Svetový deň boja proti AIDS 2011

01. 12. 2011

Zdieľať

BRATISLAVA, 1.12.2011 Svetový deň boja proti AIDS spája vždy 1. decembra  ľudí  na celom svete s cieľom zvýšiť povedomie o HIV/AIDS a taktiež demonštrovať medzinárodnú solidaritu v boji proti tomuto zákernému vírusu.

Na celom svete sa v tento deň už 23 rokov konajú tisíce udalostí a akcií od zhromažďovania prostriedkov prostredníctvom zábavno – vzdelávacích akcií, aktivít podporujúcich rast povedomia o HIV/AIDS až po spomienkové slávnosti a výzvy k aktivitám.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) je vírus oslabujúci imunitu, napadá imunitný systém človeka, ktorý sa následne veľmi komplikovane bráni pred infekčným ochorením. Vírus môže spôsobiť nevyliečiteľný a život ohrozujúci patologický stav zvaný AIDS.

Pacient postihnutý AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) má natoľko zníženú imunitnú odpoveď, že sa nedokáže uchrániť od bežných infekcií, ktorým sa ubráni zdravý jedinec.

Rok 2011 až 2015 budú tieto dni boja proti AIDS v znamení témy – “Dostaňme sa na nulu : Nula nových infekcií. Nulová diskriminácia. Nula úmrtí na AIDS”. Táto svetová kampaň má zvýšiť tlak na prístupnosť liečby pre všetkých.

Vo svete je vírusom HIV infikovaných okolo 34 miliónov ľudí. Z toho 2,1 miliónov tvoria deti. Až  90% nakazených žije v rozvojových krajinách a takmer 70% z nich v subsaharskej Afrike. Takmer 15 miliónov ľudí  potrebuje dostať antivírusovú liečbu (ARV), ale len tretina z týchto 15 miliónov ľudí žijúcich s HIV a potrebujúcich celoživotnú liečbu túto možnosť dostáva z toho len 360.000 detí! Ani nie polovica HIV pozitívnych matiek ma prístup k programu PMTCT (Program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa), napriek tomu, že najviac prípadov nákazy detí tvorí práve prenos z matky na dieťa.
Počty novoinfikovaných rastú rýchlejšie, než počty osôb začínajúcich liečbu.

Magna Deti v núdzi realizuje v tejto oblasti primárne 2 typy pomoci: Prvým je program PMTCT (Program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa) a druhým je antivírová liečba podávaná detským pacientom chorým na AIDS už od roku 2003. Magna zabezpečuje lekárske vyšetrenia, lieky, laboratórne testy, stravu a výživu a terapeutické poradenstvo. Pracuje priamo v teréne, prevenciu voči HIV/AIDS denne vykonávajú vlastní zdravotní a sociálni pracovníci Magny v lokálnych komunitách. Pravidelnými zdravotnými prehliadkami, návštevami v komunitách, informovaním o možnostiach a spôsoboch nákazy ako aj kontrolou hygienických návykov pomáhajú predchádzať šíreniu epidémie a zabezpečujú adekvátnu liečbu a starostlivosť pacientom.

Magna Deti v núdzi zachraňuje každoročne skoro 1000 detí pred nákazou AIDS – zabraňuje prenosu ochorenia z tehotnej matky na dieťa.

Projekt na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa Magna prvýkrát implementovala v Kambodži v roku 2006. Tento projekt prevádzkuje v 4 nemocničných zariadeniach a je najväčším svojho druhu v tejto krajine. Ďalšími krajinami, kde Magna takýto projekt realizuje sú Keňa, Nikaragua a Vietnam.

Vo Vietname sa projektovými aktivitami Magny výrazne podarilo znížiť úmrtnosť HIV pozitívnych deti. V mesiaci júl 2010, keď sa projekt začal realizovať, zomrelo až 12 detí za mesiac. Úspešná implementácia projektu a efektívna činnosť pracovníkov Magny znížila úmrtnosť detí na v priemere 1 dieťa na mesiac. Všetky ženy by mali byť informované o svojom stave,  aby v prípade, že sú HIV pozitívne, mali možnosť začať sa liečiť a takisto možnosť prevencie prenosu vírusu HIV na ešte nenarodené dieťa.

Odporúčania pacientov do programu a následné sledovanie pacientov, bolo základom pre zvýšenie úspešnosti celého projektu. Na začiatku boli odporúčaní len 2 pacienti, po dvoch mesiacoch trvania projektu sa počet zvýšil v priemere na 15 pacientov mesačne.

Aj v Keni prevencia a liečba pre HIV/AIDS pacientov zaznamenala v posledných rokoch úspechy. V snahe zlepšiť prístup k liečbe Magna rozšírila svoju činnosť a v súčasnosti lieči HIV/AIDS pacientov v troch zdravotníckych zariadeniach, aby sa zabezpečil bližší prístup ku komunite, k pacientovi.

Msambweni, oblasť pri hraniciach Kene s Tanzániou je tak trochu zabudnutým regiónom s množstvom ľudí bez prístupu k liečbe. V spolupráci s miestnym ministerstvom zdravotníctva Magna zabezpečuje, že liečba je dostupná v troch zdravotníckych klinikách v oblasti Msambweni, aby 1.350 ľuďom žijúcich s vírusom HIV, z ktorých 250 je deti do 15 rokov sa dostalo adekvátnej starostlivosti.

Občianske združenie Magna Deti v núdzi bojuje za lepší prístup chudobných krajín ku kvalitným generickým ARV liekom, vytvára tlak na oficiálnych predstaviteľov s cieľom zlepšiť podmienky v zdravotníckych zariadeniach a zvýšiť kvalitu personálu i vybavenia lekárskymi pomôckami a liečivami.

Pomôcť  a zachraňovať s o.z. Magna Deti v núdzi môže každý. Napríklad len 30€ mesačne zabezpečí pre HIV pozitívne dieťa liečbu na celý mesiac. Zapojte sa a prispejte!

V roku 2000 Denisa Augustínová a Martin Bandžák strávili niekoľko mesiacov práce s deťmi – obeťami černobylskej katastrofy v nemocničnom zariadení na Kube. Po návrate na Slovensko v roku 2001 iniciovali vznik humanitárnej organizácie Magna Deti v núdzi.Táto slovenská humanitárna organizácia už 10 rokov pomáha ľuďom v krízových oblastiach sveta, realizuje humanitárne projekty zamerané na pomoc ľuďom v núdzi, spôsobené chudobou, chorobami, vojnou alebo ekologickou devastáciou. Svoj tím má Magna na Slovensku od svojho vzniku v roku 2001. Riadi projekty všetkých krátkodobých a dlhodobých humanitárnych misii vo svete, získava materiálne a finančné prostriedky pre humanitárne projekty, získava pracovníkov do terénu, realizuje edukačné projekty a informačné kampane, spolupracuje s médiami a vzdeláva verejnosť o problémoch ľudí a detí žijúcich v nebezpečných zónach sveta.

Magna Deti v núdzi má v súčasnosti zriadené svoje stále misie v Kambodži, Keni, Haiti, Vietname, Kongu a Nikaragui. Krátkodobé humanitárne misie pôsobili v Indii a Myanmare. V súčasnosti Magna intervenuje aj v zemetrasením postihnutom Haiti. V humanitárnych a rozvojových projektoch Magna pracuje vyše 350 pracovníkov.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia