Fond urgentnej pomoci

Zdieľať

Aby sme mohli v prípade núdze okamžite zasiahnuť, vytvorili sme fond urgentnej pomoci. Tento fond poskytuje našim zdravotným tímom na celom svete možnosť okamžite zasiahnuť a pomôcť postihnutému miestnemu obyvateľstvu v prípade núdze.

Darujte tu a teraz

Bez ohľadu na to, či sú deti ohrozené konfliktom alebo prírodnými katastrofami, robíme všetko potrebné, aby sme im pomohli. Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu ich života.

Ako funguje fond urgentnej pomoci?

Fond urgentnej pomoci umožňuje našim tímom v teréne konať okamžite, kdekoľvek nasadíme urgentnú pomoc ako reakciu na veľké krízy. Patria sem operácie vykonávané v kontexte ozbrojených konfliktov ako je ten, ktorý v súčasnosti postihuje obyvateľov Ukrajiny, potravinových krízových situácií, prírodných katastrof alebo epidémií.

Váš dar do fondu urgentnej pomoci, či už jednorázový alebo pravidelný, znamená dôverovať MAGNA tímom, že ​​pomáhajú tam, kde si to núdzová situácia najviac vyžaduje a pridelia finančné prostriedky prioritným potrebám. MAGNA každoročne informuje svojich darcov a verejnosť o využití prostriedkov fondu urgentnej pomoci.

Výhody pravidelného prispievania do fondu urgentnej pomoci

Pohodlie. Raz za mesiac sa váš dar automaticky prevedie z vašej kreditnej karty alebo bankového účtu na účet organizácie MAGNA. Nemusíte sa starať o nič, len z pohodlia vašej obyvačky pomáhate zachraňovať životy detí.

Kontrola. Nad vašim darom máte 100 percentnú kontrolu. Svoj dar môžete kedykoľvek zvýšiť, znížiť alebo pozastaviť.

Ste súčasťou komunity. Ako Magna Partner máte prístup k exkluzívnym udalostiam v našom humanitárnom centre, pozvánkam na výstavy, živé vstupy z terénu alebo rôzne ďaľšie udalosti.

Komunikácia. Dostávate náš časopis, ktorý obsahuje silné príbehy a fotografie, ktoré zachytávajú to, čo spolu v teréne robíme. Zaroveň každý mesiac viete kde, komu a ako pomáhate.

Keď je ohrozená čo i len malá časť sveta, je ohrozený celý svet.
Sophie Demay, MAGNA koordinátorka z DR Kongo

Kedy, kde a ako zasahujeme?

Naše rozhodnutie zasiahnúť v čase krízy je založené výlučne na našom nezávislom posúdení a potrebách ľudí, nie na politických, ekonomických alebo náboženských záujmoch.

Sme odhodlaní zaistiť, že sa naša pomoc skutočne dostane k tým, ktorým je určená. Z tohto dôvodu trváme na tom, aby bol MAGNA tímom umožnený prístup do zdravotníckych zariadení, komunikujeme s ľuďmi priamo na mieste a nezávisle posudzujeme potreby poskytnutia pomoci.

VOJNY A KONFLIKTY

PRÍRODNÉ KATASTROFY

EPIDÉMIE

UTEČENCI

Rýchla a efektívna pomoc v čase katastrof

Dokážeme rýchlo reagovať na mimoriadné udalosti. 15. decembra 2013 vypukla v Južnom Sudáne občianska vojna, kde hneď v prvý deň prišli o život tisíce ľudí. Ďalšie státisíce opustili svoje domovy a hľadali úkryt. V tej dobe sme už v zemi mali svoj tím, ktorý i navzdory zlej bezpečnostnej situácií okamžite začal pomáhať obetiam. Už 17. decembra sme jedinej fungujúcej nemocnici v meste (Juba Teaching Hospital) poskytli zdravotnícky materiál, chirurgické potreby a lieky. Následne MAGNA otvorila zdravotné centrum v tábore pre viac ako 100 000 vysídlených ľudí a začala poskytovať nevyhnutné očkovanie a ďalšiu zdravotnú pomoc.

Dokonce aj keď práve nepôsobíme v zemi, kde katastrofa vznikne, sme schopní na ňu reagovať do niekoľkých dní. Keď v roku 2013 zasiahol Filipíny zničujúci tajfún, naše tímy dorazili na tretí deň po katastrofe na ostrov Cebu a okamžite začali s distribúciou humanitárnej pomoci – hygienických balíčkov, ryže a prístreškov pre 15 000 ľudí.

Prístup k zdravotnej starostlivosti a epidémie

K niektorým katastrofám sa schyľuje pozvoľna. Choroby ničia celú populáciu, nestabilita podrýva zdravotný systém, ľudia bývajú zámerne vylúčení z lekárskej starostlivosti. Našim poslaním je zaistiť zdravotnú starostlivosť, dlhodobo sa zameriavame na liečbu podvýživy,  pacientov s HIV/AIDS a s prehliadanými tropickými chorobami. 

Mobilné zdravotné jednotky

Vo vybraných katastrofách vznikajú mobilné tímy, ktoré zaisťujú lekársku starostlivosť i v nedostupných oblastiach. Len tak ošetríme čo najviac pacientov. V roku 2016 cestoval náš mobilný tím cez obliehané územie v oblasti Homs v Sýrii. Za pol roka sme pomohli viac než 50 000 ľuďom.

Obnova zdravotnej infraštruktúry

Staviame a renovujeme nemocnice, zriaďujeme ambulancie i kliniky. V roku 2010 zemetrasenie na Haiti výrazne ochromilo zdravotnú infraštruktúru a tým i prístup pacientov k lekárovi. Nemocnice, zdravotné centrá a kliniky boli buď zničené alebo poškodené do takej miery, že sa v nich nedalo pracovať. Preto MAGNA ako súčásť svojej humanitárnej aktivity, okrem urgentnej záchrany ľudských životov, vybudovala a kompletne zariadila zdravotné centrum pre matku a dieťa v Port-au-Prince.

NEPÁL. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

FOND URGENTNEJ POMOCI: AKO POMÁHATE

U nás je pacient na prvom mieste.

Keď v júli 2022 zasiahlo provinciu Khost v Afganistane zemetrasenie, naše MAGNA tímy boli na mieste. Vďaka našim podporovateľom máme v krajine zriadený mobilný zdravotnícky tím a sme schopný rýchlo reagovať a poskytnúť okamžitú pomoc pri záchrane životov detí a ich rodín.

Okamžite po vypuknutí konfliktu na Ukrajine vo februári 2022, vďaka pravidelnej pomoci našich darcov vo fonde na urgentnú pomoc, MAGNA tímy začali s distribúciou liekov a zdravotníckeho materiálu zo svojich skladov v krajine. Pomoc smerovala do zdravotníckych stredísk a zdravotníkom v oblasti severozápadne od hlavného mesta Kyjev, ktoré zaživali ťažké boje a zranenia tu utrpeli mnohí civilisti.  Celková pomoc bola v tej chvíli určená pre viac ako 15-tisíc ľudí.

A po veľkom výbuchu v Bejrútskom prístave v auguste 2020 bola naša reakcia na výbuch v Bejrúte nastavená tak, aby poskytla okamžitú podporu prostredníctvom nášho fondu urgentnej pomoci. Naše MAGNA tímy boli okamžite na mieste a miestnym nemocniciam sme poskytovali lieky a zdravotnícky materiál.

Covid na Slovenku v prvých mesiacoch výrazne zasiahol nemocnice a celú zdravotnú infraštruktútu, ktorá nebola na epidémiu týchto rozmerov pripravená a nevedela adekvátne reagovať. MAGNA timy pomáhali s dodávkami ochranných materiálov do nemocníc a s testovaním seniorov.

Ako môžete pomôcť Vy?

Nie každý môže liečiť pacientov v teréne. Ale každý môže byť toho súčasťou. Potrebujeme vašu podporu, aby sme mohli pokračovať v tejto život zachraňujúcej práci.

Pozrite tiež

Máte ďaľšie otázky alebo sa chcete zapojiť?

Zavolajte na +421 917 827 827 alebo pošlite e-mail na dar@magna.org a my vám radi pomôžeme.