Deti z Kene "spievajú" o pomoc

15. 10. 2009

Zdieľať

V Keni ľudia oslavujú a zároveň aj smútia spevom. Spev je súčasťou ich každodenného života, a niekedy je to jediná forma, ktorou možu vyjadriť svoje šťastie, ale aj svoje trápenie a žial. Samotný fakt, že 1.5 milióna ľudí, podľa správy z Human Rights Watch, už zomrelo v Keni na následky AIDS, je rovnako smutný, ako aj život infikovaných ľudí.

V roku 2008 v Keni žilo približne 1.9 milióna ľudí s HIV, čo je 7.4 % z celkovej populácie dospelých obyvateľov krajiny. Bohužial, ani deti nie sú výnimkou, a aj ich životy boli a su ovplyvnené vírusom HIV. Podľa informácií z UNICEF až 15% z celkového počtu detských úmrtí súvisí práve s HIV. Byť dieťaťom v našom ponímaní znamená štastie, smiech a žiadne starosti o to, čo bude zajtra. Byť dieťaťom v Keni často znamená žiť s vírusom HIV a nevedieť čo bude zajtra, pozajtra alebo o mesiac.

V súčastnosti žije v Keni okolo 150,000 deti infikovaných HIV vírusom, z nich 60,000 potrebuje urgentnú antiretrovirálnu liečbu (ART), ale iba 20,000 deti túto liečbu naozaj dostáva. (Human Rights Watch, 2008). Čo bude s ostatnými? Bez antiretrovirálnych (ARV) liekov tieto deti čoskoro zomrú. Kde je ich budúcnosť? Budúcnosť je v našich rukách – v rukách dospelých, v rukách keňskej vlády. Deti nevedia čo sú ich základné práva, deti si len ťažko poradia bez dospelých v tejto situácii, deti nanešťastie sú v rukách dospelých! Prečo nanešťastie? Byť dospelým je veľká výhoda, iba sa pozrite na tieto dve čísla “57” a “27”; 57% HIV pozitívnych dospelých dostáva v Keni antiretrovirálnu liečbu, ale iba 27% HIV pozitívnych detí má prístup k antiretrovirálnym liekom.

V Keni je antiretrovirálna liečba zadarmo, napriek tomu sa nedostáva k tým, ktorí ju naozaj potrebujú, špecialne k deťom. Dospelí sú skoro v dvojnásobnej výhode dostať túto potrebnú liečbu, oproti deťom. Prečo?

Dôvodov je niekoľko. Hlavnú §lohu v tomto probléme zohráva rodina, komunita, vláda, mimovládne organizacie a pod.; dieťa žijúce v rodine a špeciálne jeho rodičia, by mali dostávať podporu z komunít, komunity od vlády a ostaných mimovládnych organizácií, aby sa zabezpečil prístup k základnej zdravotnej starostlivosti pre tieto deti. Dieťa – rodina – komunita – vláda a minmovládne organizácie; veľmi jednoduché; Avšak tento mechanizmus v Keni nefunguje na takej úrovni, na akej by mal. Neexistuje dobre vytvorený systém na podporu žien, ktoré kvoli predsudkom a stále pretrvávajúcej stigme z HIV, taja svoj status pred rodinou, rovnako ako taja aj status svojho dieťaťa. Ak rodina (manžel, svokra) zistia, že žena je HIV pozitívna, táto žena je často obeťou domáceho násilia, čo úplne znemožňuje starostlivosť o jej dieťa. Informácie ohľadom poskytovanej pomoci pre takéto ženy sú veľmi ťažko dostupné a k ženám sa vo vačšine prípadov ani nedostanú.

V Keni je 1.2 milióna detí, ktoré osireli v dôsledku AIDS, ktoré stratili buď matku, alebo otca, a v najhoršom prípade obidvoch rodičov. Tieto deti obyčajne zostávaju bývať s príbuznými, kedy samotní príbuzní nezvládajú situáciu a deti fyzicky týrajú, nedávaju im jesť, nútia ich ťažko fyzicky pracovať na poli, v domácnosti a pod. Veľmi často takto týrané deti utekajú z domu a stávajú sa z nich tzv. “streetchildren” – deti ulice, bez vedomosti o ich HIV statuse alebo možnosti antiretrovirálnej liečby.

Každý mesiac Magna organizuje detské skupiny s HIV pozitívnymi deťmi v Kombewa District nemocnici v provincii Nyanza. Tieto deti sú tie šťastnejšie, ktoré vďaka Magna projektu maju prístup k antiretrovirálnej liečbe a informáciam o samotnom ochorení. Najmenej 30-40 detí prichádza každý mesiac, aby sa dozvedelo viac o AIDS, aby spoznali a stretli ostané deti v takej istej situácii v akej sú oni, ako aj načerpali silu a pozitívnu energiu, ktorú potrebujú v boji s touto nevyliečitelnou chorobou. Magna lekári, dobrovoľníci , ako aj celý personál nemocnice sa snažia pripraviť pre deti všetko tak, aby tento deň bol pre nich nezabudnutelný a užitocný.

Spev je veľmi dôležitou súčasťou dňa, deti spievajú, dobrovoľníci spievajú, lekári spievajú…všetci spievame spolu tak hlasno, aby nás bolo počuť všade, aby sme upozornili na problém HIV pozitívnych detí. Oni sú tu a nemajú tak silné hlasy, aby dokázali bojovať za svoje práva, nevedia lobovať za dostupnosť k antiretrovirálnym liekom a základnej zdravotnej starostlivosti, ale “spievajú” o pomoc pre seba, pre svojich kamarátov, ktorí nemajú také šťastie ako oni a nedostavaju pravidelnú antiretrovirálnu liečbu!

Podľa septembrovej 2009 Magna správy, v ART programe je momentálne zaregistrovanžých 416 HIV pozitívnych deíi a 312 exposed deíi (deti narodené HIV pozitívnym matkám, ktorych HIV status nie je zatiaľ známy); plus Magna zabezpečuje aj nutričnú starostlivosť pre 131 HIV pozitívnych detí a 76 exposed detí. Tieto čísla, sa každým mesiacom zvyšuju vo všetkých programoch poskytovaných Magna Deti v nudzi v Keni.

Mirka Cerulová pracuje ako koordinátor pre Magna Deti v núdzi v Keni.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia