Pridajte sa k našim tímom

MAGNA závisí od odhodlania, obetavosti a tvrdej práce tých, ktorí sa podieľajú na výsledkoch projektov, v teréne aj v kancelárii. Či už ste odborník na zdravotníctvo, financie, logistiku alebo akúkoľvek inú oblasť, budete súčasťou našej spoločnej misie. Tu sa môžete uchádzať buď o konkrétnu inzerovanú pozíciu, alebo o vstup do našej medzinárodnej databázy humanitárnych pracovníkov.

Naše naliehavé potreby v teréne

Kľúčovou prioritou MAGNA je udržať naše dlhodobé zdravotnícke programy v prevádzke pre tisíce pacientov, ktorých pomáhame liečiť a zároveň byť schopní reagovať na núdzové situácie ohrozujúce životy ľudí na celom svete a to s väčším dôrazom na krajiny s nestabilnou situáciou alebo so slabým zdravotným systémom.

Naše záväzky týkajúce sa správania

Integrita našej organizácie je podporovaná dobrým správaním každého jednotlivého zamestnanca na akomkoľvek mieste s plným rešpektom voči komunitám, ktorým pomáhame. Pre nás to znamená netolerovať žiadne správanie našich zamestnancov, ktoré zneužíva zraniteľnosť iných alebo zamestnancov, ktorí využívajú svoju pozíciu na osobný zisk. Netolerujeme žiadne fyzické alebo psychické týranie jednotlivcov, sexuálne obťažovanie, sexuálne vzťahy s maloletými alebo akékoľvek správanie, ktoré nerešpektuje ľudskú dôstojnosť.

MAGNA podporuje pracovné prostredie bez obťažovania a zneužívania. Sme jednoznačne zaviazaní bojovať proti zneužívaniu a posilňovať mechanizmy a postupy na jeho predchádzanie a riešenie.

MAGNA terénne projekty

Každý rok viac ako 20 medzinárodných zamestnancov odchádza na projekty v teréne a pripája sa k takmer 500 miestnym pracovníkom v našich misiách. Tímy MAGNA ostávajú počas svojej práce v teréne prísne neutrálne a nestranné a pri plnení svojich povinností musia mať úplnú autonómiu.

Nájdite si pozíciu

MAGNA hľadá kvalifikovaných medicínskych a nemedicíndśkych odborníkov, vrátane koordinátorov, pre prácu v našich terénnych projektoch.

Kariéra a benefity

Uprednostnení budú kandidáti, ktorí sa zaviažú k dlhodobej kariére v oblasti humanitárnej pomoci.

Znalosti a zručnosti, ktoré máte, my potrebujeme

Dostupnosť 9 až 12 mesiacov

Vzhľadom na mieru zodpovednosti, ktorú majú pracovníci MAGNA prevziať, čas potrebný na aklimatizáciu, pochopenie kontextu a potrebu kontinuity v prospech nášho lokálne najatého personálu  a pacientov búdú uprednostnení kandidáti, ktorí sa zaviažu k dlhodobej kariére v oblasti humanitárnej pomoci.

Skúsenosti z rozvojových krajín

Prednosť sa dáva tým, ktorí majú skúsenosti s prácou v humanitárnom kontexte.
Keďže MAGNA pôsobí väčšinou v rozvojových krajinách a nestabilných podmienkach, od všetkých uchádzačov sa vyžadujú predchádzajúce pracovné skúsenosti s nízkymi príjmom. Uprednostňujú sa tí, ktorí majú skúsenosti s prácou v humanitárnom kontexte, a to je podmienkou pre určité profily.

Profesionálne skúsenosti

Minimálne 2 roky relevantnej odbornej praxe.
Od všetkých pozícií sa vyžaduje, aby mali aspoň dva roky relevantných odborných skúseností po absolvovaní školy.

Schopnosť pracovať s rôznorodým tímom

Skúsenosti ako supervízor, manažér alebo učiteľ/a
Väčšina humanitárnych pracovníkov MAGNA bude v teréne zastávať dozornú alebo riadiacu pozíciu a často strávi viac času dozorom a školením iných, než praktickou prácou. Od každého uchádzača v MAGNA sa vyžaduje predchádzajúca skúsenosť s dohľadom, riadením, vyučovaním a/alebo školením iných.

Flexibilita a prispôsobivosť

Schopnosť pracovať a žiť v rôznorodom tíme.
Tím MAGNA sa skladá z lekárskych a nelekárskych odborníkov z rôznych národností a kultúrnych prostredí. Je výzvou pracovať, žiť a komunikovať s jednotlivcami, ktorých jazyk alebo zvyky sú odlišné od vášho. Vaša schopnosť a ochota zapojiť sa do tejto rozmanitosti je nevyhnutná.

Počítačové zručnosti

Všetci pomocní pracovníci MAGNA píšu a predkladajú správy a mnohí sú zapojení do zberu dát. Aby ste sa mohli prihlásiť do MAGNA, musíte mať základné počítačové zručnosti a musíte vedieť pohodlne používať aplikácie Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint). Hoci sa to nevyžaduje, predchádzajúce skúsenosti s používaním databázového softvéru sú výhodou.

Dodržiavanie princípov MAGNA

MAGNA pôsobí nezávisle od akejkoľvek politickej, vojenskej alebo náboženskej agendy, Dodržiava neutralitu a poskytuje nestrannú starostlivosť poskytovanú výlučne na základe potreby. Kvalifikovaní uchádzači sú posudzovaní pre prijatie do zamestnania bez ohľadu na vek, rasu, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, národnostný pôvod, sexuálnu orientáciu alebo zdravotné postihnutie.

Jazykové znalosti

Znalosť anglického jazyka je nevyhnutnosťou pre každú pozíciu. Značný počet misií MAGNA je vo frankofónnych (frankofónnych) krajinách, a preto sú znalosti francúzskeho jazyka veľmi žiaduce, pretože umožňujú viac príležitostí na umiestnenie. Plynulosť je cenná, ale nie nevyhnutná – dôležitejšia je kompetentná úroveň hovorenej francúzštiny. Znalosti v iných jazykoch, ako je arabčina, sú síce menej naliehavé, ale môžu byť výhodou.

Práca v centrále

Niektorí ľudia pracujú v centrále MAGNA na podpore našich humanitárnych zdravotníckych programoch vo svete.

Slovensko/ Česká republika

Špecialista na starostlivosť a angažovanosť darcov

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia