HAITI: 2 roky po zemetrasení

12. 01. 2012

Zdieľať

BRATISLAVA / HAITI, 12.1. 2012 | Dnes sú to dva roky od veľkej katastrofy – zemetrasenia na Haiti, ktoré usmrtilo viac než 300 tisíc ľudí. 1,5 milióna ľudí ostalo bez domova vrátane viac ako 380-tisíc detí. Skaza , ktorú priniesla táto prírodná katastrofa bola enormná.

Ani dva roky po tejto pohrome nie je život na Haiti lepší. Krajina sa naďalej zmieta v chudobe, zdravotný systém je v kolapse, pre ľudí táto krajina nie je bezpečná a to hlavne po zotmení. Tma , ktorá prichádza na Haiti veľmi skoro – už o pol šiestej podvečer – vyvoláva množstvo násilia, konfliktov a zločinov. Vyše pol milióna bezdomovcov stále viazne v bahnitých osadách bez súkromia, priestoru, vody a sanitácie, vystavovaní chorobám a násilnostiam.

Tisíce ľudí, ktorí prežili ničivé zemetrasenie trpia depresiami a posttraumatickým sydrómom.

Boli priamo konfrontovaní s deštrukciou a smrťou, videli vyhrabávať či pochovávať mŕtve telá, stratili rodičov, súrodencov, príbuzných a mnohí z nich prišli o svoj domov, boli znásilnení alebo čelili strachu z nakazenia cholerou. Keďže zážitok z katastrofy je dramatický, extrémny, náhly a dokonca aj potenciálne ohrozujúci život, zaryje sa do pamäti a stáva sa poruchou, s ktorou človek musí žiť. Spomienky na desivé udalosti ovplyvňujú myšlienky a pocity človeka. Dlhodobými následkami sú potom strach, zraniteľnosť, depresia, hnev a poruchy spánku, ako aj opakované a nekontrolovateľné opätovné prežívanie samotnej udalosti.“ hovorí Denisa Augustínová riaditeľka operačnej sekcie Magna deti v núdzi.

Spolupatričnosť a kolektívny smútok vymizli, vrátili sa zločinecké gangy, ktoré ohrozujú životy ľudí, znásilňujú ženy a dokonca aj deti. Z táborov, ktoré vznikli pred dvoma rokmi ako dočasné útočiská pre obete zemetrasenia a ľudí, ktorí prišli o všetko, sa stali “trvalé” útočiská a bohužial, kvôli zlej ochrane aj veľmi nebezpečné miesta pre ženy.

Sexuálne násilie predstavovalo vážny problém na Haiti už pred zemetrasením. Od zemetrasenia sa situácia dievčat a žien z chudobných štvrtí ešte výrazne zhoršila. Znásilnenie pritom na Haiti nebolo zločinom až do roku 2005. Dovtedy išlo iba o „zločin proti ženskej cti”, ktorý sa trestal finančnou pokutou!

Stretávame sa s prípadmi, že znásilnené dievčatá sú obvinené z promiskuity a provokácie, riskovania a vlastnej zodpovednosti za zločin. Najhoršie to však znášajú rodičia napadnutých detí,” vysvetľuje Esther Delaire, terapeutka z Magna Deti v núdzi, ktorá pracuje najmä s maloletými a adolescentnými obeťami.

Okrem psychosociálnej a zdravotnej pomoci pre obete zemetrasenia, ktorú poskytujú Magna tímy v 4 stanových táboroch a v zdravotnom centre Fame Pereo v Port-au-Prince, sa Magna deti v núdzi prostredníctvom svojich kvalifikovaných pracovníkov v teréne venuje aj ženským obetiam, týchto ohavných činov. MAGNA pracovníci poskytujú informácie o chorobách (HIV/AIDS), pomáhajú obetiam zvládnuť traumu pomocou priameho rozprávania o nej, vyučujú spôsoby, ako zvládnuť symptómy posttraumatického syndrómu.Okrem programov psychosociálnej pomoci zabezpečuje s finančnou podporou Slovakaid výstavbu zdravotného centra pre matky s deťmi v Port-au-Prince.

V marci 2011 MAGNA asistovala pri preberaní humanitárnej zásielky materiálnej pomoci, ktorá bola na Haiti zaslaná Slovenskou republikou hneď po zemetrasení (február 2010). Pomoc v hodnote 184.000,-EUR (stany, oblečenie, kuchynský materiál a pod.) distribuovali pre obyvateľov stanových táborov Solino, Aviation, Corvington, Impasse 138 a pre HIV/AIDS pacientov registrovaných v centre Fame Pereo.

V júni 2010 sa oficiálne vyhlásil koniec núdzovej situácie a krajina prešla do stavu „obnovy a rekonštrukcie”, z Haiti odišli aj stovky zahraničných humanitárnych agentúr. Magna so svojimi projektami pomoci ostáva na Haiti aj naďalej. Ešte stále tu totiž ľudia žijú v neprijateľných podmienkach a potrebujú akútnu pomoc, napriek tomu, že médiá o tejto téme dávno mlčia.

MAGNA pôsobí na Haiti od roku 2010. V súčasnosti tam má tím 11 pracovníkov.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia