných v rámci aktivit rutinní péče

 • 21 114 dětí očkovaných v rámci prevence epidemii cholery, dětské obrny a spalniček
 • 20 183 pacientů léčených na malárii, průjem a zápal plic

 • 57 980 lidí vzdělaných v rámci zdravotních konzultací v komunitách

 • 3 442 dětí přijato do výživového programu terapeutických center

Finance

Aktivity v Jižním Súdánu byly v roce 2017 financovány převážně z darů individuálních soukromých dárců, některé programy byly financovány UNICEF, Slovak Aid, ale také Ministerstvem zahraničí České republiky. MAGNA na své aktivity získala také významnou část materiální pomoci ve formě léků a zdravotnického materiálu od Světové zdravotnické organizace, UNICEF, a jiných partnerů.

MAGNA na operaci v Jižním Súdánu v roce 2017 celkově vynaložila XX.

© Martin Bandžák / MAGNA

Kambodža

V Kambodži jsme v roce 2017 provozovali programy ve třech provinciích (Phnom Penh, Kandal, Kampong Chhnang) a reagovali na důsledky infekčních chorob a podvýživy. Strategickými prioritami našeho působení v zemi byla podpora výživy, zdraví matek, včetně boje se sexuálním násilím a infekčními chorobami, ale také reakce na mimořádné události, které vznikaly v rámci různých programů.

Profesionální lékaři byli v roce 2017 každý den na místě, aby pomohli pacientům v 10 nemocnicích a zdravotnických zařízeních ve třech provinciích – Phnom Penh, Kandal a Kampong Chhnang.

V Kambodži působilo XX MAGNA pracovníků, kteří se přímo podíleli na projektech v roce 2017 a reagovali na potřeby kambodžanů prostřednictvím své účasti ve třech zdravotnických zásazích.

Naš zásah v roce 2017

 • 22 786 ambulantních individuálních konzultací poskytnutých pacientům nakažených virem HIV
 • 3 404 dětských pacientů monitorovaných v rámci HIV antiretrovirální léčby
 • 8 897 dětí změřených na podvýživu
 • 590 vážně podvyživených dětí přijatých do výživových programů
 • 10 podpořených nemocnic a zdravotnických zařízení

Finance

Aktivity v Kambodži byly v roce 2017 zcela financovány z darů individuálních soukromých dárců. MAGNA na své aktivity získala také významnou část materiální pomoci ve formě léků a zdravotnického materiálu od svých partnerů.

MAGNA na operaci v Kambodži v roce 2017 celkově vynaložila XX.

© Martin Bandžák / MAGNA

Konžská Demokratická Republika

V Demokratické republice Kongo jsme v roce 2017 provozovali některé z našich největších programů. Pracovali jsme ve třech provinciích (Kinshasa, Kasai, Equator) a reagovali na sexuální násilí, podvýživu a starali se o zdraví matek. Obyvatelstvo má omezený přístup ke zdravotní péči a násilí v regionu Kasai přimělo miliony lidí opustit své domovy.

V Demokratické republice Kongo působilo 829 MAGNA pracovníků pracujících přímo v terénu, kteří se přímo podíleli na projektech v roce 2017 a reagovali na potřeby konžské populace prostřednictvím své účasti na čtyřech programech humanitární pomoci.

Naš zásah v roce 2017

 • 829 lidí v terénu
 • 30 podpořených zdravotnických zařízení v rámci prevence a léčby kojenců
 • 51 624 matek a kojenců pravidelně monitorovaných v rámci komunitní léčby
 • 8 klinik zřízených k léčbě obětí sexuálního násilí
 • 89% pacientů léčených v rámci programů zabývajících se sexuálním násilím byly děti a mladiství do 18 let

Finance

Aktivity v Demokratické republice Kongo byly v roce 2017 financovány z darů individuálních soukromých dárců, některé programy byly financovány ze zdrojů UNICEF či UNFPA. MAGNA získala také významnou část materiální pomoci ve formě léků a zdravotnického materiálu od UNICEF a jiných partnerů.

MAGNA na operaci v Demokratické republice Kongo v roce 2017 celkově vynaložila XX.

© Martin Bandžák / MAGNA

Libanon

V Libanonu jsme v roce 2017 provozovali programy na hranicích se Sýrií a reagovali jsme na důsledky ozbrojeného konfliktu a omezeného přístupu obyvatelstva ke zdravotní péči. Strategickými prioritami našeho působení v zemi byla podpora efektivity v oblasti primární zdravotní péče, podpora zdraví matek, boj s infekčními chorobami, ale také reakce na mimořádné události, které vznikaly v rámci různých programů.

Obyvatelstvo má omezený přístup ke zdravotní péči a ozbrojený konflikt v Sýrii přiměl miliony lidí opustit své domovy a přechodně žít v Libanonu.

V Libanonu působilo XX MAGNA pracovníků, kteří se přímo podíleli na projektech v roce 2017 a reagovali na potřeby syrského a libanonského obyvatelstva prostřednictvím své účasti na humanitární pomoci.

Naš zásah v roce 2017

 • 15 022 ambulantních konzultací poskytnutých pacientům
 • 775 ošetřených pacientů posunutých do specializované péče
 • 8 uprchlických táborů se zajištěným pravidelným přístupem obyvatel k lékaři

Finance

Aktivity v Libanonu byly v roce 2017 financovány z darů individuálních soukromých dárců, některé programy byly financovány ze zdrojů Slovak Aid.

MAGNA na operaci v Libanonu v roce 2017 celkově vynaložila XX.

© Martin Bandžák / MAGNA

Syrie

MAGNA v Sýrii kvůli tomu, že nemá přístup k obléhaným oblastem, provádí programy prostřednictvím lokálních lékařských sítí a podporuje 95 pracovníků přímo pracujících v terénu, kteří se přímo podíleli na projektech v roce 2017 a reagovali na potřeby syrského obyvatelstva prostřednictvím své účasti na dvou akcích zdravotní humanitární pomoci.

Strategickými prioritami působení MAGNA v zemi byla podpora činnosti v oblasti péče o děti, zdraví matek, ale také reakce na mimořádné události, které vznikaly v rámci různých programů.

Obyvatelstvo má omezený přístup ke zdravotní péči a ozbrojený konflikt v Sýrii přiměl miliony lidí opustit své domovy. MAGNA v roce 2017 posílila základní služby primární a sekundární zdravotní péče, včetně provozu mobilní kliniky v oblastech Al Rastan/Al Zafarrana ve spádové oblasti nemocnice Tarmalla.

Naš zásah v roce 2017

 • 842 asistovaných porodů včetně císařských řezů
 • 49 636 vyšetření pacientů v rámci komplexní a pohotovostní porodnické péče
 • XX zapojeného zdravotnického a nemocničního personálu
 • 22 950 lidí v obléhané oblasti má přístup k lékaři prostřednictvím mobilních služeb
 • 1 589 tetanových vakcín pro těhotné ženy

Finance

Aktivity v Sýrii byly v roce 2017 financovány z darů individuálních soukromých dárců, některé programy byly financovány Slovak Aid a Ministerstvem zahraničí České republiky.

MAGNA na operaci v Sýrii v roce 2017 celkově vynaložila XX.

© Martin Bandžák / MAGNA

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím