Svetový deň výživy vyzýva hlavne k boju proti hladu a podvýžive

16. 10. 2012

Zdieľať

Bratislava, 16.október 2012 | Svetový deň výživy, ktorý si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska vyzýva hlavne k zvyšovaniu povedomia o hlade a chudobe a k celosvetovej spolupráci. Tá by mala viesť k zabezpečeniu základného ľudského práva – práva na potraviny – pre všetkých obyvateľov planéty. Zároveň nadväzuje na Svetový potravinový summit z roku 1996, na ktorom účastníci prijali za cieľ zníženie počtu hladujúcich vo svete o polovicu najneskôr do roku 2015.

Slovenská humanitárna organizácia Magna Deti v núdzi (MAGNA) sa zameriava vo svojich zdravotných projektoch aj na liečbu detskej podvýživy. Má bohaté skúsenosti s distribúciou jedla, s monitorovaním týchto distribúcií a prispievaním k náhradným nutričným programom. MAGNA sprostredkúva zdravotné zásoby a balíčky s jedlom pre podvyživené deti na troch kontinentoch sveta.

“Je to taký malý zázrak, keď vidíte dieťa v ťažkom stave podvýživy a už po necelých 2 mesiacoch liečby stojí samé na nohách, príjíma normálnu stravu a teší sa zo života a nielen ono, ale aj jeho matka.” hovorí Andrea Stránska, MAGNA koordinátorka nutričného projektu v Demokratickej republike Kongo.

Výživa je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravie človeka. Vo svete však vplyvom podvýživy zomiera ročne podľa odhadov Svetového potravinového programu 6 miliónov detí vo veku do 5 rokov. Chudobné deti žijú vo väčšom riziku, že budú trpieť vážnymi ochoreniami, hladom a podvýživou. Deti trpiacie podvýživou sú nútené žiť týždne, niekedy celé mesiace s denným prídelom potravy, ktorý je nedostatočný a ktorého nutričná hodnota je nižšia ako 2.100 kalórií. To je minimum, ktoré potrebuje dieťa k zdravému vývoju.
MAGNA sprostredkúva tiež liečbu náhradnou terapeutickou stravou RUTF (ready to use food), ktorá je dizajnovaná a balená k okamžitému použitiu a výrazne napomáha k zvýšeniu hmotnosti a prísunu adekvátnych vitamínov a minerálov pre podvýživené deti. Hotové terapeutické jedlo je pasta na báze arašidov, ktorá neobsahuje vodu, a preto ho možno ľahko skladovať v horúcich podmienkach. Rodičia môžu túto liečbu podávať doma a zdravie dieťaťa a všeobecný rozvoj môže byť monitorované pri návštevách MAGNA nutričných centier. Deti trpiace komplikáciami vážnej akútnej podvýživy, ktoré si vyžadujú vysoko špecializovanú, rýchlu lekársku reakciu sú hospitalizované a monitorované v MAGNA stabilizačných centrách.

Aktuálne MAGNA prevádzkuje nutričné programy v Kambodži, Kongu, Južnom Sudáne a na keňsko – somálskych hraniciach pre viac ako 10.000 pacientov.

Pomáhať spolu s Magnou TU a TERAZ a stať sa Magna Záchrancom pre deti v núdzi môže už každý! Vďaka Vám budú môcť tieto deti prežiť každý ďalší deň – dostanú zdravotnú starostlivosť, lieky a nebudú trpieť hladom.

Váš príspevok vo výške 3 € dokáže zabezpečiť terapeutickú stravu pre podvýživené dieťa na celý mesiac.

Zaslaním SMS s textom MAGNA v hodnote 3 eur na skrátené číslo 806, si aktivujetepravidelné mesačné prispievanie na podporu detí v núdzi.

Aktuálne informácie o prebiehajúcich projektoch, ktoré sú realizované aj z vyzbieraných finačných prostriedkov cez SMS obdržia prispievatelia buď cez informačnú SMS (záleží na konkrétnom operátorovi) alebo môžu sledovať projekty prostredníctvom webových stránok www.magna.sk či facebookovej stránky.

Z pravidelného prispievania sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť. Stačí zaslať SMS s textom MAGNA STOP na skrátené číslo 806. Po zaslaní takejto SMS budete z pravidelného prispievania vyradený. Viac info na : www.magna.sk


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia