KEŇA: Už 180 žien vstúpilo do nášho programu na zastavenie HIV/AIDS

08. 10. 2007

Zdieľať

PMTCT program v Keni úspešne pokračuje. V programe je zaregistrovaných už viac ako 180 žien a narodilo sa už viac ako 70 bábätok. Pribudli nám aj dvojičky a dokonca hneď 2 páry. Aby to bolo spravodlivé, jeden pár v Nyahere a 1 pár v Kombewe. Veľmi sa z toho tešíme, pretože pôrod dvojičiek a prežitie oboch bábätok po pôrode je vždy výzvou pre všetkých – personál nemocnice, maminu, ktorá je HIV pozitívna a aj pre náš Magna tím. Všetky štyri dievčatká a aj mamičky sú v poriadku.

Pre úspech programu je nutný komplexný prístup ku klientovi. PMTCT, prevencia prenosu HIV z matky na dieťa má 3 základné zložky: prevencia počas tehotenstva, pôrodu a bezpečné kŕmenie pre bábätko. Na jednej strane sú nutné prevenčné zásahy v podobe liekov (napríklad podanie špeciálnych liekov počas tehotenstva, pri pôrode, či bábätku po pôrode, ARV terapia), správna výživa, niečo ako hmotná zložka programu. Na druhej strane je to vzdelávanie, poradenstvo a individuálny prístup ku klientovi a jeho potrebám, nehmotná zložka programu. Kým pri hmotnej zložke a vzdelávaní postupujeme podľa všeobecnej stratégie, neopomíname ani individuálny prístup a asistenciu, pretože všetky klientky majú rovnaký problém „HIV a zabrániť jeho prenosu“, ale situácia každej z nich je iná. Niektoré sú vdovy a žijú samé, niektoré žijú v širšej rodine, niektoré zverejnili svoj status, iné sa boja, niektoré manželia podporujú a spolupracujú, iné to pred manželmi taja.

Pokračujeme v aktivitách ako sú návštevy v teréne, poradenstvo, riešenie urgentných situácií, súvisiacich so zdravotným stavom klientok či bábätok, organizácia mother classov, vzdelávanie terénnych pracovníkov a matiek, zabezpečenie plynulých dodávok mlieka, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prípadne liekov v prípade potreby.  

V spolupráci s miestnymi partnermi zabezpečujeme na individuálnej báze, v prípade nutnosti, nutričnú podporu pre klientky či ich rodinných príslušníkov.

Spomínate si na malého Jamesa, ktorého sme vám predstavili v prvých správach z terénu?

Po troch mesiacoch je krásne bábätko vážiace cez 4 a pol kilogramu a stále priberá.
James je sirota, stará sa o neho auntie – „veľká teta“. A stará sa o neho vzorne. 

Auntie je manželka brata Pamelinho otca. Pokiaľ zomrie otec dieťaťa/manžel, starostlivosť o matku a dieťa preberá ďalší muž v rodine. Môže to byť matkin alebo manželov brat, otec alebo strýko. Africké rodiny sú veľmi rozvetvené a každý (hlavne mužský člen) má svoje povinnosti voči ostatným rodinným príslušníkom. Každá „pozícia“ v rodine má prívlastok „veľký/á“ „malý/á“. Napríklad „malá mama“ je mladšia sestra ženy a „veľká mama“ je sestra muža/manžela alebo manželka staršieho brata či strýka. V prípade, že sa niečo prihodí v rodine (ochorie či zomrie hlavný mužský člen), tak „veľký/á“ musia prevziať zodpovednosť a starostlivosť o túto rodinu. A len v prípade, že to nie je možné, tak túto povinnosť preberajú „malí príslušníci“. Veľký/á teda znamená, že je to osoba z mužskej línie a je staršia vo vzťahu ku osobe, o ktorú sa stará.

Jamesova auntie má v starostlivosti ešte ďalšie 4 maloleté deti. Po výchove svojich vlastných detí sa stará o siroty v rodine, pretože jej manžel je jediný a najstarší mužský člen. A asi nie je nutné zdôrazňovať, že drvivá väčšina detí osirie v Afrike, kvôli tomu, že ich rodičia zomrú na HIV/AIDS.

Simona Chytilová, Magna Deti v Núdzi PMTCT koordinátor v Keni.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia