Otvárame misiu v Konžskej Demokratickej republike

10. 04. 2009

Zdieľať

Konžská demokratická republika (neskôr len Kongo) je krajinou, kde opäť od roku 2007 zúri vojna, ktorá krajinu zamestnáva na plné obrátky. Vojna so sebou prináša iné, často krízové otázky, ktorým sa treba venovať primárne ako napr. nedobrovoľné vysídlenie obyvateľstva, hladomor, násilie či zničené dediny a masakre obyvateľstva. Toto sa deje však vo východnej časti Konga, krajiny s celkovou rozlohou 2,3 milióna km². Tieto problémy sú závažné no ľudia v Kongu majú aj iné veľmi vážne problémy, kvôli ktorým trpia. Chudoba, chýbajúca bezpečnosť, negramotnosť, podvýživa, malária, a mnohé ďalšie, ktoré môžem menovať veľmi dlho, sú rozšírené po celej krajine s populáciou momentálne už cez 60 miliónov obyvateľov. Kongo si vyžaduje strategický a koordinovaný prístup k riešeniu všetkých jeho problémov.

Kongo bolo prvou africkou krajinou ktorá zriadila už v roku 1987 Národnú komisiu na kontrolu AIDS. Kvôli vojne však táto inštitúcia svoju činnosť nepraktizovala. A tak z prvenstva ostalo Kongu jedno z posledných miest. Program zabránenia prenosu vírusu HIV z matky na dieťa sa spustil v roku 2002 prvým pilotným projektom. Odvtedy už prešlo síce 7 rokov, ale program má stále mnohé medzery a nenapĺňa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), z rôznych dôvodov.

Zodpovední v Kongu sú si plne vedomí problému, ktorý Kongo má s HIV. Existuje tu národný strategický plán boja proti HIV/AIDS, ktorý plne podporuje rozvoj HIV testovania a prevenčných programov poskytovaných zadarmo. Zadarmo znamená za podpory zahraničných agentúr a nadácií, no bohužiaľ ani tých nie je dostatok. Chýbajúce finančné prostriedky neumožňujú dosahovať ciele dané ambicióznou národnou stratégiou. Ťažko sa implementuje akákoľvek dobrá myšlienka, ak nemáte finančné prostriedky na jej zrealizovanie. Kongo je veľmi chudobnou krajinou, čo je však paradox, keďže je to zároveň jedna z najbohatších afrických krajín – čo sa týka nerastných surovín. Vojna, klientelizmus, „strata“ peňazí zo štátneho rozpočtu vo vreckách funkcionárov, nelegálne obchody, nefungujúce systémy a mnohé ďalšie sa podieľajú na  udržiavaní stavu chudoby v krajine.

Štatistiky v Kongu často uvádzajú iné počty, iné percentá. Je ťažko určiť presnú situáciu, keďže Kongo odhaduje aj základný údaj – počet svojich obyvateľov. V jednej z oficiálnych štatistík národného programu z roku 2007 tu žije celkovo 1,3 milióna ľudí žijúcich s HIV, z čoho 142.970 HIV tvoria HIV pozitívne tehotné ženy. Zložitá situácia je aj s antiretrovirálnymi liekmi (ARV liečba), ktorá je síce zadarmo ,ale nie je dostupná ako hlásajú plagáty po krajine, nie je dostupná pre každého kto ju potrebuje. V Kongu sa k ARV liečbe dostáva len cca 5% z tých ktorý ju potrebujú.

Začarovaný kruh tu funguje aj v rámci zdravotníctva. Doktori a sestričky majú veľmi nízke platy, v prípade Konga ich často nedostávajú vôbec. Štát nemá vybudovaný sociálny systém, tak všetci pacienti pri návšteve nemocnice či zdravotného strediska, súkromného ako i štátneho, musia platiť. Platí sa za konzultáciu, návštevu doktora, predpis, lieky, kontrolu…proste všetko. Pre priemerného Konžana, ktorý má k dispozícii len menej ako jeden americký dolár na deň, je toto nadštandardná služba a preto si dobre rozmyslí či pôjde k lekárovi alebo bude jesť. Jeden deň hospitalizácie v zdravotnom stredisku stojí 10$. Viac ako 75% populácie KDR žije pod hranicou chudoby, t.j. z menej ako jedného dolára na deň. Štatistiky tejto krajiny uvádzajú enormné čísla úmrtnosti na choroby na ktoré už dávno existujú lieky, ktoré vieme identifikovať a liečiť. Odhaduje sa že v Kongu za posledných 7 rokov umrelo na následky liečiteľných chorôb a podvýživy okolo 4 miliónov ľudí. Tie čísla sú alarmujúce. Každý kto prichádza do Konga pomôcť v určitej oblasti, zlepšiť služby, poskytnúť technickú pomoc či lieky, alebo prispieť v rámci akejkoľvek iniciatívy je vítaný s otvorenou náručou.

V Kongu patrí HIV/AIDS epidémia k jednej z výziev, s ktorou sa treba vážne zaoberať. Národná prevalencia HIV je 4,04% (podľa správy národného programu z roku 2006), kde najviac postihnutými sú vekové kategórie od 30 do 39 rokov medzi mužmi a ženy od 20 do 29 rokov. Neustále však rastie počet nainfikovaných žien aj vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov a to je alarmujúce. Znamená to, že skupina žien v reprodukčnom veku sa stáva stále viac ohrozenou vo vzťahu k HIV.

Program prevencie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa bol dávno predstavený, ale plne funkčný a dostupný nie je dodnes. V súčasnosti len 2% HIV pozitívnych matiek má prístup k základnej liečbe potrebnej na zabránenie prenosu vírusu. Veľa detí tak prichádza o svoju šancu mať zdravý štart do života. Ako jedna z piatich najdôležitejších výziev v KDR bolo vyhlásené zníženie úmrtnosti a morbidity matky a dieťaťa. Súčasťou je zlepšenie alebo zavedenie pohotovostných pôrodníckych služieb, prenatálnej a pediatrickej starostlivosti, kvalifikované krvné transfúzie, prevencia prenosu vírusu HIV z matky na dieťa a pohotovostné očkovania. Každé piate novorodeniatko sa nedožije piatich rokov života.

HIV prevalencia sa v Kongu za posledné desaťročie nezmenila, no tu treba byť opatrní. Každoročne je zaznamenaných vyše 100.000 prípadov osôb nakazených vírusom HIV. Ten istý (alebo vyšší) počet ľudí každý rok na následky AIDS umrie. Táto stabilizácia predstavuje najhoršiu fázu epidémie HIV.

Magna Deti v Núdzi začína svoju činnosť v Kongu práve v oblasti prevencie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa a pomoci podvýživeným ľuďom. Pomôcť ohrozeným ženám a prispieť k budúcnosti Konga so zdravými jedincami je našim primárnym cieľom v Kongu.

V súčasnosti existuje veľmi malá návratnosť HIV pozitívnych žien do nemocníc či zdravotných stredísk. Určite sa pod to podpisuje stigmatizácia a diskriminácia populácie postihnutej HIV, vysoké ceny v zdravotných strediskách, nevedomosť a neuvedomelosť samotných žien že majú osud svojho dieťaťa vo vlastných rukách. Aj keď je fertilita v Kongu pomerne vysoká, materský inštinkt je všade rovnaký, t.j. každej mame záleží na osude každého jedného z jej detí. Odhaduje sa že prenos vírusu HIV z matky na dieťa v Kongu je 25%, t.j. každé štvrté dieťa narodené HIV pozitívnej matke je tiež HIV pozitívne. V rozvinutých krajinách sú to len 2% detí.

Veríme že i s našou pomocou sa i konžské deti dočkajú svojho práva na zdravý a plnohodnotný život bez HIV.

Andrea Stránska, Magna koordinátor pre Kongo pôsobi v krajine už niekoľko mesiacov. 


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia