Južný Sudán

Report aktivít 2019

V roku 2019 sa MAGNA v Južnom Sudáne zamerala na projekty v oblasti zdravia matiek a detí, reprodukčného zdravia a výživy.

 V oblasti Duk Pagaak v okrese Duk v štáte Jonglei sme zriadili stabilizačné centrum, centrum primárnej zdravotnej starostlivosti a mobilnú jednotku.

Pred intervenciou MAGNA zdravotné a nutričné služby v Duk Pagaak vôbec neexistovali. Tehotné ženy a deti kráčali z Duk Pagaak do Duk Padiet aj viac ako 6 hodín, aby získali prístup k zdravotníckej a nutričnej starostlivosti. Ich putovanie za zdravotnou starostlivosťou bolo navyše poznačené veľkými bezpečnostnými rizikami. Spoločný rýchly prieskum zdravia a výživy, ktorý uskutočnil tím MAGNA a Okresný zdravotný úrad vo februári 2018, odhalil prílev obyvateľov zo susedných okresov (napr. z oblasti Ayod) do Duk Pagaak, čím sa ešte zvýšil počet vnútorne vysídlených osôb a zvýšilo sa zaťaženie existujúcich zariadení, kde MAGNA poskytuje starostlivosť.

Zdravotné stredisko MAGNA v Duk Pagaak sa stalo jediným prístupným zdravotníckym zariadením aj pre ľudí z rôznych vzdialených lokalít, ktorí hľadajú lekársku pomoc.

Situácia v krajine

Dlhodobé vplyvy občianskej vojny v Južnom Sudáne spôsobili jednu z najväčších komplexných humanitárnych kríz súčasnosti. V roku 2019 potrebovalo humanitárnu asistenciu a ochranu 7,1 milióna ľudí. Konfliktom bolo vysídlených 4,2 milióna ľudí, pričom 2,2 milióna sú vnútorne vysídlení a 2 milióny sú ako utečenci v susedných krajinách. Hlavnými faktormi počas celého trvania konfliktu, ktoré spôsobujú zhoršovanie situácie a zvyšovanie počtu vysídlených sú násilie a nízka bezpečnosť, miestne a medzietnické konflikty, krádeže dobytka spojené s vraždením, znásilňovaním a rabovaním, zriedkavá dostupnosť základných služieb, takmer neexistujúca sieť zdravotníckych zariadení, vysoká úroveň chudoby, neustály nedostatok potravín pre viac ako polovicu populácie a hroziaci hladomor, ako aj obmedzené možnosti zaistenia živobytia. Vo vážnom ohrození nedostatkom potravín bolo na začiatku roka 2019 takmer 6,2 milióna obyvateľov Južného Sudánu (asi 54%).

V roku 2019 nemalo prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti približne 4 472 000 obyvateľov Južného Sudánu. Zdravotný systém krajiny, ktorá vznikla v roku 2011, je takmer úplne nefunkčný z dôvodu dlhodobej občianskej  vojny a neexistujúcej infraštruktúry.

Krajina je úplne závislá od medzinárodnej humanitárnej pomoci. Viac ako tri štvrtiny zdravotníckych zariadení prevádzkujú zahraničné mimovládne organizácie. Iba asi pätina všetkých zdravotníckych zariadení v krajine je plne funkčných.

Duk Pagaak

Podvýživa

V reakcii na akútnu podvýživu, ktorá v okrese Duk ohrozuje život mnohých detí, MAGNA zaviedla preventívne, skríningové a liečebné postupy pre liečbu stredne ťažkej a závažnej akútnej podvýživy pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva - deti vo veku 6 - 59 mesiacov a tehotné a dojčiace ženy. Zamerali sme sa na ťažkú ​​akútnu podvýživu (SAM), pričom naša činnosť pozostáva z komunitných aktivít, ako sú MUAC skríning komunitnými zdravotníckymi pracovníkmi, suplementácia vitamínu A a odčervovanie, ambulantná liečba a hospitalizácie pre najťažšie prípady. Závažná akútna podvýživa je najextrémnejšou formou podvýživy, ktorá vystavuje deti hrozbe úmrtia deväťkrát viac ako ich zdravých vrstovníkov.

Pokračovali sme aj v zlepšovaní prístupu k zdravotnej starostlivosti najzraniteľnejších skupín obyvateľstva zameraním sa na hlavné príčiny chorobnosti a úmrtnosti. Pri programovaní využívame integrovaný prístup a zlepšujeme prístup komunity ku kvalitnej zdravotnej a výživovej starostlivosti vytvorením dobre štruktúrovaného a funkčného tímu zameraného na najzraniteľnejšie oblasti v Duk Pagaak. Nielenže nám to umožnilo znížiť vzdialenosť a čas strávený pri dosahovaní zdravotníckych a nutričných služieb, ale tiež zlepšilo celkovú reakciu na potreby obyvateľstva. Pomohli sme posilniť schopnosti zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní kvalitných zdravotníckych služieb prostredníctvom odbornej prípravy založenej na spôsobilostiach, čo umožní zvýšenie kvality ľudských zdrojov pre lepšiu udržateľnosť zdravotnej starostlivosti.

Zdravie pre matku a dieťa

MAGNA postihnutému obyvateľstvu pomáhala aj poskytovaním primárnej zdravotnej starostlivosti a zvyšovaním pripravenosti na vypuknutie epidémií so zameraním predovšetkým na vnútorne presídlené osoby, dievčatá, chlapcov, mužov a ženy postihnuté zraniteľnými konfliktmi. Zdravotnícku a nutričnú pomoc MAGNA poskytovala v centre primárnej zdravotnej starostlivosti umiestnenom v Pagaaku a v Tindire a za pomoci mobilného tímu.

Zdravotnícky personál poskytoval ošetrenie a liečbu všetkým pacientom, vrátane detí do 5 rokov s ťažkou a stredne závažnou akútnou podvýživou a zdravotnými komplikáciami. Uskutočnil sa skríning v komunite a osoby, u ktorých sa zistilo, že sú podvyživené, boli odoslané do ambulantnej starostlivosti na lekárske a nutričné vyšetrenie. Nutričné aktivity sú veľmi dôležitou súčasťou komplexných humanitárnych zásahov v tejto oblasti. Situácia v okrese Duk Pagaak bola koncom roka 2019 považovaná za jednu z najvážnejších v celom Južnom Sudáne, keď po katastrofálnych povodniach, podľa analýzy integrovanej klasifikácie fáz potravinovej bezpečnosti v januári 2020 patril Duk Pagaak do druhej najhoršej fázy a asi 40 000 ľudí v Južnom Sudáne žilo v katastrofickej fáze predovšetkým v okresoch Akobo, Duk a Ayod v Jonglei.

Lekársky tím MAGNA sa zameriaval na liečbu najčastejších chorôb ako malária, hnačkové ochorenia, infekcie dýchacích ciest a infekcie kože, ktoré sú aj najčastejšou príčinou úmrtí najmä u detí do 5 rokov.

Zároveň zariadenie MAGNA v Duk Pagaak umožnilo bezpečné pôrody vykonávané odborným zdravotným personálom, zatiaľ čo veľa pôrodov prebehlo aj doma pod vedením kvalifikovaných pôrodných komunitných pracovníčok.

MAGNA pôsobí v Južnom Sudáne od roku 2011.

AKTIVITY V ČÍSLACH

41 437
AMBULANTNÝCH KONZULTÁCIÍ

5 705
PODVÝŽIVENÝCH DETÍ V PROGRAMOCH VÝŽIVY

231
VÝŠKOLENÝCH ZDRAVOTNÍKOV

FINANCIE

V roku 2019 vynaložila MAGNA v Južnom Sudáne 584 225 € na prevádzkovanie zdravotníckych programov a humanitárnej pomoci.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem