Presne pred mesiacom, 25. apríla, udrelo v Nepále zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktorého epicentrum sa nachádzalo severozápadne od hlavného mesta Káthmandu. Zemetrasenie ťažko postihlo 14 zo 75 dištriktov v zemi, zahynulo pri ňom viac než 8.000 ľudí a viac než 288.000 domov bolo zničených. Krajinu naďalej sužujú stovky ďalších otrasov. Kvôli zložitej humanitárnej situácii spôsobenej katastrofou, požiadala 26. apríla nepálska vláda o humanitárnu pomoc. Dva týždne na to, v utorok 12. mája, otriaslo Nepálom ďalšie zemetrasenie so silou 7,3, ktoré malo epicentrum blízko dediny Chilankha v dištrikte Dolakha. V nasledujúcich hodinách bolo cítiť silné následné otrasy, vrátane tých so silou 5,6 a 6,3 Richterovej stupnice, ktorých epicentrá sa nachádzali v dištriktoch Sindhupalchowk a Ramechhap. Podľa vládnych údajov bolo zasiahnutých celkom 32 dištriktov, vrátane tých, ktoré sa ešte stále spamätávajú zo zemetrasenia z 25. apríla- napríklad dištrikty Dolakha, Sindhupalchowk, Kavre, Káthmandu, Lalitpur a Bhaktapur.

Magna Deti v núdzi (MAGNA) sa okamžite zmobilizovala a 26. apríla vyslala do Nepálu humanitárnu pomoc a slovenských i medzinárodných dobrovoľníkov. Tri dni po zemetrasení bolo v spolupráci s miestnou výskumnou agentúrou MAGNY, Nepal School of Social Work (NSSW) prevedené zhodnotenie situácie v teréne v postihnutej oblasti Sipappokhari (dištrikt Sindhupalchowk). Koordinoval ho MAGNA koordinátor pre duševné zdravie, vyslaný za týmto účelom okamžite z Indie. Následne bol do oblasti Sipappokhari vyslaný tím 10-tich sociálnych pracovníkov, ktorý reportoval všetky škody zástupcom Magna Deti v núdzi v Nepále. Zhodnotenie situácie ukázalo rozsiahle škody v celej oblasti a veľkú potrebu zdravotníckej a psychosociálnej pomoci pre populáciu postihnutú zemetrasením, ktorá nebola poskytovaná v dobe hodnotenia žiadnou inou národnou alebo medzinárodnou organizáciou. Medzi ďalšie priority špecifikované v rámci terénneho prieskumu patrí tiež poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sanitácie a hygienického materiálu.

V prvom mesiaci po zemetrasení posilňuje MAGNA svoje operácie v postihnutých oblastiach, kde momentálne intervenujú dva tímy (v nasledujúcich dňoch vyšle MAGNA ďalší tím) v dištrikte Sindhupalchowk. Akútna intervencia je vytvorená okolo aktivít zameraných na poskytovanie mentálnej a primárne zdravotnej starostlivosti a psychosociálnej pomoci postihnutej populácii, hlavne v troch oblastiach: Sipappokhari, Bhimtar a Badegaun. MAGNA naviac k tejto pomoci ešte distribuuje základné potreby ako sú sanitačné a hygienické balíčky (MAGNA celkom rozdistribuuje 3.000 hygienických balíčkov) a tablety na čistenie vody. Ďalej MAGNA vytvorila a vyškolila tímy 15-tich zdravotných sestier, terapeutov, sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí majú za úlohu asistovať a zlepšovať ľudskú a materiálnu kapacitu zničených zdravotníckych zariadení, ktoré momentálne operujú v núdzovom stave a nutne potrebujú základné lieky a zdravotnícky materiál. MAGNA sa zaviazala dodať základný zdravotnícky materiál, ktorý je potrebný v oblasti, kde je riziko chronických a vírusových ochorení (v Sipappokhari je momentálne identifikovaný jeden prípad cholery a je tu neustále riziko prepuknutia tetanu) a tri zdravotnícke stany, ktoré budú fungovať ako dočasné zdravotnícke a psychosociálne strediská. Naša prítomnosť v teréne zabezpečuje pomoc hlavne pre obete traumy a naše aktivity sa zameriavajú na prevenciu rozvoja dlhodobých psychosociálnych problémov, hlavne u detí. MAGNA spoločne so svojím partnerom v teréne AmeriCares a dodávkami zo Slovenska a Českej republiky, naďalej zaisťuje v nasledujúcich troch mesiacoch dostatočné dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu do troch zdravotníckych stredísk.

