Sýria

Report aktivít 2018

V roku 2018 MAGNA v spolupráci so svojimi partnermi realizovala v Sýrii dve intervencie, ktoré sa zameriavali na naliehavé potreby zraniteľného, vojnou postihnutého, sýrskeho obyvateľstva a zabezpečili zlepšený prístup k vysokokvalitnej pôrodníckej, reprodukčnej, novorodeneckej a detskej zdravotnej starostlivosti.

Jednu v nemocnici Al-Ekha, v jednej z najväčších nemocníc pre pôrodníctvo, reprodukčné zdravie a gynekologickú chirurgiu v severozápadnej Sýrii v blízkosti táborov pre vnútorne vysídlených Sýrčanov v okolí mesta Atmeh. Druhý projekt sme realizovali v nemocnici v obkľúčenej severnej časti provincie Homs, ktorá bola ťažko dostupná. Z bezpečnostných dôvodov sa ale projekt musel presunúť do nemocnice Al Farabi neďaleko hranice medzi opozíciou a vládnymi silami v provincii Aleppo.

 

Aktivity v číslach


56 394
ambulantných konzultácií

75 000 žien malo prístup k vysokokvalitnej pôrodníckej a gynekologickej starostlivosti

1 034 asistovaných pôrodov (vrátane cisárskych rezov)

1 814 hospitalizovaných pediatrických pacientov

339 liečených obetí sexuálneho násilia

23 189 ľudí vzdelaných v oblasti reproduktívneho zdravia, hygieny, výživy

Situácia v krajine

V roku 2018, sýrsky konflikt vstúpil do ôsmeho roku trvania a naďalej spôsoboval masívne vysídľovanie obyvateľstva, straty na životoch, ničenie infraštruktúry a obrovské utrpenie civilistov. Humanitárnu pomoc potrebovalo viac ako 13 miliónov ľudí. Počet obetí konfliktu sa odhaduje na 400 000 až 500 000 životov. V roku 2018 zdokumentovala Sýrska sieť pre ľudské práva 6.964 civilných obetí.

Zaznamenali sme aj významné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Útoky proti civilistom, mučenie a tiež bezprecedentné útoky na zdravotnícke zariadenia sa stali súčasťou bojovej taktiky. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2018 zaregistrovala najmenej 137 útokov na zdravotnícke zariadenia, pričom 97 zdravotníkov prišlo o život a 169 bolo zranených. Toto ohrozenie je jedným z dôvodov, ktoré obmedzujú poskytovanie humanitárnej a zdravotníckej pomoci v niektorých oblastiach.

Situácia v provincii Idlib a v okolitých oblastiach provincií Hama a Aleppo, ktoré sú pod kontrolou povstalcov, je na hranici humanitárnej katastrofy. V Idlibe žilo viac ako 3 milióny ľudí, z nich asi 1,9 milióna sú vnútorne vysídlení Sýrčania. Mnohí museli počas konfliktu utekať už druhý alebo tretíkrát na nové miesto, kde dočasne žijú. Poskytovanie pomoci do týchto oblastí, najmä do oblastí s vysokou koncentráciou najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, zostáva veľmi obmedzené. Akútny je nedostatok zdravotníckych služieb, zdravotníckych zariadení, materiálu, liekov a zdravotníckych pracovníkov.  V roku 2018 sa ešte zvýšila aj priamymi útokmi na zdravotnícke zariadenia v tejto oblasti.

Prieskum nenaplnených zdravotníckych potrieb, v júli 2018 ukázal, že takmer polovica domácností v Idlibe uviedla ohrozenie a strach pri pobyte mimo domova ako hlavnú prekážku prístupu k zdravotníckym službám. Podľa prieskumu REACH z októbra 2018 v provinciách Hama, Idleb a Aleppo bola v skúmaných komunitách zdravotná starostlivosť pre viac ako tri štvrtiny hodnotených ľudí najvyššou prioritou. 65% hodnotených komunít ale uviedlo, že v komunite nefungujú zdravotnícke zariadenia.

Severný Homs a Al Farabi

MAGNA v spolupráci so svojimi partnermi prevádzkovala nemocnicu v ťažko prístupnej oblasti Severný Homs. Vyškolili sme miestny zdravotnícky personál, ktorý poskytoval lekársku odbornú pomoc. Vrátane komplexnej pohotovostnej služby a nepretržitej starostlivosti o ženy v reprodukčnom veku. Využívali rozšírené chirurgické služby existujúcich operačných sál. MAGNA tiež podporila prevádzku mobilnej ambulancie v oblasti, ktorá zvýšila prístup k zdravotnej starostlivosti pre vnútorne vysídlených ľudí, ako aj pre pôvodné obyvateľstvo postihnuté konfliktom.

Po útoku vládnych síl v apríli 2018 a po bezpečnostných hrozbách pre našich zdravotníkov, ako aj z dôvodu zlej bezpečnostnej situácie a vysídlenia približne 27 000 ľudí z oblasti Severný Homs do severozápadnej časti krajiny sme sa rozhodli presunúť aj projekt.

Začali sme preto prevádzkovať nemocnicu Al Farabi s aktivitami zameranými na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva najmä deti, ženy, staršie osoby, zranených a ľudí žijúcich s chronickými chorobami bez ohľadu na ich náboženstvo, pohlavie a bez ohľadu na to, s ktorou stranou konfliktu sympatizujú. V novej oblasti sme pokračovali aj v poskytovaní materskej a reprodukčnej starostlivosti v novej oblasti. Mobilná jednotka sa využívala na okamžitý transport pacientov so život ohrozujúcimi zraneniami alebo chorobami, ako aj pre ženy, ktoré potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Nemocnica Al Ekha, Atmeh

Nemocnica Al Ekha sa nachádza sa neďaleko sýrsko-tureckých hraníc, v tesnej blízkosti systému táborov pre vnútorne vysídlených pri meste Atmeh, v okrese Dana v provincii Idlib. Kempy sú najväčšie v severozápadnej Sýrii s počtom obyvateľov presahujúcim 500 000. Nemocnica má dve operačné sály, oddelenie pre vysokorizikové tehotenstvá, postnatálnu starostlivosť a pooperačnú starostlivosť a poskytuje aj novorodeneckú inkubátorovú starostlivosť, pričom k dispozícii je 6 inkubátorov, ktoré fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je to hlavná nemocnica, ktorá prijíma aj prípady z blízkych zdravotníckych stredísk, mobilných kliník a od komunitných zdravotníckych pracovníkov

MAGNA zvýšila kapacitu nemocnice tak, aby bola schopná reagovať na potreby miestneho obyvateľstva, a zvýšila prístup k reprodukčným, materským, novorodeneckým zdravotníckym službám a špecializovanej komplexnej záchrannej a pôrodníckej starostlivosti, vrátane bezpečnej transfúzie krvi alebo špecializovaných zákrokov poskytovaných tehotným ženám a novorodencom s komplikáciami ohrozujúcimi ich život. Komplexná starostlivosť zachraňuje životy 75% žien, ktoré by inak zomreli počas tehotenstva a pôrodu, a 25% žien, ktoré by zomreli po pôrode. Prevádzka ambulancie v nemocnice zvýšila aj prístup zraniteľných skupín obyvateľstva postihnutého konfliktom žijúcich v táboroch k pohotovostnej lekárskej starostlivosti. MAGNA tiež školila zdravotnícky personál v komplexnej pôrodníckej starostlivosti a reprodukčnej a gynekologickej starostlivosti vrátane reakcie na sexuálne násilie a tiež v oblasti posilnenia komunitných odporúčacích systémov.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
97%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem