Zdravotné aktivity

Zdravie matky

Zdieľať

Odhaduje sa, že 99 % žien, ktoré umierajú pri pôrode alebo kvôli komplikáciám súvisiacim s tehotenstvom, žije v rozvojových krajinách. Väčšine týchto úmrtí je možné predchádzať.

S cieľom znížiť počet žien, ktoré umierajú pri pôrode, zlepšuje MAGNA starostlivosť o matky tým, že zavádza modely odbornej pomoci v zdravotníckych zariadeniach. Poskytujeme školenia tradičným pôrodným babám, podporujeme pôrodné asistentky v komunite a sprístupnenie zdravotnej starostlivosti ženám pred pôrodom, v priebehu tehotenstva, i po pôrode.

NEPÁL. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Ako MAGNA reaguje na zdravie matiek

Včasný prístup ku kvalifikovaným odborníkom môže byť otázkou života a smrti žien. Okrem núdzovej pôrodnej a novorodeneckej starostlivosti poskytujeme tiež predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť a antikoncepčné služby. Modely, ktoré používa MAGNA k zvládaniu materskej úmrtnosti a ochorení, berú do úvahy všetky aspekty reprodukčného zdravia.

Väčšina úmrtí matiek sa vyskytuje tesne pred, počas alebo tesne po pôrode.

Naším cieľom je tiež lokalizovať služby blízko ľuďom, ktorí ich potrebujú. V niektorých prostrediach, kde to nie je možné alebo kde pôsobíme vo veľkom regióne, sme zaviedli mobilné kliniky, ktoré cestujú do oblastí, kde ľudia často nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, v kombinácii s referenčnými systémami na identifikáciu žien s komplikáciami v tehotenstve a ich presun, keď je to potrebné. zdravotné zariadenie alebo nemocnica, ktorá môže poskytnúť primeranú starostlivosť.

Zavádzanie mobilných služieb v kombinácii so systémami k identifikácii žien s komplikáciami, a v nutných prípadoch tiež ich prevoz do zdravotníckeho zariadenia či nemocnice výrazne znižuje riziko úmrtia matiek.

V rámci predpôrodnej starostlivosti je ženám je doporučených niekoľko návštev na pokrytie potreby zdravotnej starostlivosti v dobe tehotenstva a k identifikácii potenciálne komplikovaných pôrodov. Ako súčásť starostlivosti po pôrode je poskytované poradenstvo o plánovanom rodičovstve a informácie a osveta o sexuálne prenosných chorobách. MAGNA kombinuje diagnostiku a efektívnu liečbu sexuálne prenosných chorôb s informačnými stretnutiami, ktoré zahŕňají informácie o dostupnosti testovania na HIV alebo používania kondómov. Pri predpôrodných konzultáciách je venovaná špeciálna pozornosť sexuálne prenosným chorobám, plánovanému rodičovstvu a systému starostlivost o obete znásilnenia.

HIV/AIDS a prevencia prenosu z matky na dieťa

Bez liečby sa nakazí aj 25 až 40 percent všetkých detí narodených HIV pozitívnym matkám. Táto miera sa môže znížiť pod päť percent antiretrovírusovou liečbou pre matku a krátkou liečbou antiretrovírusovými liekmi pre dieťa spolu s vhodnými praktikami dojčenia.

Spustili sme programy prevencie prenosu z matky na dieťa v mnohých najviac postihnutých regiónoch sveta. V Kambodži sme napríklad poskytli liečbu tisíckam HIV pozitívnych tehotných žien čo najskôr po ich diagnóze, aby sme zabránili infekcii ich detí. Naše programy na zastavenie prenosu dosahujú až 99% úspešnosť zastavenia prensou

Hygiena a prístup k čistej vode

Čistá voda je rozhodujúca pre ľudské zdravie, V roku 2025 bude žiť 1,8 miliardy ľudí v krajinách alebo regiónoch s absolútnym nedostatkom vody. Až 80 % chorôb v rozvojovom svete súvisí s nedostatočnou vodou a hygienou.

Nedostatok čistej vody, sanitácie a hygieny neúmerne postihuje ženy a dievčatá. Prístup k čistej vode a sanitácii je nevyhnutný pre ich fyzickú bezpečnosť a ochranu, ich sociálny a ekonomický rozvoj a ich základné, sexuálne a reprodukčné zdravie, ako aj ich ľudskú dôstojnosť. Zlé hygienické postupy v dôsledku nedostatočného prístupu k čistej vode a hygienickým zariadeniam počas menštruácie vystavujú ženy a dievčatá riziku infekcie. 

Ženy a dievčatá často nesú veľké bremeno starostlivosti sa o domácnostť a zabezpečenie obživy. Veľké vzdialenosti na zber vody vystavujú ženy a dievčatá rôznym rizikám fyzickej bezpečnosti a ochrany a výrazne zvyšujú riziko fyzického a sexuálneho napadnutia.

Čísla a fakty

800

Žien zomiera každý deň na príčiny súvisiace s tehotenstvom.

99%

Úspešnosť zastavenia prenosu HIV na dieťa v MAGNA programoch

48

Hodín po narodení dieťaťa je životne dôležitých a vyžaduje si odbornú starostlivosť

Viac o zdraví matiek v našich projektoch

Ako môžete pomôcť Vy?

Nie každý môže liečiť pacientov v teréne. Ale každý môže byť toho súčasťou. Potrebujeme vašu podporu, aby sme mohli pokračovať v tejto život zachraňujúcej práci.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia