MAGNA: Pomoc obetiam sexuálneho násilia v konfliktoch musí byť súčasťou zdravotnej starostlivosti

24. 06. 2016

Zdieľať

Bratislava, 24.júna – MAGNA si tento týždeň pripomína Medzinárodný deň za odstránenie sexuálneho  násilia v konfliktoch. Zdravotná starostlivosť o obete je súčasťou MAGNA zdravotníckych misí vo svete, a preto je deň vyjadrenia podpory mimoriadne dôležitý. „Obete sexuálneho násilia potrebujú okamžitú a komplexnú lekársku pomoc. MAGNA ju poskytuje ženám, deťom alebo mužom v oblastiach zasiahnutých vojenským konfliktom, prírodnou a humanitárnou katastrofou. Zároveň v tejto oblasti vzdelávame a meníme postoje komunít,“ hovorí o misiách výkonný riaditeľ MAGNA Martin Bandžák.

Sexuálne násilie je sprievodným javom straty majetku, násilného odobratia pôdy, úmrtia blízkych, vypuknutia konfliktu alebo občianskej vojny. Obete tohto druhu násilia potrebujú okamžitú zdravotnú starostlivosť, ako aj psychosociálnu podporu. MAGNA zdravotníci ju poskytujú. Program SGBV je jedným z hlavných úloh zdravotníckych projektov v DR Kongo a Južnom Sudáne ako aj súčasťou misií v krajinách zasiahnutých prírodnou katastrofou či humanitárnou krízou v Nepále, Haiti, Filipínach, Kambodži a Sýrii. „Sexuálne násilie sa stalo premyslenou stratégiou v konfliktoch, ktorou útočníci získavajú kontrolu nad komunitami, zastrašujú obyvateľov a vyháňajú ich zo svojich domovov. Je to vojnová taktika, ktorá zabraňuje budovaniu mieru.“ Komentuje situáciu konfliktných zón Ban Ki-moon, generálny tajomník OSN. V utorok sa na pôde Organizácie spojených národov v New Yorku uskutočnila panelová diskusia zameraná na prevenciu, obete a legislatívne normy súvisiace so sexuálnym násilím.

MAGNA presadzuje komplexný prístup, ktorý spočíva v poskytnutí akútnej lekárskej starostlivosti, psychologickej a právnej podpory a zapájania celej komunity do liečenia individuálnej a kolektívnej traumy. V praxi to vyzerá nasledovne – MAGNA zdravotník poskytne obeti medicínsku pomoc do 72 hodín po násilnom útoku. Obeť má zabezpečenú opateru a vyšetrenia na prítomnosť prenosných infekcií a vírusov ako HIV/AIDS, hepatitída a tetanus, ako aj prevenciu neželaného tehotenstva. Vo väčšine prípadov má rodina a spoločnosť silné reakcie. Dokonca obeť vyčlenia von z komunity.  Z tohto dôvodu MAGNA poskytuje psychologickú podporu a vzdelávanie celej komunite a jej lídrom. Kladieme dôraz na zmenu správania spoločnosti, aby sa obeť mala možnosť znovu začleniť do spoločenského a ekonomického života a prípad právne riešiť. V tomto čase obeť potrebuje intenzívnu psychologickú podporu poskytnutú odborníkmi.

Inováciou v našom prístupe zapájanie mužov a chlapcov. Muži pracujúci vo verejných funkciách ako prokurátori, sudcovia, policajti a vojaci sa vzdelávajú na MAGNA tréningoch. Zo skúseností vyplýva, že následne majú zodpovednejšie správanie, vedia viac o tomto druhu násilia a následkoch. Dôkazom toho je, že v DR Kongo až 70% prípadov v MAGNA zdravotných zariadeniach nahlásia policajti. Na začiatku projektu pred niekoľkými rokmi to bolo len 0,9%.  

MAGNA pomáha obetiam sexuálneho násilia už od roku 2011. Len od začiatku roka  2015 sme DR Kongo liečili a asistovali 801 obetiam sexuálneho násilia, 1 467 komunitných lídrov, policajtov, zdravotných sestier  a mladých ľudí sme poučili o dôležitosti ochrany pred sexuálnym násilím a príznakoch tohto násilia. 83 zdravotníkov bolo vytrénovaných na poskytnutie okamžitej zdravotnej pomoci a 418 komunitných pracovníkov bolo vyškolených na identifikáciu a asistenciu obetiam v komunitách. MAGNA aktuálne pôsobí v 8 nemocniciach v Kinshase, kde 100 MAGNA pracovníkov poskytuje bezplatnú zdravotnú a psychosociálnu asistenciu obetiam sexuálneho násilia, kde až 90 percent všetkých obetí tvoria deti.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia