Ako to robíme

Naše tímy sú priamo na mieste

Každý rok vysielame do terénu lekárov, zdravotné sestry, odborníkov na logistiku, administrátorov a ďalších profesionálov, ktorí pracujú priamo v teréne po boku miestneho zdravotníckeho personálu.

Sme odhodlaní zaistiť, že sa naša pomoc skutočne dostane k tým, ktorým je určená. Z tohto dôvodu trváme na tom, aby bol našim pracovníkom umožnený prístup do zdravotníckych zariadení, musia komunikovať s ľuďmi priamo na mieste a nezávisle tak posúdiť potreby poskytnutia pomoci.

Naše rozhodnutie zasiahnúť v čase krízy je založené výlučne na našom nezávislom posúdení a potrebách ľudí, nie na politických, ekonomických alebo náboženských záujmoch.

Kde pomáhame

JUŽNÝ SUDÁN. Terekeka. 2014. Na ceste k pacientom. © MAGNA

Aké projekty realizujeme

MAGNA tímy zabezpečujú lekársku pomoc (konzultácie s lekárom, nemocničnú a nutričnú starostlivosť, očkovanie, chirurgické zákroky, pôrodnú starostlivosť a starostlivosť o novorodencov alebo terapeutickú starostlivosť) a materiálnu pomoc (lieky, stravu, prístrešie a pod.). V prípadoch, keď je to nutné, taktiež staviame zdravotnícke zariadenia.

Pomáhame liečiť deti v núdzi, obete živelných pohrôm alebo ozbrojených konfliktov. Naše zdravotnícke projekty pomáhajú okamžite i dlhodobo, niektoré liečebné programy trvajú desaťročia. Naše tímy ročne vyšetria tisíce pacientov.

Reagujeme na katastrofy 

Dokážeme rýchlo reagovať na mimoriadné udalosti. 15. decembra 2013 vypukla v Južnom Sudáne občianska vojna, kde hneď v prvý deň prišli o život tisíce ľudí. Ďalšie státisíce opustili svoje domovy a hľadali úkryt. V tej dobe sme už v zemi mali svoj tím, ktorý i navzdory zlej bezpečnostnej situácií okamžite začal pomáhať obetiam. Už 17. decembra sme jedinej fungujúcej nemocnici v meste (Juba Teaching Hospital) poskytli zdravotnícky materiál, chirurgické potreby a lieky. Následne MAGNA otvorila zdravotné centrum v tábore pre viac ako 100 000 vysídlených ľudí a do dnešného dňa im poskytuje nevyhnutné očkovanie a ďalšiu zdravotnú pomoc.

Dokonce aj keď práve nepôsobíme v zemi, kde katastrofa vznikne, sme schopní na ňu reagovať do niekoľkých dní. Keď v roku 2013 zasiahol Filipíny zničujúci tajfún, naše tímy dorazili na tretí deň po katastrofe na ostrov Cebu a okamžite začali s distribúciou humanitárnej pomoci – hygienických balíčkov, ryže a prístreškov pre 15 000 ľudí.

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť

K niektorým katastrofám sa schyľuje pozvoľna. Choroby ničia celú populáciu, nestabilita podrýva zdravotný systém, ľudia bývajú zámerne vylúčení z lekárskej starostlivosti. Našim poslaním je zaistiť zdravotnú starostlivosť, dlhodobo sa zameriavame na liečbu podvýživy,  pacientov s HIV/AIDS a s prehliadanými tropickými chorobami. 

Spolupracujeme s organizáciami a vládami, aby sme zlepšili zdravotnú starostlivosť a ukončili stav humanitárnej krízy.

Mobilné zdravotné jednotky

Vo vybraných krajinách vznikajú mobilné tímy, ktoré zaisťujú lekársku starostlivosť i v nedostupných oblastiach. Len tak ošetríme čo najviac pacientov. V roku 2016 cestoval náš mobilný tím cez obliehané územie v oblasti Homs v Sýrii. Za pol roka sme pomohli viac než 50 000 ľuďom.

Zlepšujeme prístup k zdravotnej starostlivosti

Staviame a renovujeme nemocnice, zriaďujeme ambulancie i kliniky. V roku 2010 zemetrasenie na Haiti výrazne ochromilo zdravotnú infraštruktúru a tým i prístup pacientov k lekárovi. Nemocnice, zdravotné centrá a kliniky boli buď zničené alebo poškodené do takej miery, že sa v nich nedalo pracovať. Preto MAGNA ako súčásť svojej humanitárnej aktivity, okrem urgentnej záchrany ľudských životov, vybudovala a kompletne zariadila zdravotné centrum pre matku a dieťa v Port-au-Prince.

Viac o zdravotnej pomoci

DR KONGO. Iboko. 2018. © Martin Bandžák/MAGNA

Riadenie projektov

Za implementáciu humanitárnych projektov je zodpovedné operačné centrum v Bratislave na Slovensku. Rozhoduje o personálnych, logistických a finančných prostriedkoch potrebných k implementácii a riadeniu misie a projektov.

Okrem toho v priebehu celého roka monitoruje projekty pomocou nástrojov, ako sú mesačné správy vypracované terénnymi tímami alebo štvrťročné hodnotenie realizované riadiacimi pracovníkmi. Spracováva tiež výročnú správu, ktorá obsahuje informácie o aktivitách vykonávaných v teréne a o získaných zdravotníckych dátach.

Všetky projekty sú podrobne popísané ešte predtým, než reálne začnú, a sú hodnotené po celú dobu svojho trvania. V prípade potreby dochádza k revízii jasne definovaných kvantitatívnych, ale tiež kvalitatívnych cieľov. Doba trvania nášho zásahu je určená len na základe týchto jasne definovaných potrieb, které sú v priebehu misie postupne prehodnocované. Projekty a potreby sú hodnotené priebežne prostredníctvom štandardizovaného systému zberu dát a za pomoci priebežne vytváraných štúdií.

Každý MAGNA projekt má svoj podrobný rozpočet, ktorý je v priebehu roka na pravidelnej báze prehodnocovaný. Projektoví koordinátori sledujú rozpočty jednotlivých projektov s cieľom zaistiť, aby všetky operácie boli vykonávané zodpovedne a v súlade s cieľmi projektu. Všetky rozpočty sú kontrolované a podliehajú schvaľovaniu predstavenstvom MAGNA.

MAGNA väčšinu svojich projektov zaisťuje a prevádzkuje samostatne. V ojedinelých prípadoch je možné poskytnúť finančnú podporu taktiež iným humanitárnym organizáciám, komunitným skupinám alebo zdravotníckym zariadeniam, s ktorými v určitých oblastiach spolupracujeme.

Finančná transparentnosť

LIBANON. Baalbeck. 2017. © Martin Bandžák/MAGNA

Spolupráce a partnerstvá

MAGNA spolupracuje s veľkým množstvom partnerov, medzi ktoré patria:

  • Ministerstvá zdravotníctva vo všetkých krajinách, kde implementujeme naše projekty, a to na okresnej, krajskej i národnej úrovni
  • Národné a medzinárodné nevládne organizácie
  • Európsky humanitárny fond (ECHO)
  • Medzinárodné organizácie jako WHO / UNICEF / WFP / UNFPA
  • Akademické inštitúcie

Tieto partnerstvá a spolupráce nám pomáhajú efektívne rozšíriť pokrytie a rozsah našich programov s cieľom zaistiť, aby z nich mal prospech čo najväčší počet ľudí, rovnako ako identifikovať osvedčené postupy a lekcie.

Nasledujeme uznávané medzinárodné štandardy pre zdravotnícku prax a humanitárnu oblasť. Patria medzi ne zdravotná politika Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ako aj kódex Červeného kríža.

MAGNA Partneri

KEŇA. Kombewa. 2008. Terapeutické jedlo v MAGNA vyživovacom centre. © Martin Bandžák/MAGNA

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem