Nikaragua

Nikaragua: zavádzanie prístupu k čistej vode a lepšej sanitácii na vidieku

Zdieľať

Až jedno z troch detí v Nikaragui trpí chronickou podvýživou a 21% z celkovej populácie detí trpí ťažkou formou podvýživou. Prístup k pitnej vode a k sanitácií je veľmi obmedzený, špeciálne na vidieku a v odľahlých oblastiach.

MAGNA začala s výstavbou latrín a studní vo všetkých desiatich osadách Sutiava na západe krajiny. Najviac úmrtí v krajine stále spôsobujú liečiteľné ochorenia ako je hnačka, respiračné ochorenia a podvýživa, s ktorými denne bojuje aj MAGNA mobilný tím v teréne. Zlepšením sanitácie a sprístupnením pitnej vody znížime počet hnačkových ochorení, cholery a brušného týfusu.

NIKARAGUA. Sutiava. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA tímy strávili 10 rokov liečením obyvateľov Sutiava. Projekt bol ukončený v roku 2016 po tom, čo národné ministerstvo zdravotníctva zahrnulo kliniku do svojho plánu a miera potreby našej intervencie klesla.

Aktuálne

Prečítajte si najnovšie články k operáciam v Nikarague,

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Prečo MAGNA zasahuje v Nikarague?

Nikaragua je považovaná za druhú najchudobnejšiu krajinu v Latinskej Amerike a Karibiku. V súčasnosti prechádza demografickými zmenami, keďže jej obyvateľstvo väčšinou tvoria dospievajúci a mládež. Približne 50% detí a mládeže žije v chudobe a 19% z nich v extrémnej chudobe.

Chronická podvýživa je vo vidieckych oblastiach dvakrát vyššia ako v mestách a u detí vo veku od 6 do 9 rokov dosahuje až 27%. Úmrtnosť matiek sa v roku 2008 odhadovala na 100 úmrtí na 100 000 pôrodov. Materská úmrtnosť postihuje najmä chudobné ženy s nízkou úrovňou vzdelania a obmedzeným prístupom ku kvalitným zdravotným službám. 

V Nikarague MAGNA tímy strávili sme 10 rokov liečením ohrozenej populácie v zabudnutých vidieckych oblastiach Sutiava. Projekt bol ukončený v roku 2017 po tom, čo národné ministerstvo zdravotníctva zahrnulo oblasť Sutiava do zdravotníckeho plánu a miera tehotnosti o maloletých dievčat výrazne klesla.

NAŠA ČINNOSŤ

  • Prístup k zdravotnej starostlivosti
  • Zdravie matky
  • Infekčné ochorenia

2007

Prvá MAGNA intervencia v krajine.

MAGNA operácie v Nikarague

Pozrite sa bližšie na naše operácie v krajine.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia