25. november je Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách. Tento rok je zameraný špecificky na boj proti znásilneniu. Násilie voči ženám a dievčatám je totiž jedným z najrozšírenejších spôsobov porušovania ľudských práv, pričom sa z neho stal aj nástroj vojnových konfliktov.

Fyzické alebo sexuálne násilie podľa odhadov zažila každá tretia žena vo svete. V mnohých prípadoch bol násilníkom ich partner a v mnohých prípadoch násilie ženy nenahlásili, pretože je spojené so stigmatizáciou či verejnou hanbou a ponížením, ale aj s beztrestnosťou páchateľov.

Počas konfliktu v Bosne na začiatku 90-tych rokov sa obeťou znásilnenia stalo približne 20.000 až 50.000 žien. Počas genocídy v Rwande v roku 1994 znásilnili 250.000 až 500.000 žien.V Konžskej demokratickej republike podľa prieskumu z roku 2011 bolo za svoj život znásilnených 1,69 až1,8 milióna žien.

„Nedávno som sa zúčastnila na konferencii v rwandskom Kigali. V rámci odborného programu psychologickej pomoci sme hovorili aj s obeťami. Tak ako mnohokrát predtým, aj obete násilia z Konga, Rwandy, s ktorými som tam hovorila, potvrdili že sexuálne násilie zničí celý život. ,Každé ráno sa musím prehovárať začať nový deň, nájsť dôvod prežiť ho a nechcieť zomrieť každú nasledujúcu hodinu,‘ povedala jedna z nich,“ hovorí operačná riaditeľka MAGNA Denisa Augustínová.

Sexuálne násilie voči ženám a dievčatám je súčasťou konfliktov v Južnom Sudáne či v spomínanej Konžskej demokratickej republike. Aj ženy v Iraku a v Sýrii sa stali obeťami znásilňovania a sexuálnymi otrokyňami teroristickej organizácie ISIS. Príbehy pacientiek MAGNA sa podobajú. Hovoria o tom, ako prišla armáda alebo milície, obkľúčili dedinu, mužov povraždili, ženy a dievčatá znásilňovali. Súčasťou väčšiny našich programov je aj pomoc obetiam sexuálneho a rodovo podmieneného násilia (Sexual and Gender Based Violence – SGBV). V roku 2018 MAGNA pomohla viac ako 3.000 obetiam sexuálneho násilia a ďalšie desaťtisíce prešli našimi vzdelávacími a psychologickými programami.

Skúsenosti MAGNA ukazujú, že práve zdravotnícke zariadenia v našich projektoch sú často jediným miestom, kde dokážeme identifikovať obete sexuálneho násilia. Špeciálne vyškolený personál obetiam poskytne urgentnú lekársku pomoc, v prípade potreby chirurgické ošetrenie, prevenciu šírenia pohlavných chorôb, psychologickú pomoc a pod.

 

Sexuálne násilie totiž má rôzne podoby:

– intímne partnerské násilie (týranie, psychologické zneužívanie, znásilnenie v manželstve…);

– sexuálne násilie a obťažovanie (znásilnenie, nútené sexuálne akty, nechcené sexuálne praktiky, sexuálne zneužívanie detí, nútené manželstvo, obťažovanie na ulici alebo prostredníctvom počítača či mobilného telefónu, prenasledovanie);

– obchodovanie s ľuďmi (otroctvo, sexuálne vykorisťovanie);

– mrzačenie ženských pohlavných orgánov;

– manželstvo detí (nútené sobáše dievčat mladších ako 18 rokov)

 

Vedeli ste, že1:

– takmer 750 miliónov žien a dievčat, ktoré žijú vo svete, sa vydalo pred tým, ako dosiahli 18 rokov;

– 200 miliónov žien sa stalo obeťou mrzačenia ženských pohlavných orgánov;

– každá druhá žena zabitá v roku 2017 vo svete sa stala obeťou partnera, alebo rodinného príslušníka (iba 1 z 20 mužov zomrel za podobných okolností);

– 71% všetkých obetí obchodovania s ľuďmi sú ženy a dievčatá, pričom 3 zo 4 sú predmetom sexuálneho vykorisťovania?

 

MAGNA v súčasnosti realizuje projekty zamerané na pomoc obetiam sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike, v Sýrii, v Iraku a v Libanone.

 

Zdroj: https://www.un.org/en/events/endviolenceday/