Dva týždne po zemetrasení začala MAGNA poskytovať emočnú a psychologickú prvú pomoc pre deti a tých, čo prežili v troch vybraných dedinách. Zdravotnícke zariadenia sú úplne alebo čiastočne zničené a momentálne pracujú len v núdzovom stave. Okrem existujúceho vládneho zdravotníckeho personálu poskytla MAGNA podporu základnej zdravotníckej starostlivosti vyslaním troch zdravotníkov, ktorí pomáhajú s každodennou prevádzkou zdravotníckych stredísk. Primárna zdravotná starostlivosť obsahuje starostlivosť o reprodukčné zdravie, liečbu infekčných chorôb pretrvávajúcich po zemetrasení, hnačky, respiračné infekcie, vysoké horúčky a novo sa objavujúce prípady malárie, tetanu a cholery.

I keď akútna pomoc zo zahraničia prichádza rýchlo, MAGNA má už skúsenosti z predchádzajúcich katastrôf, že psychosociálna pomoc je kriticky dôležitá pre tisíce ľudí, ktorí utrpeli veľkú stratu. Hlavne ženám a deťom chýbajú podporné skupiny a bezpečné strediská v ich komunitách, a potreba takýchto zariadení je obrovská. Deti sú ohrozené oddelením od svojich rodín kvôli vysídľovaniu alebo strate člena rodiny po zemetrasení. Existujúce riziko násilia založeného na pohlaví, obchod so ženami a dievčatami, riziko násilia, zneužívanie, zanedbávanie a vykorisťovanie môže byť v náväznosti na zemetrasenie zosilnené, a to najmä voči zraniteľným častiam populácie ako sú marginalizovaní, chudobní alebo tí, ktorí žijú v odľahlých oblastiach. Dopad zemetrasenia nepochybne ovplyvní psychosociálny stav detí, hlavne tých, ktorí čelia možnosti dlhodobého vysídlenia. Pre 2.660 detí z 26 škôl nachádzajúcich sa v oblasti intervencie, bola prerušená výuka kvôli tomu, že ich školy boli poškodené alebo úplne zničené. MAGNA tímy budú poskytovať profesionálne školenia a dodávať praktické psychosociálne nástroje miestnym skupinám dobrovoľníkov, učiteľom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí budú viesť podporné skupiny, bezpečné centrá a child-friendly kútiky pre ženy a deti. Bezpečné centrá a podporné skupiny, ktoré MAGNA zriadi posilnia ženy a deti v troch vybraných komunitách a vytvorí miestnu sieť vyškolených pracovníkov a vládnych úradníkov, ktorí budú schopní poskytovať psychosociálnu pomoc obetiam i po skončení projektu.

Príjemcovia našej pomoci pochádzajú z oblastí Nepálu postihnutých zemetrasením, hlavne jedného z najviac zasiahnutých dištriktov, Sindhupalchowk, kde bolo priamo zasiahnutých 273.976 ľudí (čo tvorí 95% celkovej populácie tohto distriktu). Je nutné sa zmieniť, že náš projekt sa tiež zameriava na príjemcov zasiahnutých zemetrasením, ktorí sa medzitým odsťahovali z oblastí zničených zemetrasením, na nepálsky vidiek. Odhaduje sa, že v oblastiach 3 VDCs žije momentálne 25.000 ľudí. Aktivity Magna Deti v núdzi zasiahnu približne 17 500 (70%) populácie tejto oblasti.

MAGNA aktivity v prvých 3 mesiacoch intervencie:


MAGNA partneri v teréne: 
Nepálske ministerstvo zdravotníctva, Health Cluster partneri (OCHA, WHO mimo iných), AmeriCares.

Podpora zo Slovenska a Českej republiky: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Bubo Travel Agency, O2, Orange, Slovak Telekom, Hartmann Rico, DB Schenker, Seesame PR agentúra, Rádio Expres, Istropolitana Ogilvy a takmer 20 000 jednotlivcov.