Operácie

Južný Sudán: zdravotná asistencia v odľahlých častiach Terekeka

Zdieľať

Oblasť Terekeka v regiónoch Reggo a Rijong s počtom obyvateľov vyše 33 tisíc je jednou z oblastí v Južnom Sudáne, v ktorej žijú prevažne dobytkárske kmene. Pre rodiny v oblasti ostávajú tradiční liečitelia hlavnou alternatívou v porovnaní s oficiálnym verejným systémom. Rodiny často uprednostňujú návštevu tradičného liečiteľa a oficiálny verejný systém predstavuje pre nich v mnohých prípadoch poslednú možnosť z dôvodu obmedzeného prístupu a nízkej kvality zdravotnej starostlivosti.

MAGNA tímy v oblasti zriadili a podporujú celkovo 9 zariadení pre primárnu zdravotnícku starostlivosť, kde liečime predovšetkým maláriu, hnačkové ochorenia a prevádzkujeme rutinné očkovanie.

V odľahlých komunitách, kde MAGNA pôsobí musia chorí absolvovať aj niekoľko hodinovú cestu do zdravotného zariadenia a my musíme byť na nich pripravení.
Janet Illot, MAGNA projektová koordinátorka.
JUŽNÝ SUDÁN. Rijong. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Správy a reportáže z Južného Sudánu

Prečítajte si najnovšie správy a reportáže k operáciam v krajine,

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Prečo MAGNA zasahuje v Južnom Sudáne?

Stovky tisíc ľudí v Južnom Sudáne, ktorí sú vystavení extrémnemu násiliu a žijú v strachu o svoje životy, nemajú prístup k základným potrebám, ako sú potraviny, voda a zdravotná starostlivosť.

V Južnom Sudáne prevádzkujeme niektoré z našich najnáročnejších programov na celom svete. MAGNA tímy poskytujú základnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť a reagujú na mimoriadne situácie a ohniská nákazy ovplyvňujúce izolované komunity a vnútorne presídlené osoby.

NAŠA ČINNOSŤ

  • Podvýživa
  • Pomoc utečencom a vysídleným osobám
  • Infekčné ochorenia

2011

Prvá MAGNA intervencia v krajine.

MAGNA operácie v Južnom Sudáne

Pozrite si detailne naše operácie v krajine.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia