Spoločenský záväzok s MAGNA

Zdieľať

Chcete dať svoju filantropiu do služieb humanitárnych operácií s vyskou efektivitou? Chcete dosiahnuť svoje ciele spoločenskej zodpovednosti? Objavte riešenia, ktoré ponúka MAGNA, aby ste sa zapojili do nášho boja za prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých doma aj vo svete.

Prečo MAGNA?

Spolu s nami zapojíte svoju spoločnosť do zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti na celom svete. Vybudovaním partnerstva s MAGNA založeného na dôvere, efektívnosti a transparentnosti zvýšite vplyv svojho podnikania.

Zmeňte svet s MAGNA.
Tu a teraz.

Naše oblasti pôsobenia

MAGNA poskytuje zdravotnú pomoc tým, ktorých život alebo zdravie ohrozujú ozbrojené konflikty, epidémie alebo prírodné katastrofy, Zdravotná asistencia v neistých kontextoch je teda jadrom činnosti MAGNA, ktorí vo viac ako 15 krajinách poskytujú širokú škálu starostlivosti: očkovanie, liečba podvýživy, zdravie žien, nemocničné programy, manažment infekčných alebo chronických chorôb, duševné zdravie…

Zdravie detí

Násilie na ženách

Hlad a podvýživa

Inovácie v zdravotníctve

Urobte z prístupu k zdravotnej starostlivosti jeden zo svojich záväzkov

V súlade s vašou stratégiou a orientáciou môžete podporiť činnosť MAGNA v jednej alebo viacerých z týchto početných oblastí intervencie. Týmto spôsobom sa zdravie, a najmä prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých, stáva prioritou.

Podpora programov, ktoré prevádzkujú tímy MAGNA v oblasti zdravia, tiež umožňuje vašej spoločnosti zhmotniť svoj prístup k sociálnej zodpovednosti tým, že sa zúčastní na humanitárnej akcii s vysokým dopadom.

Váš zásah v číslach

10 000 Eur

Pomôžete zdravotníkom MAGNA s nákupom liekov a materiálu na poskytnutie primárnej liečby pre 10 tisíc pacientov počas 3 mesiacov na Ukrajine.

25 000 Eur

XX deťom žjúcim s HIV/AIDS v Kambodži zabezpečite prístup k liečbe a zabránite rezistencii….

50 000 Eur

V Libanone zabezpečíte prevádzku kliniky na liečbu chronických chorôb pre 2 000 utečencov zo Sýrie.

Pozrite tiež

Máte ďaľšie otázky alebo sa chcete zapojiť?

Zavolajte na  +421 907 863 612 alebo pošlite e-mail na komunikacia@magna.org a my vám radi pomôžeme.

Ako využívame finančné prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administratívne náklady