Kongo: Dvě třetiny obětí sexuálního násilí v Kongu jsou dívky mladší 18 let

25. 11. 2016

Share this

Pokud nezasvěcený čtenář natrefí v textu na zkratku SGBV, je více než pravděpodobné, že musí sáhnout po Googlu. Za těmito čtyřmi písmeny se přitom neskrývá velké tajemství, ale miliony příběhů utrpení, ponížení a věčných jizev dětí a žen.

Sexual and gender based violence (SGBV), tedy sexuální násilí, není problém, který by se vázal na zemi, náboženství či kulturu. Čísla hovoří jasně – fyzické nebo sexuální násilí se týká každé třetí ženy na světě.

Slovenská humanitární organizace MAGNA pracuje s oběťmi sexuálního násilí již více než půldruhého desetiletí. Své aktivity dlouhodobě soustřeďuje hlavně v zemích, kde sexuální násilí patří k denní realitě. Největší projekt MAGNA realizuje v Konžské demokratické republice (KDR), kde tento problém v dlouhodobém horizontu patří k těm nejpalčivějším. Kongo je patriarchální společností, v níž ženy mají menší význam než muži, sexuální násilí patří k denní realitě.

Sexuální násilí je často průvodním jevem v zemích, které zasáhla humanitární katastrofa nebo válka. Chaos v konfliktech či katastrofách často zneužívají jednotlivci i skupiny násilníků, kteří jednají z pozice síly. Proto MAGNA pomoc obětem sexuálního násilí zařazuje do téměř všech svých projektů v Kambodži, Jižního Súdánu, Sýrie a Libanonu.

V osmi nemocnicích v Kinshase, kde MAGNA aktuálně provozuje zdravotní a psychosociální péči, až 98% obětí tvoří ženy a dívky. Dvě třetiny z nich nejsou ještě ani dospělé a jsou věku od 12 do 17 let. Téměř pětina má méně než 10 let. Téměř polovinu násilníků pacientky znají. Násilí je pácháno nejen ozbrojenými frakcemi, ale i běžnými lidmi, učiteli, policisty, sousedy, přáteli a členy rodiny.

Konžská mise byla vůbec první svého druhu, ve které MAGNA rozvinula systematický projekt na prevenci a komplexní pomoc obětem sexuálního násilí. Od roku 2011 jeho oběti dostávají prostřednictvím MAGNA zdravotníků v první řadě zdravotní péči, prevenci sexuálně přenosných infekcí a psychologickou, sociální a právní podporu. Měsíčně v Kongu MAGNA registruje více než 70 nových obětí a poskytne ošetření a léčbu stovkám pacientů. Kromě akutního ošetření je velmi nutné, aby oběť do 72 hodin od útoku dostala profylaktické léčbě proti HIV / AIDS, proti hepatitidě B a tetanu. Také pro oběti MAGNA zajišťuje nouzovou antikoncepci a v případě těhotenství komplexní zdravotní péči včetně porodu. Součástí péče o oběti sexuálního násilí je i eliminace post-traumatického stresového syndromu. Na měsíční bázi probíhá více než 100 sezení s MAGNA terapeuty a psychology. Trauma z útoku to nesmaže, avšak taková systematická péče zabrání trvalým zdravotním a sociálním následkům.

MAGNA zdravotníci jsou v neustálém kontaktu s místními komunitami a jejich lídry, kteří její poselství šíří dál. Mladí lidé v komunitách se postupně učí nezavírat před problémy oči a vyhledat pomoc co nejdříve. Nesmírně důležitá je i spolupráce MAGNA týmu s policií a ozbrojenými složkami, aby byly vnímavější k případům sexuálního násilí. MAGNA organizuje i hromadná školení pro příslušníky policie a jejich velitelů. Jejich zapojení do projektu pro oběti sexuálního násilí v Kongu pomáhá k dřívější identifikaci obětí a tím i zefektivnění zdravotní pomoci.

Povědomí o problematice zvyšuje i Mezinárodní den za eliminaci násilí na ženách. Připomínáme si ho 25. listopadu. Letos bude OSN věnovat palčivé tématu 16-ti denní kampaň za práva žen. Vyvrcholí 10. prosince Mezinárodním dnem lidských práv.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady