Kambodža

Report aktivít 2019

MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002, keď začala poskytovať liečbu a podporu HIV pozitívnym pacientom a v boji proti AIDS je jedným z najväčších poskytovateľov pomoci v krajine. 

MAGNA je aj hlavným partnerom Ministerstva zdravotníctva a Národného programu boja proti HIV/AIDS a tiež mentorom pre mentálne zdravie chronických pacientov. Liečebné postupy, ktoré MAGNA zaviedla sú dnes zavedené na celonárodnej úrovni.

Okrem starostlivosti o siroty prevádzkujeme zdravotnícke programy v nemocniciach ako je Národná pediatrická nemocnica, okresné nemocnice v provinciách Siem Reap, Battambang, Takeo a Kampong Cham

Naš program umožňuje komplexne vyvinúť spôsob ako zastaviť prenos HIV z matky na dieťa v 99,6 percentách prípadov.

Situácia v krajine

Kambodža patrí medzi najchudobnejšie krajiny juhovýchodnej Ázie. Počet obyvateľov krajiny v roku 2019 dosiahol okolo 16,5 milióna. Pod hranicou chudoby podľa oficiálnych štatistík žije 13,5 percenta obyvateľov, pričom v niektorých poľnohospodárskych oblastiach pod hranicou chudoby žijú až dve tretiny z nich. Situácia je o to vážnejšia, že milióny ľudí, žijú len tesne nad stanovenou hranicou chudoby. V krajine tiež dlhodobo pretrvávajú veľké rozdiely v úrovni zdravotníckej starostlivosti a znepokojivo vysoký výskyt infekčných a chronických ochorení. Vo zdravotných centrách chýba vybavenie, zdravotní odborníci nemajú dostatočné vzdelanie a často ani možnosť uspokojiť zdravotné potreby ľudí žijúcich v odľahlých častiach krajiny.

Krutý režim Červených Kmérov za štyri roky (1975-1979) vyvraždil štvrtinu národa, počet obetí sa odhaduje na 1,5 až 3 milióny. Červených Kmérov porazila vietnamská armáda na prelome 70. A 80.rokov, no Kambodža sa začala postupne zviechať až pred koncom minulého storočia. Chudoba a hlad však boli na každom kroku. Epidémia HIV/AIDS Kambodžu postihla v druhej polovici 90.rokov. Spôsobili ju do Kambodže vyslaní vojaci z kontingentu OSN UNTAC. Výsledkom boli stovky tisíc nakazených a desaťtisíce mŕtvych na HIV/AIDS.

HIV/AIDS

Kambodža sa v posledných rokoch zamerala na rozšírenie komplexnej liečby HIV/AIDS a poskytovanie zdravotnej pomoci chudobným ľuďom a ohrozeným skupinám. Cieľom vlády je, aby mali chorí lepší prístup k antiretrovirálnej liečbe. Vďaka nej majú HIV pozitívni pacienti dlhší a kvalitnejší život, avšak komplexné sledovanie ich následného zdravotného stavu a psychosociálna starostlivosť sú stále nedostatočné. Tento fakt vedie k vysokému riziku virologického zlyhania.

Celkovým cieľom programov MAGNA je znížiť úmrtnosť a chorobnosť pediatrických pacientov, dospievajúcich a tehotných žien žijúcich s HIV a to vytvorením a implementáciou integrovaného prístupu k liečbe a starostlivosti a psychosociálnym podporným programom. Aktivity zlepšujú detské lôžkové a ambulantné služby pre deti žijúce s HIV/AIDS, uľahčujú prístup k lekárskej pomoci vrátane antiretrovirálnej liečby, testovaniu a tiež zabráňujú prenosu HIV z matky na dieťa prostredníctvom siete zdravotníckych zariadení. Projekt sa zameriava aj na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o ľudí žijúcich s HIV v prechodných domovoch a na poskytovanie zdravotníckych vzdelávacích aktivít pre deti a komunity.

S cieľom lepšie riešiť psychosociálne problémy v súvislosti s HIV program zvyšuje úroveň zapojenia komunity do liečby, starostlivosti a podpory ľudí s HIV a ich rodín. Programy realizované v krajine maximalizujú dlhodobú účasť pacientov v liečebných programoch a zvyšujú kvalitu starostlivosti a minimalizujú chorobnosť a úmrtnosť. Program integruje lekárske ošetrenie, vzdelávanie pacientov, emocionálnu a sociálnu podporu do komplexného riešenia. Na dosiahnutie tohto cieľa sa zameriavame aj na posilnenie prepojení medzi zdravotníckymi zariadeniami a komunitnou starostlivosťou. Tento komplexný prístup vedie k zlepšeniu účinnosti a trvanlivosti antiretrovírusovej terapie a optimalizácii dodržiavania liečby, aby sa zabránilo virologickému zlyhaniu.

Celkovo boli dospievajúci a pediatrickí pacienti s HIV vo vybraných kohortoch nemocníc schopní vyrovnať sa s bežnými vývojovými problémami a nadobudnúť sebadôveru vďaka zlepšeným vedomostiam z hľadiska dodržiavania a riadenia liečby a reprodukčného zdravia vrátane SGBV.

Pacienti absolvovali 13 920 individuálnych poradenských stretnutí na 3 pracoviskách pre deti a dospievajúcich (5 868 detských a 8 052 dospievajúcich pacientov), 6 742 lekárskych konzultácií s 1 644 testami vírusovej nálože.

Uskutočnilo sa 68 podporných skupín, aby sa pripravili na presun z liečebného programu pre deti do programu pre dospelých 38 lekárov a poradcov absolvovalo tréning na poradenstvo v oblasti zlepšenia adherencie na liečbu.

MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002.

AKTIVITY V ČÍSLACH

3 295
DETI V HIV/AIDS PROGRAMOCH

21 339
AMBULANTNÝCH KONZULTÁCIÍ

38
EDUKOVANÝCH ZDRAVOTNÍKOV NA ZLEPŠENIE ADHERENCIE PACIENTOV

FINANCIE

V roku 2019 vynaložila MAGNA v Kambodži 152 508 € na prevádzkovanie zdravotníckych programov a humanitárnej pomoci.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem