Ako ďaleko je do Ázie

27. 07. 2007

Zdieľať

…a ako ďaleko je to do Kambodže? Myslím, že je niekoľko spôsobov ktorými sa táto vzdialenosť dá merať. Vzdušnou čiarou je to približne 9 000 kilometrov alebo 5550 míľ, nie práve ďaleko v číslach. A zrazu pri všetkých tých míľach či kilometroch pochopíme, že tá skutočná a podstatná vzdialenosť je v našich mysliach. Hovorím o spôsoboch myslenia rozdielnosti mentalít a najme hodnôt a priorít. Kambodža sa môže zdať o niečo zložitejšia z dôvodu, ktorý je tak troška dýchateľný a to je, že ľudský život samotný nie je tak bezhranične cenený, ako je to v krajine odkiaľ pochádzam. 

V decembri 2006 Magna Deti v Núdzi spustila Nutričný program, ktorého obsahom je pomoc podvýživeným deťom z oblasti Phnom Penh a okolitých provincií. V slove pomoc je obsiahnutá v prvom rade lekárska starostlivosť – určenie diagnózy a následná liečba, ktorá sa diferencuje na základe určenia stupňa podvýživy dieťaťa. Do programu je v súčasnosti zaradených 52 detí v rôznom štádium podvýživy, z rôzne situovaných rodín a rodinných pomerov. Druhou dôležitou súčasťou je naša samotná návšteva v prirodzenom prostredí v ktorom dieťa žije, v ktorom vyrastá a ktoré môže byť odpoveďou na množstvo nevyslovených otázok. Provinčné oblasti s opusteným domom bez prístupu k vode ktorá by mala čo len základne predpoklady na to aby mohla byt pitá, sú prvou odpoveďou. Drobné ryžové pole a ďaleký trh odpoveďou ďalšou. Negramotnosť mladej mamičky a večne neprítomného otca tou nasledujúcou. 

Prirodzené prostredie pre Yom Netha, desaťročného chlapca z provincie Kandal Stang znamená domček o rozmeroch dvoch metrov štvorcových na tenkých nôžkach pri políčku ryže, ktoré nie je o nič väčšie. Neth sa tu nenarodil, narodil sa o domček ďalej, kde zomreli jeho rodičia na následky chorôb zapríčinených vírusom HIV. Ujala sa ho teta s ujom s ďalšími dvomi vlastnými deťmi. Akým spôsobom si večer ľahne päťčlenná rodina na tak malý priestor je otázka nezodpovedaná, ale určite nejako, pretože ráno vstanú deti do školy a rodičia na políčko. 

Podvýživou netrpia len deti z chudobných a extrémne chudobných rodín ako je tá Nethova. Navštevujeme nemálo rodín, ktorých životná úroveň je ďaleko za hranicou prežívania a dieťaťu sa napriek všetkému dostáva buď len jednostranná strava, alebo jednoducho trpí nechutenstvom a pridružené choroby, ktoré sú opäť príčinou vírusu HIV sa zúčastňujú na jeho z kopca sa valiacom fyzickom a psychickom stave. A tu narážame na ďalší problém a tým je nevedomosť neskúsenosť a neinformovanosť matiek o správnej výžive dieťaťa. Našou odpoveďou na to sú týždenne organizované stretnutia matiek so zdravotnými sestrami a terénnymi pracovníkmi, spoločné konzultácie na ktorých sa často dozvedáme šokujúce veci o stravovacích návykoch nie len dieťaťa, ale celej rodiny. V Kambodži si pod pojmom raňajky veľká časť obyvateľstva predstaví ryžu s opraženým mäsom, či sušenou rybou. Obed a večera nie je veľmi odlišná. V tých najchudobnejších rodinách nakoniec len tá ryža, dnes, zajtra a vlastne každý deň.

Sú to malé kroky, ktorými chceme túto situáciu o kúsok zmeniť, posunúť, predstaviť mamičkám spôsoby, ktorými môžu zmeniť život svojich detičiek. Človek sa prispôsobuje podmienkam a v konečnom dôsledku ide čisto o prežitie, až úroveň toho boja sa mení. 

Yom bol do Magna nutričného programu zaradený hned na začiatku decembra 2006 ako jedno z prvých detí v programe v stave ťažkej podvýživy. Za 8 mesiacov pravidelných návštev nemocnice, kvalitnej stravy a správnej výživy sa Yom dostal na potrebnú úroveň vzhľadom na jeho vek.

Karina Slovákova pracuje v Kambodži pre Magna Deti v Núdzi od februára 2007, kde sa podieľa na chode programu pre podvýživené deti, ktorý Magna Deti v Núdzi prevádzkuje v Chey Chumneas nemocnici od decembra 2006. 


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia