Financie

Report aktivít 2019

Globálne MAGNA financie v roku 2019

Celosvetové príjmy MAGNA v roku 2019 dosiahli 4 017 509 €. Aj vďaka podpore súkromných darcov, môžeme rýchlo a nezávisle zasahovať v čase humanitárnych katastrof. V roku 2019 dosiahol podiel súkromných darov 15%.

V roku 2019 poskytovala MAGNA zdravotnícku a humanitárnu pomoc v 6 krajinách sveta a vynaložila 3 713 569 € (95%) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu s darcami a administratívu dosiahli 205 139 € (5%).

Vaše dary každoročne pomáhajú realizovať tisíce konzultácií, prípadov poskytnutej liečby a očkovacích vakcín.

Na začiatku svojho vzniku sa MAGNA dobrovoľne zaviazala, že použije minimálne 80% získaných prostriedkov na realizáciu projektov a len 20% použije na získavanie darcov a zabezpečenie chodu organizácie. Využívanie prostriedkov MAGNA je prísne kontrolované a audity finančných správ sú verejne dostupné.

Odkiaľ pochádzajú peniaze?

V rámci snahy zabezpečiť našu nezávislosť sa snažíme udržiavať vysokú úroveň súkromného darov. V roku 2019 pochádzalo zo súkromných zdrojov 15% príjmov MAGNA. Umožnilo to viac ako 60 tisíc individuálnych darov. Medzi verejné inštitúcie poskytujúce financovanie MAGNA projektov patrili okrem inýho hlavne vlády Slovenska a Českej republiky, agentúr OSN ako UNICEF, WFP, OCHA a UNFPA.

Kde sa peniaze použili?

Afrika 77%
Stredný Východ 14%
Ázia 9%

Ako sa peniaze použili?

Celkové výdavky

Sociálna misia 95%
Získavanie finančných prostriedkov 3,5%
Manažment a všeobecná správa 1,5%

Sociálna misia - 95% celkového výdavku

Výdavky na program 98%
Podpora programu 2%
Ostatné humanitárne činnosti 0%

Výdavky na program podľa druhu 

Personálne 49%
Zdravie a výživa 21%
Preprava tovaru a skladovanie 17%
Výdavky na kancelárie  4,5%
Logistika a sanitácia 5%
Komunikácia 3%
Ostatné 0%

Najväčšia kategória výdavkov je určená na personálne náklady: 49 percent výdavkov zahŕňa všetky náklady súvisiace s miestnymi a aj medzinárodnými zamestnancami (vrátane leteniek, poistenia, ubytovania atď.).

Kategória zdravie a výživu zahŕňa lieky a zdravotnícke vybavenie, vakcíny, poplatky za hospitalizáciu a terapeutické jedlo. Dodávka týchto materiálov je zahrnutá v kategórii doprava a skladovanie.

Logistika a sanitácia zahŕňa stavebné materiály a vybavenie zdravotníckych centier, sanitárne a logistické potreby. Kategória ostatné zahŕňa napríklad granty pre externých partnerov a dane.

Financie zo Slovenska v roku 2019

Príjmy MAGNA na Slovensku v roku 2019 dosiahli 3.884.944€. V roku 2019 dosiahol podiel súkromných darov 12%. V roku 2019 podporila MAGNA zo Slovenska zdravotnícku a humanitárnu pomoc v 6 krajinách sveta a vynaložila 3.713.569€ (98%) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu s darcami a administratívu dosiahli 72.483€ (2%).

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem