Financie a reporty

Zdieľať

Finančná zodpovednosť a transparentnosť

Pokiaľ ide o získavanie a míňanie finančných prostriedkov, uplatňujeme rovnaké zásady transparentnosti a zodpovednosti, ktorými sa riadi celá naša práca.

Každý rok naše kontrolované finančné výkazy poskytujú prehľad o práci MAGNA. Naša správa o činnosti poskytuje podrobnosti o našich aktivitách a výdavkoch v každej krajine a odráža hlavné výzvy, ktorým sme v priebehu roka čelili. Vďaka našim finančným správam a našim správam o činnosti zistite viac o tom, odkiaľ pochádzajú naše peniaze a ako sa používajú vaše dary.

Finančné správy

MAGNA reaguje na svetové humanitárne krízy efektívnym využitím prostriedkov.

V roku 2022 sme na zdravotnícke programy vynaložili až 98,1% našich príjmov. a to v hodnote 5 157 197€. Náklady na komunikáciu s darcami a administratívu dosiahli 98 281€ (1,9%)

Udržujeme si aj rezervu, ktorá nám umožňuje okamžite reagovať na krízy. Využívanie prostriedkov je prísne kontrolované a auditované finančné správy sú verejne dostupné.

V roku 2022 MAGNA zaznamenala enormný nárast súkromných zdrojov financovania pre svoje aktivity. Dňa 24/2/2022 boli jednotlivci a spoločnosti šokovaní ruskou agresiou na Ukrajine a okamžite reagovali bezprecedentnou podporou globálnych aktivít MAGNY. Ako vidno nižšie, pomer súkromných a verejných finančných zdrojov sa v podstate vyrovnal. Značnú časť súkromných zdrojov tvoria aj priame naturálne dary v podobe zdravotníckeho materiálu či materiálnej podpory ukrajinských utečencov prichádzajúcich na Slovensko. Vďaka prebytku súkromných darov a prevádzkových nákladov v roku 2022 má MAGNA prevádzkovú finančnú rezervu a projekty tak môžu plynulo z roka na rok pokračovať.

Naše tímy aj vďaka vám poskytli život zachraňujúcu starostlivosť tisíckam pacientov v 8 krajinách sveta.

Finančná správa 2022

Finančná správa 2021

Výročné správy

MAGNA Slovensko zverejňuje každý rok výročnú správu, v ktorej podrobne popisuje svoju humanitárnu zdravotnícku činnosť, ktorú sme vykonali – kde sme pracovali, aké výzvy sme museli riešiť a aké rozdiely nám naši priaznivci pomohli urobiť v životoch ľudí, ktorí sa stali zraniteľnými v dôsledku konfliktov, chorôb a prírodných zdrojov. katastrofy a vylúčenie zo zdravotnej starostlivosti.

Globálne čísla 2022

Celosvetové príjmy MAGNA v roku 2022 dosiahli 6 705 119€. Aj vďaka podpore súkromných darcov, môžeme rýchlo a nezávisle zasahovať v čase humanitárnych katastrof. V roku 2022 dosiahol podiel súkromných darov 54%.

V roku 2022 poskytovala MAGNA zdravotnícku a humanitárnu pomoc v 8 krajinách sveta a vynaložila 5 157 197€ (97%) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu s darcami a administratívu dosiahli 154 705 € (3%).

Aktivity v číslach za rok 2022

320 000 ambulantných lekárskych konzultácíí

22 800 liečených podvýživených detí

3 500 liečených detí v programe HIV/AIDS

5 200 liečených obetí sexuálneho násilia

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia