Ako sme riadení

Otvorenie misií a projektov

MAGNA väčšinu svojich projektov zaisťuje a prevádzkuje samostatne. V prípade, že sa tímy v teréne dozvedia o krízovej situácií alebo konkrétnom probléme, ktorý má dopad na zraniteľné skupiny obyvateľstva, zorganizujú v danej oblasti prieskumnú misiu. Zhromaždené informácie nám umožnia rozhodnúť, či je alebo nie je zásah nutný. V tejto fázi berieme do úbahy niekoľko faktorov: stav obyvateľstva, zhodnotenie jeho potrieb, možnosť voľného prístupu do daného regiónu a zlúčiteľnosť tejto operácie so stratégiou MAGNA. Potom, čo sú definované naše možnosti, posielame do terénu personál a potrebný materiál.

Následná kontrola, hodnotenie a uzatvorenie misie sú pravidelne vyhodnocované operačným centrom. Cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu odpoveď na priebežný vývoj na lekárskych, technických a politických frontoch. Tieto hodnotenia merajú vhodnosť programov a použitých prostriedkov a sú často vykonávané pracovníkmi z centrály pri návštevách danej oblasti. Operačné centrum venuje veľkú pozornosť vývoju bezpečnostných podmienok a pokiaľ to situácia vyžaduje, môže rozhodnúť o dočasnom alebo trvalom stiahnutí medzinárodných tímov.

Operačné centrum môže tiež rozhodnúť o skončení misie v prípade, že sa kríza vyrieši, boli dosiahnuté ciele projektu alebo pokiaľ projekt prevzali miestne štruktúry.

KEŇA/SOMÁLSKA HRANICA. 2011. Denisa Augustínová na výjazde MAGNA tímu k pacientom počas hladomoru. © Martin Bandžák/MAGNA

Sieť MAGNA

Medzinárodná sieť MAGNA sa skladá zo 4 rôznych asociovaných organizácií (MAGNA SR, MAGNA ČR, MAGNA AT a MAGNA US), ktoré sú všetky právne nezávislé, majú vlastných členov, samostatné financovanie, vnútornú organizáciu a nesú názov MAGNA.

V Bratislave má MAGNA Operačnú centrálu, ktorá má na starosti organizovanie, plánovanie a vykonávanie humanitárnych a rozvojových aktivít MAGNA vo svete. Popritom na Slovensku získava materiálne a finančné prostriedky pre humanitárne projekty, pracovníkov do terénu, realizuje edukačné projekty a informačné kampane, spolupracuje s médiami a vzdeláva verejnosť o problémoch ľudí a detí žijúcich v nebezpečných zónach sveta.

Partnerské organizácie, predovšetkým MAGNA ČR v Prahe, zohrávajú dôležitú podpornú úlohu pri misiách cez nábor dobrovoľníkov, fundraising a takisto spoluprácujú na prevádzke projektov.

DR KONGO. Kasai. 2018. Martin Bandžák v MAGNA podporovanej nemocnici v dedine Bilomba. © MAGNA

Zakladatelia MAGNA

Myšlienka založenia organizácie, ktorá bude prinášať svedectvá a poskytovať zdravotnú pomoc deťom z krízových oblastí sveta, prišla v roku 2000. Vtedy sa fotograf Martin Bandžák a psychologička Denisa Augustínová vrátili zo zdravotníckeho zariadenia pre obete černobylskej katastrofy na Kube. Na mieste strávili niekoľko mesiacov, zdokumentovali príbehy detí z Ukrajiny a Bieloruska, ktoré i 15 rokov po tragédii trpeli rôznymi anomáliami a závažnými chorobami. Zariadenie „Tarara“ sa nachádzalo niekoľko kilometrov od hlavného mesta Havana a slúžilo na ukrytie týchto detí pred svetom. Ich príbehy vtedy šokovali verejnosť a boli publikované v mnohých slovenských i českých médiách.

Na základe tejto skúsenosti došlo k založeniu organizácie MAGNA, ktorej základné piliere sú:

  • Slobodne si môcť vybrať miesto na poskytnutie zdravotnej a sociálnej pomoci.
  • V dobe humanitárnych kríz rýchlo zasiahnúť tam, kde je to najviac potrebné, a pomôcť deťom a ich rodinám, bez ohľadu na ich etnické, náboženské alebo politické záujmy.
  • Vytvárať inovativné zdravotnícke projekty na pomoc jednotlivcom.
  • Dokumentovať osudy obetí katastrof a prinášať svedectvá zo zabudnutých častí sveta, ktoré by sa k širokej verejnosti inak nedostali.
Zistiť viac o zakladateľoch MAGNA

IRAK. 2018. MAGNA tím počas rozhovoru so ženami z jezídskej komunity, obeťami Islamského štátu. © Martin Bandžák / MAGNA

Orgány spoločnosti

V čele organizácie stojí riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom a zastupuje organizáciu navonok. Ďalšími orgánmi spoločnosti, zriadenými podľa zákona, sú správna rada a dozorná rada.

 

Riaditeľ

Martin Bandžák

Správna rada

Martin Bandžák
Denisa Augustínová
Iva Barešová

Dozorná rada

Jozef Barta
Juraj Vaculík
MUDr. Júlia Horáková PhD.

FILIPÍNY. 2013. MAGNA prechodné zdravotné centrum pre obete cyklónu Haiyan. © Martin Bandžák / MAGNA

Tím MAGNA na Slovensku

Tím MAGNA na Slovensku má za úlohu získavať materiálne a finančné prostriedky pre humanitárne zdravotnícke projekty, získavať pracovníkov do terénu, realizovať vzdelávacie projekty a informačné kampane, ďalej spolupracovať s médiami a informovať verejnosť o problémoch ľudí a detí žijúcich v krízových oblastiach sveta. 

Riaditeľ

Martin Bandžák

Výkonná rada

Martin Bandžák 
Denisa Augustínová 
Iva Barešová
Eva Babitzova
Júlia Horáková

Operačné centrum

Denisa Augustínová 
Tatiana Veberová
Roman Barylo
Lesia Onisenko
Priscilla Noto
Sekou Lartey Camara

Financie a Administratíva

Iva Barešová
Lucie Měkyšová

Každý rok MAGNA vysiela do terénu desiatky svojich pracovníkov, ktorí po boku vyše 1000 lokálnych pracovníkov asistujú a pomáhajú liečiť deti a ich rodiny v núdzi.

HAITI. 2010. MAGNA tím chirurgov počas konzultácie pred operáciou. © Martin Bandžák / MAGNA

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem