Libanon

Report aktivít 2018

V roku 2018 MAGNA v Libanone realizovala lekárske a psychosociálne intervencie pre sýrskych utečencov v neformálnych osadách ako aj pre zraniteľné libanonské obyvateľstvo, postihnuté sýrskou krízou, v regióne Baalbek Hermel.

Prostredníctvom projektov MAGNA zabezpečila lekársku a psychologickú starostlivosť pre najmenej 40 000 ľudí v primárnom zdravotnom stredisku v Baalbeku a prostredníctvom mobilnej jednotky v konkrétnych osadách v oblasti Baalbek Hermel, ktorá hostí takmer 120 000 utečencov.

Systém zdravotnej starostlivosti v Libanone je preťažený a nemá takmer žiadnu kapacitu absorbovať ďalšie množstvo prípadov. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina služieb je prístupná iba na súkromných klinikách, vysoké ceny služieb sú pre sýrskych utečencov a zraniteľné libanonské obyvateľstvo najčastejšie uvádzanou bariérou v prístupe k zdravotnej starostlivosti. V roku 2018 13% utečeneckých domácností nemalo prístup k zdravotnej starostlivosti a viac ako polovica si nemohla dovoliť návštevu lekára a iné medicínske výdavky. Detské choroby, ako je horúčka, kašeľ a hnačka, sa v roku 2018 objavovali vo  zvýšenej miere. Násilie páchané na ženách a sexuálne a rodovo podmienené násilie je bežným problémom z pohľadu bezpečnosti sýrskych utečencov v Libanone.

Aktivity v číslach


21 270
ambulantných konzultácií

38 228 sýrskych utečencov malo prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti

695 registrovaných v rámci programu duševného zdravia

Situácia v krajine

Libanon je jednou z krajín, ktoré boli vážne zasiahnuté sýrskou krízou. S počtom obyvateľov menej ako 6 miliónov má najvyšší počet sýrskych utečencov na obyvateľa. Od decembra 2018 bolo v krajine zaregistrovaných okolo 950 000 sýrskych utečencov. Odhaduje sa však, že Libanon otvoril svoje hranice približne 1,5 miliónu sýrskych utečencov. Viac ako polovica utečencov sú deti, ktoré utiekli pred vojnou v Sýrii so svojimi rodinami a čelia vážnym zdravotným problémom, ako aj problémom v oblasti duševného zdravia. Väčšina, (76%) vysídlených Sýrčanov, žije pod hranicou chudoby. Chýbajúce doklady bránia utečencom v prístupe k základným službám a legálnemu zamestnaniu, obmedzuje to ich voľný pohyb a zvyšuje riziko pokút, zatknutí, zadržania, vykorisťovania a vyhostenia.

Podľa libanonských štatistík žije v krajine pod hranicou chudoby aj 1,5 milióna zraniteľných Libanoncov, z toho 470 000 sú deti. Celkový počet ľudí v núdzi v Libanone predstavuje približne 3,3 milióna.

Duševné zdravie a psychosociálna podpora

Počas našej práce v Libanone MAGNA zistila, že v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory sú tiež veľmi vysoké a neuspokojené potreby. Preto vo februári a marci MAGNA uskutočnila rýchle hodnotenie s cieľom identifikovať psychosociálne potreby a existujúce zdroje v ôsmich osadách a v zdravotníckom centre Baalbek-Hermel. Pokiaľ ide o duševné zdravie / psychosociálne problémy sýrskych utečencov a zraniteľného libanonského obyvateľstva, všetci účastníci hovorili o problémoch so strachom, úzkosťami, nespavosťou, spoločenského vylúčenia a domáceho násilia. Tieto príznaky sa vyskytujú u dospelých aj detí a táto symptomatológia má tendenciu byť súčasťou klinického obrazu akútneho stresu. Najmä keď hovoria o obavách, zdôrazňujú, že deti “bojujú” s lietadlami alebo hlasmi. Vzhľadom na to, že sýrsky konflikt pretrváva, nestabilita a neistota naďalej ovplyvňujú každodenný život chlapcov, dievčat aj ich opatrovateľov v Libanone, čím ďalej zhoršujú podmienky v oblasti  ochrany vrátane možnosti zneužívania, zanedbávania, vylúčenia a zneužívania detí, napríklad najhorších foriem detskej práce. Základný prieskum ukázal, že 42% sýrskych detí má vyššiu úroveň normálneho stresu, čo má negatívny vplyv na fyzický, kognitívny, emocionálny a sociálny vývoj chlapcov aj dievčat.

Táto analýza zdôraznila problémy duševného zdravia a psychosociálnych potrieb a nutnosť realizovať projekt v oblasti psychosociálnej podpory, ako súčasť projektu primárnej zdravotnej starostlivosti.

Baalbeck - Hermel

MAGNA sa v roku 2018 zamerala na zraniteľné dievčatá, chlapcov, ženy a mužov postihnutých Sýrskou krízou. Zamerali sme sa na zlepšenie prístupu ku kvalitným preventívnym a liečebným službám primárnej zdravotnej starostlivosti vrátane reprodukčného zdravia a psychosociálnych služieb. Aktivity sa zamerali predovšetkým na zlepšenie služieb pre tehotné a dojčiace ženy a deti do 5 rokov.

Statické primárne zdravotné stredisko v Baalbeku a mobilná zdravotnícka jednotka navštevujúca neformálne utečenecké osady poskytovali všeobecné zdravotné a lekárske konzultácie, ako aj lekárske konzultácie pre deti do 5 rokov vrátane liečby a monitorovania prenosných chorôb a neprenosných chorôb a liečby detských chorôb. Miestny personál, ktorý MAGNA vyškolila, poskytoval aj špecializované zdravotnícke služby, ako sú individuálne dojčenie a výživa pre matky s deťmi do 5 rokov, špecializované postnatálne a neonatálne konzultácie a individuálne prenatálne konzultácie. Sestry a pôrodné asistentky zabezpečovali prenatálnu, ošetrovateľskú a postnatálnu starostlivosť o ženy a matky. Okrem toho sa uskutočnili konzultácie o výhradnom dojčení, dojčení a kŕmení malých detí. Pacienti so závažnými zdravotnými komplikáciami boli odporučení do špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Naši zdravotníci a špeciálne vyškolení psychológovia reagovali na psychosociálne potreby cieľovej populácie prostredníctvom štruktúrovaných a vekovo vhodných skupinových terapií a individuálnych psychosociálnych aktivít vrátane rekreačných aktivít, budovania zručností a základných vzdelávacích aktivít pre deti.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
97%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem